Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


150,Mi történt a vízözön előtt? 1 Megmentettük a tudást

 

Mi történt a vízözön előtt?

1 rész

SOKSZÁZ OLDALT TANULMÁNYOZTAM, HOGY EZT PÁR OLDALAS CIKKBEN ÖSSZEFOGLALJAM. SOK MAGYAR KIVÁLÓSÁG ÍRÁSÁT ISMEREM A TÉMÁRÓL, ÉS KÜLFÖLDI HONLAPOKAT IS ÁTOLVASTAM. EGYIK EGYHÁZ TANÍTÁSÁT SEM VONJUK KÉTSÉGBE AZ EMBER TEREMTÉSÉRŐL, VALLÁSOS EMBEREK VAGYUNK, ÉS TUDJUK, MINDEN ISTENTŐL, AZ ATYÁTÓL VAN. EZZEL A TUDATTAL FOGTAM HOZZÁ A VIZSGÁLÓDÁSHOZ. 2005-BEN. MOST JÖTT EL AZ IDEJE, HOGY RÖVIDEN MINDEZEKET LEÍRJAM.

oskor.jpgŐsállatokat háziasítottunk, nem nézünk ki ősembernek.

Letűnt civilizációk emlékei 1 : 100.000. éve is inteligensek voltunk. A bizonyítékokhoz kattintson az aláhúzottra, másik honlapon olvashat róla.

Letűnt civilizációk emlékei 2 : (katt az aláhúzottra, másik honlapra lép) szíveskedjenek megnézni egy ősi térképen Atlantiszt is jelölik, kőbe vésve. Az Antartktiszt úgy jelölik, hogy még nincs rajta hó és jég egy török leleten. A glozeli kövek rovás és képírásával e honlap elején már foglalkoztam,  több írását én fejtettem meg, és publikáltam először az olvasatát.

Következőként egy ujságcikket olvassanak el:

Tényleg volt özönvíz? (Katt az aláhúzottra, másik honlapon a cikk.)

Miért alakultak ki a civilizációk? Miért vagyunk civilizáltabbak, mint az afrikában, az Amazonas őserdeiben, vagy a Csendes-óceán szigetein ma élő népek? (Katt ide: A Föld rejtélyes kőemlékei rövidfilmhez)

Az igazi titok nem egyes népek elmaradottsága, hanem a mi fejlettségünk. Egyes kutatók szerint 2 millió évbe telt, míg az emberiség eljutott a pattintott kőtől a szakócáig. Mitől gyorsult fel a fejlődés?

A történelem térképek a Kárpát-medencében és Európában a mezopotámiai (mezőföldi) népesség leleteit és egyidejűségét jelzik. Ősi hazánk a Kárpát-medence, minden nép csak utánunk jött ide. 300 ezer éve lakott a Kárpát-medence?

Ide kattintva angol nyelvű honlapra lép, de rengeteg kép és lelet képét láthatja, amiről e rövid cikkben írok

Egyik könyvben olvastam:

1957-ben Ralph Solecki a Tigris folyó forrásvidékén Sanidar barlangban 44 ezer éves héttagú család maradványait fedezte fel. Halálukat kőomlás okozta. Kr. e. 27000 és 11000 között a terület elnéptelenedett, és 11 ezer után ismét emberi jelenlétre bukkantak, megmagyarázhatatlanul magasabb kulturális szinten.

Igen a Termékeny Félhold területén vagyunk. Honnan a vetőmag, a zab, búza, köles, rozs, len, a hozzá szükséges tudás, olajpréselés, ruhaszövés, fonalkészítés, gyümölcstermesztés? Alma, körte, füge, mandula, dió termesztése?

A Biblia erre a helyre teszi Édent, a világ első gyümölcsöskertjét, ahol Isten az embert elhelyezte. A Bibliában leírt vidéket 4 folyó öntözte. Melyik ez a 4 folyó? A Bibliában: Teremtés könyve 2. 8-14. sor.: Pison, Gichon, Tigris, Eufrátesz. Tigris (mellékfolyói is magyar nevűek: Khabur = Hab+úr, Záb = Zab, Tharthar = Tartály  és Eufrátesz= Buranunna = Bor+hona, Erdélyben ma is bornak nevezik a vizet.(Mellékfolyói is magyar nevűek: Murat = Mura, Karasu = Kereső ma is meg van, az eredeti magyar neveik a lexikonban, katt az aláhúzottra. Pison = Pis+hon = Víz-hon a ma is ilyen nevű Pis+hon =Víz-hon, mai elcsavarással Pozsonyon folytik keresztül, és mai neve Duna. Ismerik még Ister = Eszter az azonosság miatt a sumer Istár, a termékenység és a háború istennőjének a nevével hozzák összefüggésbe. Szerintem a Vénusz bolygó ősi neve. Gichon = Gi+hon= Égi-hon földje mai nevén Nílus és Egyiptom földjét öntözi, ami valóban Kus-földnél kezdődik.

Az Ókori Keleten a középső kőkor idejében vagyunk. Kr. e. 11.000. körül. A kutatók szerint Európában k.b. 8.000. körül jelent meg a suméroid (= magyar) faj, azaz Hunor és Magor faja a Kárpát-Medencébe költözött?

Kr.e. 7500 körül van agyagművesség a Kárpát-Medencében és Mezopotámiában (=Mezőföldön) is. Volt összeköttetés a két vidék között?

75 ezer éves település romjait találták meg a Perzsa-öbölben.( Katt az aláhúzottra, a lap elején levő cikk. lejjebb lapozva sok érdekességet is olvashat ugyanott.)

