Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


134,Egyiptomi magyar nyelvemlék 21 Istentől eredt

Kitől van az egyiptomi király = fáraó hatalma? Istentől!

A király trónnevének szerves része az azt gyakran megelőző és félig ideogrammal, félig hieroglifákkal írt kifejezés, ami felől az egyiptomi szakemberek csak találgatásban vannak (Egyptian mythology 107.old New York.).

 

 Ezt egy sás vagy szomorú fűzfa gallyának rajza írja, ami alatt T jelet látunk, s folytatja egy méhcsaládba tartozó rovar, ami alatt szintén T hieroglifa áll. Mit jelent a sás? A szakemberek szerint jelenti a Su szótagot, vagy a SuTaN szót (Budge E. A. Wallis: Egyptian languange..London, 1958. 71 No. 24).

 

Nézzük a magyar nyelvű hieroglifákat:

 

istentol-eredt-1.jpg

 

 

Ezt az írásjelet azonban a helyesen beiktatott magánhangzókkal, mint már láttuk,

ESTAN: ~Isten~ alakban kell olvasni, utána illesztve

a T jellel írt szótagot.

A méhnek nézett rovar királlyal kapcsolatban nem lehet a dolgozó ,méh', hanem csakis a ,here', amit követ ismét egy T.

A sokat vitatott szöveg olvasása tehát: ESTAN-Tu HERE-T: Istentől eredt.

 

 A kifejezés logikusan illeszkedik a királyok származásáról vallott felfogásba s ilyen trónneveket eredményez: "Istentől eredt Ramás, Istentől eredt Szem-úrmás, Istentől eredt Ménes".


A királyi isteni származására utaló trónnevét két királyi címe szokta követni. Az egyik a király országát jelzi, a másik az uralma alatt álló népeket mondja meg.

 

kartus-1.jpg

 

 Az ország nevét a területet jelentő valamelyik ősi szóval (Hon, Mat, Kő, Ta) az Úr kíséretében szokták megadni, ilyen formákban: Hon- Ura, Mat- Ura, Kő- Ura, Ta- Ura, hogy a legegyszerűbbekkel kezdjük.

 

E cím elemei a használat folyamán egymáshoz csiszolódtak, bizonyos hangváltozáson mentek keresztül, vagy többes számot vettek fel, úgyhogy a szövegekben így is szerepelnek: Honúr, Honok Ura, Honogúr, Hungár; Matar, Matara, Magara, Megara; Kara, Kuru, illetőleg a hozzá adott –élő- szóval Karal, Kerál, Királ, Király.

 

kartus-2.jpg

 

A cím további elemek hozzá adásával bővülhetett és közelebbről is meghatározhatta az uralmi területet, országot. Így keletkeztek az ilyen címek: Esthon Ura, Setét Hon Ura, Két Ta Ura, Égi Ta Ura, Mén Hon Ura, Bot Hon Ura, ós Hon Ura, Sas Hon Ura és így tovább.

 

 Az –ura- részleget rendszerint egy ovális keret írja, amelynek rövidebb végére egy kis vonalat húztak. Ebben a Q alakú URA keretben helyezték el a név és cím hieroglifáit. A formát a szakirodalomban kartus néven nevezik, ami az úr jelentésű karika széthúzásából keletkezett (Cleator P. E.:Lost languages New York, 1961. 38.old). Mi a kartust keretesnek mondhatjuk.

 

Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, képek forrása internet szabadon bemutatható képei.)

2011-szept.-21.