Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


13,Jövendölés Jézus születéséről?

anya-gyermekevel.jpg

Rovás lelet, anya gyermekével - vagy valaki más?

Ezt a Glozelben, Franciaországban kiállított leletet, tudomásunk szerint, mi olvastuk el először. Talán nem lepődnek meg, a 15000 évesre becsült lelet együttes többi tagjával együtt, ez is magyar nyelvű szöveget ír. A megfejtést olvasva, nagyítsák fel a képet, így a bizonyítékok jobban előtűnnek. Én fejtettem meg a leletet.


Az olvasat: 1, Fentről, a fejtől lefele olvasva: a hangsúlyos orr és szemek, ( lásd a cserkészliliom megfejtésénél), ISTEN ligatúráját írják, korabeli képírással: szem+orr= szemúr, akit napistennek is neveztek. Mivel az arc képén van: Isten képe. A kereszténységben az ember, Isten képére és hasonlatosságára teremtett személy.


2,A nyak alatt feltűnő a ruha mintája, a sok kör. A kör az úr szót írja, sokszorosan URAK URA.


3, Hangsúlyos mellek: az anyaságot jelzik, kereszttel be vannak jelölve: ÉLETET AD. A csecsemőt tápláló édesanya életet ad a gyermekének.


4, Hangsúlyos a védőn maga előtt tartott karja, HATALMAS A VÉDŐ KARJA.


5,Ha kinagyítjuk a képet, egy kör alakú gyermekfejre mutat, 3 ujja van: A mai kereszténységben Szentháromság jele, sok ezer évvel ezelőtt? Egy embernek 5 ujja van, itt 3= nem ember, hanem ISTENTŐL EREDT a GYERMEK, akire MUTAT.


6, A VÁRANDÓS ANYA szobrán a gyermek kör feje= ÚR Hangsúlyosan kiemelve a szem és az orr= ISTEN. 


7, A testéből a here és a nemi szerv látszik, ami azt írja= FIÚ

8, A szobor talpazatán IMAKSaD vagy Íme Urad a jobb oldali jeleket nem tudjuk megfelelően kinagyítani és értelmezni, de ezt mind összeolvasva értelmes, vidékies magyarsággal olvasható:

ISTEN AZ URAK URA ÉLETET AD, HATALMAS A KARJA, AKI megVÉD. A születendő GYERMEK ISTENTŐL ERED, az ÚR ISTEN FIA lesz. IMÁDJUK...


A Bibliából tudjuk, az ős evangéliumban Isten megígéri a megváltót az emberiségnek, az ősi emberek várták Isten Fiának megszületését.

Mivel közkincs, szabadon publikálható, "Kissúrék rovás olvasatai" származás megjelöléssel.
 

A talpazaton mivel az írásjelek nagyon rosszul kivehetők, itt mutatom be az olvasatát. Három módon is olvasható, mindhárom értelmes és magyar eredményt ad. Egymást nem zárják ki, rokon értelmű szavak, amire csak a magyar nyelv képes:

 

 

anya-gyermekevel-talpazata.jpg

Mivel közkincs, szabadon publikálható, "Kissúrék rovás olvasatai" származás megjelöléssel. 2011.

Karácsonykor Isten Fia, Jézus Krisztus, a Megváltó születését ünnepeljük.

Tudták, hogy a Karácsony magyar szó?

Jézus születése a Biblia szerint

Ki volt Jézus, egy magyar kutató szerint?

A Jezsuita blog szerint Badinyi Jós Ferenc kutatásai nem elég alaposak, sok tévedés van bennük. Nem ismeri kellően a téma irodalmát. http://jezsuita.blog.hu/2010/06/18/partus_jezus

A Megváltó Jézussal kapcsolatos írások még sok kutatást igényelnek, főleg ha azt állítják, magyar volt, magyar nyelven beszélt. Ebben ismereteim szerint tudok de nem akarok véleményt kialakítani, csak kérdezünk, a többi a tudósok feladata.

Érdekes állítás: "...a mai Kairó környékén van egy régi szent forrás, amit a mai Arabok Ayn Ash Shems (arab értelme: Nap szeme) neveznek. A megőrzött hagyomány szerint Szűz Mária (MA-ARI! - Magyar Úrnő) ennek a forrásnak vízében mosta tisztára Jézus, a názáreti jós ruháit. A helyet, ahol ez a forrás feltör, a híres vallásalapító emlékére mind a mai napig MATARI YAS: Magyar Jós vízének nevezik..." (Dr.Baráth Tibortól idézem.) A Lexikon szerint itt van a Szent Családnak egy ma is élő fája, és Szűz Mária tiszteletére emelt kápolna. Al Matariy-yah Kairo. https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Matariyyah

Megtalálták ékírással a mezopotámiai régészek Jézusról szóló jövendölés másik fontos leletét. Katt az aláhúzottra. A cikk címe: Jézus születésének időpontja a kutatások alapján
Írta: Teres Ágoston SJ.

Wass Albert: Karácsony igaz története (katt az aláhúzottra.)

 A három királyok magyarok voltak? (Katt a másik honlaphoz.)

A bölcsek képét látják a feljebb levő honlapon. Egy párizsi múzeumban őrzik. Nézzük mit írnak:

Latin nyelvű kódexben itt írják le először a nevüket, és nézzék, magyar van latinra csavarva:

1, GATHASPA ( Kincstáros, főkincstáros.) Gáspár.

2, BITHISAREA (Bál óvja a királyt, vagy Bál az úr, a föld ura. Fekete bőrű  volt a hagyomány szerint.) Baltazár.

3, MELCHIOR ( A fény királya, erős ember. Méd úr.) Menyhért.

