Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


114,Egyiptomi magyar nyelvemlék 9 Ramszesz feleségének emléke

 II. Ramszesz felesége, Nefertiti emléke

Második Ramszesz egyik felesége Nofertari vagy Nefertiti volt. Magyarul jól értjük: Ne-Ve-Ti-Tok.

 

e-30-nefertiti.jpg

 

Ramszesz nevét is jól értjük magyarul: Ra-Mása, ( Isten=) ÚR-Mása, azaz Isten földi helytartója. A  Fáraó nevet is jól értjük magyarul: Fő-Ra = Fő-ÚR.

ramszesz-2.jpg

 

 

Miután tisztáztuk, hogy a magyar királyi családról van szó, nézzük a leletet:

A képet Dr. Baráth Tibor Montreal fejtette meg és ismertette A Magyar népek őstörténete c. könyvében, én részekre szedve megnéztem csakugyan magyar –e a szöveg?

 

nef-1.jpg

 

A temetkezési helyeken a nem magyar szakemberek annyit már tudnak, hogy a falakon a halott alakja mindig nagyobb arányban szerepel, mint a többi írásjel. Mi megkíséreltük, hogy legalább egy ilyen feliratot elolvassunk. Megítélésünk szerint a legszebb darabot vettük vizsgálat alá, a Nefertárinak olvasott királyné feliratát, aki II. Ramás király hitvese volt, de nem egyiptomi születésű, hanem a Tigris vidékéről került a fáraók országába.

Az írás hét mezőre tagolódik. A jobboldalon lévő három mezőt a középről kiindulva jobb felé haladva kell olvasni; a középtől balra eső négy mezőt pedig bal felé haladva, amint az írásjelek fordulása mutatja.

 

Innen beírtam a hieroglifák hangértékeit: a kép közepétől az utolsó három oszlop magyar szövege:

beolvasas0021.jpg

beolvasas0022.jpg

1. EST-HON ÚT UR-ÁT, NÉP-ÉT, DE(L)-TA eGYéB NÉP-éT CSOD-Á(L)TA;
2. Me-Kes-MER-Té Te-Te JóSáG-ÁT IST-EN HoNA;
3. ESZT Te-METi HONúR. A (NAGY) Ta-MA (=dáma) Ne-MR-ÚT ÚRNÉ;


A kép közepétől előre az első 4 oszlop magyar szövege:

 

 

beolvasas0023.jpg

beolvasas0024.jpg

1. SU-TA-TA Na-ON ET-KA-M-AT, KUR-Ja-M PEN-ET POTO-KAT;
2. SU-TA-TA Na-ON T-UR-AN 1,000,000 UR-Mé-NET
3. KURUL-HÁZ UR-AT, ATA EST-AN NEP-ET;
4. Be-Te-KERT JóSÁG-AT (SOK) NATUR NÉPe Ke-SURGE.

Mai helyesírásunkkal a szöveg a nagy dámáról ezt mondja:

Esthon úturát (értsd: napkirályát), népét, Delta egyéb népét csodálta. Megismertté tette jóságát Isten honnal.

Ezt (a hitvest) temeti Honúr. A nagy dáma Nimród úrnő. Csodálta nagyon étkemet, kúriám fényét, boltokat. Csodálta nagyon Turán egymillió úrménét, királyi ház urát, atyaisten népét. Betekert (múmiába tett) jóságát nagyúr sok népe kesergi.

 Minden írásjelet felhasználtunk, nincs sehol betoldás, magyar nyelven jól érthető magyar szöveget olvasunk. Milyen nép írt élt és dolgozott Egyiptomban, ha nem a magyar? Milyen nemzet uralkodói voltak a Főurak= Fáraók, ha nem magyar?

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, képek forrása internet szabadon bemutatható képei.)

2011-szept.-14.

 

 

 Saját hieroglif fordításaim másik honlapon: 

Van-e a világon még egy nép, amelynek ilyen ősi írott emlékei volnának, mint a magyar népnek?

A piramisok szövegei magyar nyelven jól olvashatók...

A fáraók királycímei magyar nyelven íródtak...

Az istenek nem istenek, csak híres őseink, akik magyarok a vízözön utánról...
(katt a vastagon szedett szövegre).

2012-07-19.