Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


102,Mezopotámiai magyar nyelvemlékeink 2 Magyar mondatok

2. Magyar mondatok mezopotámiai (= mezőföldi) kő- agyag-táblákon.

mesopotamia.png


1, Amidőn Asszíria királya elrendelte, hogy ninivei könyvtára számára az országa területén feltalálható minden ékírásos tábláról vegyenek másolatot, a feladat elvégzésére kiküldött írnokoknak szigorúan meghagyta, hogy a másolatokat gondosan készítsék el és beküldésük előtt jelről-jelre hasonlítsák össze az eredeti példánnyal. Az írnokok a parancsnak megfelelően jártak el és a lemásolt kőtáblákra az ellenőrzés megtörténtét hűségesen feljegyezték.

 

Száz meg száz esetben szerepel azokon ugyanaz a mondat, amit a mai mezopotámiai tudósok megfejtettek és ábécés átírásukban így hangzósították;

 

KIMA LABIR, ISU SATIRMA BARI.

 

 Értelme: Régi eredetijéről leírva és ellenőrizve (Lipin L B: Az ékírás regénye Budapest, 1956. 170 sk). Írástechnikailag megvizsgálva ezt a négy szóval kifejezett mondatot, amely első pillanatra valamely idegen nyelv beszédjének tűnik fel, a következő észrevételeket tehetjük.

 

- Az első szó végén hiányzik a befejező orrhang (N, NY), amit a fonetikus írásban - tudjuk - nem kellett külön jelölni, de mai helyesírásunkkal végzett átírásban igen.

- A második szóként adott részleg valójában nem egy szó, hanem kettő: LAB IR.ISU.

- Miután már dereng előttünk a mondat értelme, azt is észrevesszük, hogy az átíró a harmadik szó elejébe beolvasztotta a nem odavaló, hanem külön írandó ,és' kötőszót.

- Az utolsó BARI szót viszont, akárcsak a LAB szót, lágy hanggal (B) oldotta fel, holott ezúttal annak kemény ikerhangjára (P) van szükség.

 

 Ha ezeket az észrevételeket figyelembe vesszük, a száz meg száz esetben szereplő mezőföldi = mezopotámiai mondat így alakul:

 KIMANY LAP IRISU és ATIRMA PARI.

 Most már látjuk, hogy magyarul van, csak éppen hangrendbe kell ugrasztani a magánhangzókat és máris tudjuk, hogy a kőtáblák átírását ellenőrző írnok széljegyzete,

 

Magyar grafikával így hangzik: Kemény lap írása és átírómé pár.

 

 Ez pedig kitűnő magyar mondat, pontosan azt jelenti; hogy az eredeti példány és ez átíró másolata egymással megegyezik. Nem igaz tehát a sumerológusok világgá kürtölt elmélete, hogy a sumér nyelv semmi más nyelvhez nem hasonlít, páratlanul álló jelenség, utód nélkül kihalt idióma.

A sumér= szem-úr nyelv, ha rendesen olvassák, és úgy írják át ábécére, amint kell, jól érthető magyar nyelv!

2011-09-07

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, képek forrása internet szabadon bemutatható képei.)

Filmajánló: Badinyi Jós Ferenc a filmen több sumér/magyar leletet és olvasatát  mutatja be a bevezető után: