Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1,Tatárlaki lelet

Rövid film a tatárlaki leleteket is érintve a tudós szavaival:

 

A  magyar őstörténet és sumerológiai kutatásai elismertek.  (Jézussal és a kereszténységgel kapcsolatos vallási tárgyú kutatásai vitatottak.)

Őshazánk a Kárpát-medence, ide teremtett minket a Magyarok Istene.

Itt élt a vértesszőlősi ember, a korát 350 ezer évesre becsülik. Ő a homo sapiens erectus hungarikus, ilyen sehol másutt nincs. 1560 cm3 körüli a koponya mérete, mint most a miénk. (Nem majomszerű ember, mint a neandervölgyi lelet.)

tatarlaki-agyagtablak.jpeg

Magyar rovás lelet, tatárlaki 3 agyagtábla:

1961-ben a Maros-völgyi Tatárlakán előkerült 3 agyagtábla a bronzkorból. Kr. e. 2000-nél idősebb, és kitűnően érthető magyar szöveget olvashatunk le róluk.

Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, c művében mutatta be az olvasatát, az internetes változatából idézem:
"Tisztázzuk először a Tatárlaka nevet: itt tatárok sohasem lakhattak, főleg nem a bronzkorban. A név a mássalhangzók ikerhangjai összecsengésével T=D TUDÓLAKA lehetett. Itt a neten olvasható leletek alapján tudós pap(-ok)éltek, akik a NAP járását is figyelték. A 240mX140m-es területen egy (fa?) épület állhatott és tudós csillagász(-ok)segíthették a -földműves- nép életét. Csillagászati megfigyeléseket mutat a kutatók szerint. Mérnöki pontossággal határozza meg a naptárat. A szögletes táblák úgy tudjuk, nem kisebbek, a korong méretéhez hasonlók.
Olvassuk mi áll a rovás leleten.

A táblákon RÁK és BAK csillagképek jelei,két darabon lyuk van. A téglalapon a lyuk körül napsugarak, azon keresztül nézhették a Napot.A KORONG alakon a Napot ábrázoló (NAP) lyuk alatt nagy KERESZT a rovás T jele, amit körül vesz a korong kör alakja (AR) vagy úr jele.

Ezek összeolvasva NAP+T+AR= NAPTÁR. A műszer beállításával megfigyelték a nyári Nap megállását 11-szer egymás után júni 10-20,között amikor ugyanabban az időben kelt fel a Nap. JÚNIUS 21-én van a nyár kezdete és utána a Nap mindig később kel fel.

A korong felső sorát balról-jobbra olvassuk, az alsót jobbról balra.

(Értelem szerint a magánhangzókat behelyettesítem.)

 Z  R NY  ELÉ  J N  IST N  4  O R K R= eZ iRáNy ELé JöN ISteN 4 óRaKoR.

 O N P  J L  RÁK VN 10 T L K  T N= hÓNaP JeLe RÁK öVöN 10 TeleK (nap?) uTáN. 

A napkeltét figyelő korong tehát be volt tájolva, hogy a tudólaki délkörön 4 óra után lehessen észlelni - mit?
A nagyobbik rovásos táblán az írásjegyeket nézzük:

A bal részt rosszul látom. A középső részen: középen a felkelő Nap ( A NAP) mellette talán egér hosszú farokkal az egér= Az Ég Ura értelemhatározó az összecsengés feltételezésével.

Bal felső sarok:T (iT) alatta Rák, Jobb sarok fent 3 K és u vagy o végül a szamár képe IA, vagy Szemúr.

Ha összeolvasom:  A NAP (AZ ÉG URA) ITT A RÁKKOR JÖN a Szemúr.

A harmadik rekeszben felülről lefelé olvasva az oszlopokat:

N P S K R L K B= a NaPSuKaR LuKaBa= a Napsugár lukába.


BIZONYÍTÉKNAK VEHETJÜK, HOGY AZ ŐSI MAGYARORSZÁGON MAGYAR TUDÓSOK kr.e. 2000 ÉVVEL MÁR ITT MAGYARUL ÍRTAK, olvastak és beszéltek, azaz a magyar volt a lakosság nyelve. E leleteket egyesek Kr. e. 6500 évesre is becsülik a net adatai szerint.


Első bizonyítékunk: ŐSHAZÁNK A KÁRPÁT MEDENCE: a többi nép csak utánunk jött.

Egy rövidfilmet nézhet meg, kattintson a címre:

7000 Year old szekler-hungarian runic stele

De nézzük tovább mit ír még a tábla.

A 3 korongot mint műszert a nyári napforduló megfigyelésére használták.

Az állatnak 5 lába van. A régieknél a Napisten szent száma az 5-ös,magánhangzók cseréjével ötös=utas Ő AZ ÉG UTASA mint láttuk egér ábrázoláskor ég urát jelenti.