A Biblia szerint: Jézus a Júdeai Betlehemben született, barlangistállóban. Jász-ólban, jászolban aludt a kis csecsemő. Tehát a jászok még ott éltek? Ők a titokzatos jebuzeusok (jászok), akiktől Dávid  király elfoglalta Jeruzsálemet?

Mai kutatások szerint a Júda beli Betlehem 300 évvel későbbi, mint ahogy Jézus született. A gallileai Betlehem, amiről semmit nem mutatnak be, ősibb Jézus idejénél. És arra van Na+sa+rét (Nagysárrét) is.

A bölcsek csillagának leírását látják a lejjebb levő képen. Állítólag Párizsban van.

Az agyagtábla töredéke Kr. e. 7-re teszi a csillagjelenés idejét.

Babilonban(=Baba Ilona, Tündér Ilona városában találták a régészek. Erről még e honlapon bővebben írok.)

 

babilon---baba-ilona-varosabol--jezus-szul.-lelet.jpg

 Szippar = Szép Pár volt Baba Ilona=Babilon előző neve. 1925-ben Paul Schnabelnek sikerült megfejtenie, a táblán le vannak írva a Kr.e. 7-re várható fontos csillagászati események.

A Betlehemi Csillag: Jupiter és Szaturnusz bolygók találkozása a Halak csillagképben. (Korabeli nevük: Jó-pater és Sag-megar az idegen nyelvű kutatók szerint.)

Magyarul jól érthető: Jupiter = Jó pater= Jó Apa, atya a csillag neve.

Mezopotámiában (=Mezőföldön) a magyarok csillaga = Sag Megar = magyar+ság.

A beszélt nyelvet E-megir = a-magyar nyelvnek mondták.

Lakóit: Engar = hungárnak, engari= hungari -nak nevezték.

Az országot KI ENGRIA (Kő - föld, ország értelemhatározó a KI=KŐ szótag.)

ENGRIA = HUNGÁRIA néven emlegették.

Mezőföld urát: Honősnek, Oannésznek nevezték. Hon, Honur, Hungár, Hungari, Hungaria, ungár elnevezés jeletette Istent is és a királyt is. Később az országot és a népet. (Ezekről a tényekről e honlapon lejjebb még írok, keressék a tartalomjegyzéket a címlapon.) Katt az aláhúzotra a címlaphoz.

ELUGELU v. LUGAL MAGURRE = ELŐKELŐ MAGYAR az uralkodók egyik megnevezése.

Ur Nammu = Úr Nemből való király.

Jézus látogatói napkeleti bölcsek voltak Szírián keresztül mentek, régies nevén AMURRU TARTOMÁNY a móri, mauri (MAGYAR TARTOMÁNYON ) át vezetett az út.

Az út 1200 Km volt, Damaszkuszon (=DÁMASZÉKEN) keresztül vitt az út Jeruzsálembe (Hiero-solyma = Szent SÓLYOM) városába.

 

A bölcsek csillaga látható jelenség volt az égen, és ISTEN JELE VOLT.

 

(A Bibliában Mt.2,11.)

Rövidfilm Jézusról (A vélemény érdekes. Katt az aláhúzottra.)

Azután Menekülés Egyiptomba, Héliopolisz =Napváros környékére,

 (Mt.2,14.)

 

Párthus birodalom-Anahita Cybele Istennő ként elnevezett lelet:
 Az Ai Khanumból származó tárgyak egyik legérdekesebb, csodálatosan szép darabja egy aranylemezekkel dekorált ezüst díszkorong.

 

A kép alatt olvassuk el a képírását:

partus-bir.-anahita.jpg

Csupa magyar szimbólum: Nap, Hold, Arany Atya Isten, Boldogasszony, Magyarok (magaruk= oroszlánok) húzzák a szekeret (=Szék+urat, ország urát, aki ha jól látom Úrnő). Az oltárnál a pap fején madár = magyar pap. Keze alatt kehely, ez bor áldozat az ég urának. Az Úrnő feje fölé egy szolgáló napernyőt tart, tehát árnyékban van. Az Úrnő keze imádkozó állásban van. A szárnyas alak egyik kezében a gyeplőt tartja, másik kezével az Ég Urára mutat a botjával, ami jó nagy, hosszú pálca.

Olvassuk össze az információkat: A képírás szabályai szerint, a képen látható dolgok hangalakjukkal vannak jelen, ezeket összeolvasva fontos mondanivalóhoz jutunk.

 Boldogasszony Úrnőre leszáll Arany Atyánk, az Ég Ura árnyéka. Úgy amint a Nap megvilágítja a Holdat. Angyal közvetít Isten és az Asszony (értsd: Úrnő) között. A pap bor áldozatot mutat be az Egek Urának. Isten akarata irányítja a oroszlánok szekerét, kereke is napszimbólum, az egész kép mozgásban van, a jövőben következik be a leírt jövendölés.

Mindez a Bibliában is ismétlődik. Szent Sólyom = Hiero-solyma városában mely ma Jerusalem az ősidőkben Melkizedek a magasságbeli Isten főpapja is kenyér - bor áldozatot mutatott be a Biblia szerint. Jézus is kenyér+bor áldozatot mutat be, és test+vér áldozat, csak a magyar nyelvben lesz belőle új szó: testvér.

/A kép olvasata  Mivel közkincs, szabadon publikálható, "Kissúrék rovás és képírás olvasatai" származás megjelöléssel./

A kép eredetije katt: vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php

 

2011-február

(Képírás és rovás olvasatom szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással.)

Érdekes oldal: "Nem tudjátok sem a napot, sem az órát..."

2012 A titkok kiderülnek

Ha 2013 elkezdődött, majd gondoljunk vissza, ha a munkánkat végezzük, minden a saját hivatásunkban, szebbé tehetjük saját környezetünk és jobbá a világot.

A világvége elhalasztva.