 A téli napfordulót DEC 25-ét jelzi a 3. tábla amin nincs lyuk. A Bak csillagképben akkoriban tél volt, mikor a nyárpont a Rákba esett. Miért nincs lyuk? Mert télen nem süt a nap a magyaroknál, vagy felhős az ég."


Az angliai Stonehenge megalitikus kövekből álló napvárta, ha hozzá jutunk a képeihez, azt is megvizsgáljuk van-e összefüggés a magyar lelet és közötte.


 Megvan még Csíksomlyóban a naptárkő is amit a Somló= Szemelő hegyen találtak. ( Vagyis néző hegyen.) Kr.e. 1800 tájáról származik, dob alakú kő 12 részre van osztva egyik köre. A papok tollas ruhákban madár nyelven = magyar nyelven érintkeztek Istennel. A hely ma is szent hely a kereszténységben. (Csíksomlyó pünkösdi búcsú, Szűz Máriához, más néven "Baba Máriához", a Napba Öltözött Asszonyhoz zarándokol a mai magyarság. Kb. 50-100 lelet elolvasása után tervezem, hogy megvizsgáljuk, későbbi leleteknél Baba Máriának milyen kapcsolata van Baba Ilonával, egykori Babilon (Mezopotámia)= Mezőföld magyar város névadójával, és Népmeséink Tündér Ilonájával, melyet Petőfi is feldolgozott a János vitézben.)


A szamár jelhez: összecsengés alapján (sumer) képírással szamár=szemúr, a "Napisten" jelképe, akit a lukon keresztül látsz. Így is alátámasztja a fenti megfejtést. Napistennek csak mi nevezzük, még nem láttam leleten, hogy a Napot Istennek nevezték volna. Idegen fordításokban a nappal kapcsolatosan "KEPERA" található, magyarul is jól értem, ha megfelelően hangzósítom: képe-ra azaz Ra-képe a Nap, akkor rosszul fordítottunk, ugyanis 1 az Isten, a Képe a Nap, tehát a Napot nem tekintették a magyar őseink istennek.

Ennek a bizonyítéknak keresésére a következő leleteknél visszatérek. A mai kereszténységben a mi Napunk Jézus, a Napba Öltözött Asszony(=mai nyelvezettel és értelemben Úrnő) Jézus édesanyja. A kereszténységben mégsem a napot imádjuk, de nagyon szép hasonlatot használunk. Még megvizsgáljuk a hagyományokat jelképeket és az ősi kapcsolatokat is más leleteknél.

Dr. Badiny Jós Ferenc a sumér, szemere, szemúr népeinket és írását kutatta. Jézussal kapcsolatos kutatásai vitatottak, a sumerológiai kutatásai elismertek. A tatárlaki amuletten imádságot olvasott el sumér jelek alapján a Boldogasszonyról. Ez az első leírt imádságunk, a Kárpát-medencében. Az olvasata nem zárja ki az előző olvasatot, hanem bizonyítja, mindkét írás magyar írás. Más volt a rovás és az ékjelek hangértéke, és mégis magyar.

 

"Oltalmazónk! Minden titkok dicső Nagyasszonya! Vigyázó két szemed óvjon Nap Atyánk fényében."

A magyar géniusz alkotása, hogy kétértelmű szöveget is tud írni. Az etruszk-magyar írásnál is bizonyítani tudjuk, hogy jobbról-balra és balról - jobbra 2 sorba írva, 4 soros szöveg olvasható, ősi, nyelvújítás előtti magyar nyelven.

( Katt: 209,Etruszk szarkofágok magyar szöveggel.)

Interpetation The Tartaria Tabets

Nézzenek meg még egy rövidfilmet, a fenti sorokra kattintva.

Egy rövidfilm az ősi magyarok hitéről. (Katt a címre.)

Igaz történelmünk (katt)


 


BIZONYÍTÉKNAK VEHETJÜK, HOGY AZ ŐSI MAGYARORSZÁGON MAGYAR TUDÓSOK kr.e. 2000 ÉVVEL MÁR ITT MAGYARUL ÍRTAK, a leleteket egyesek Kr. e. 6500 évesre is becsülik a net adatai szerint.
 

A következő címre kattintva másik honlapra lép, egy kiváló írást ajánlok a kedves olvasóknak:

 

Friedrich Klára:

 TATÁRLAKA TITKAŐSHAZÁNK A KÁRPÁT MEDENCE: a többi nép csak utánunk jött.

Ha nem hiszik el, tekintsenek meg néhány rövidfilmet amely a magyar leleteket is bemutatja:

Kattintson a szám utáni aláhúzott részre és másik honlapra lép.

1, Magyarország küldetése - Magyarország jövője

2,Magyarok feladata az Aranykor eljövetele előtt

3,Isten választott népe - magyar?

4,A Dalai Láma üzenete a magyarokhoz

 

A filmekhez nem kívánok magyarázatot fűzni.

Kérem olvassák el velem a honlap többi magyar nyelvű leletét....
  2011-02.hó


 

 (Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, képek és filmek forrása internet szabadon bemutatható képei.)