Jogosan tesszük fel a kérdést:

Mi történt a vízözön előtt?

Mi történt a Vízözön előtt?

Az élet fejlődése a kutatók mai véleménye szerint (Csak magyar szavakat használok, ugyanis e honlap elején bebizonyítottuk, több mint 100 lelet bemutatásával,  hogy a világ első nyelve, írása, magyar volt, a többi nyelv csak utánunk keletkezett, más nyelvű leleteket az interneten sem találhatunk.):

-          kezdetleges élet a tengerekben az Ősidőben 4600 millió év.

-           algák megjelenése 542 millió év.

-          mohák, harasztok, páfrányok, nyitvatermők 444-145 millió év.

-          kétéltűek, hüllők, dinoszauruszok, madarak 251-65 millió év.

-          zárvatermők, kétszikűek, egyszikűek, főemlősök, félmajmok, majmok, emlősök 65-5.3 millió év.

-          emberszerűek, emberszabású majmok, értelmes? ember 14 millió évtől.

-          növénytermesztés és az állattenyésztés Kr. e. 12000. évtől.

 

Elöljáróban: természetesen hiszünk az egy Istenben, Mindenható Atyában, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Így tovább kutatunk, és csak azt hisszük el, amit bizonyítani lehet, leírt vagy tárgyi emlékekkel.

 

A sumér agyagtáblák

 Agyagtábla könyvtárakról olvashat az aláhúzott szövegre kattintva, másik honlapon.

Ide vágó leletek ide kattintva láthatók.vilagbiztonsag.hu/index_files/mag.htm

 

A sumér (= szemúr magyarok) feliratai szerint a mai emberiséget a távoli időben megelőzte egy ősi emberi faj, amely félig a szárazföldön, félig a vízben élt. Tehát kétéltű volt.

A táblák szerint Enlil, aki elsőként érkezett a Földre, és aki Dél-Afrikában a vezető volt, a vizekben kötött ki. A bolygónk irányítói a Lemuria-i emberek voltak. A másik bolygóról jött utazónak engedélyt kellett kérnie a Földön való letelepedésre és az arany kitermelésre.

 

  Enlil (egy nefilim) mikor Földünkre érkezett, először a lemuriaiakkal ( a Szíriuszról jóval korábban érkezett fajjal) vette fel a kapcsolatot. Azután a nefilimek letelepedtek a földön, és megindították azt a folyamatot, ami a ma ismert emberi faj kialakításához (megteremtéséhez) vezetett.

 Nézzenek meg velem egy valódi földönkívüli lelet koponyájár Priority= UnhideWhenUsed=falseól készült filmet, eddig nem hittem benne. (Magyar feliratos, Katt az aláhúzottra.)

Ez a történet is szerepel a sumér agyagtáblákon.

 Képek és érdekességek ide kattintva láthatók.

Hihetetlennek tűnik, de így van, az ősi lemuri emberiség központja a Kárpát-medence volt, ebben a korban meleg vizű beltenger szigetekkel, vulkánokkal, mocsarakkal.

A Kárpát-medence volt az bolygónk északi pólusa is. A Föld nem hűlt ki annyira mint napjainkban, ezért elviselhető hőfok a sarkokon, kellemes tengerekben volt.

 

Mit tudunk a népmeséinkből?

A legősibb meséinkben előfordul az, hogy az embereknek valamikor körömbőrük volt. Tehát pikkelyesek voltak.

Kialakult a fejlett agy, kéz, mozgékony hüvelykujjal, a fajunk még szőrtelen, és pikkelyekkel borított, aminek maradványa a kéz és lábkörmök.

Koponyacsontjaink közül a két oldalcsont a megszületésünk előtt különáló, a koponyatetőn varrat van. Homlokcsontunk a születésünk előtt összenő úgy, hogy varrat sem marad. (Emberszabású majmoknál ilyen nincs, de akik úgy érzik, a majmoktól származnak, hagyjuk meg őket e tudatukban.)

Az ember az emberszabásúaknál is régebbi testi jellemzőkkel rendelkezik.

 

Több testvérnépünk ősi eposzaiban fennmaradt a fent leírt bőrpáncélnak az emléke.

( Magyar népmeséink sebezhetetlen hősei, Achilleus története, a Mahabharatában Karna a Napisten fia testét a húsába nőtt pikkely páncél borította.)

 

A Szíriuszról származó fajnak volt egy különleges harmadik szeme is, a homlokcsont fölött. Nekünk is meg van a nyoma, a három koponyacsont találkozásánál, amiről tudjuk, hogy az első életéveink után nő be a fejünk-lágya. A harmadik szem maradéka a tobozmirigy. A harmadik szem a mai rádióhoz hasonlóan, telepatikus érintkezést tett lehetővé a lemuriai emberek között.

Ma is vannak ilyen népek Indiában és Dél-Amerikában, ahol a ködös, párás területeken szokásos a kommunikáció e módja. Ez a képesség az ősi kultúrákban természetes volt.

Sívát 3 szemmel ábrázolják, a kultusza magyar eredetű. (Erre alkalom adtán vissza térek.)

 

A magyar-sumér képírásban a magyar leszármazás fogalma, képjele a három búzamag, és három a magyar igazság.

Mag-ar, mag-úr, = MAGYAR.

Szem-úr= Sumér (idegen nyelvű kutatók leírásában).

A mai időkig vannak Magyarországon LÁTÓEMBEREK, őket inkvizícióval és egyéb módon ma naiv tudatlanoknak nevezve akarják háttérbe szorítani.

 

Oannész és haltestű társai a földön: (ide kattintva egy másik honlapon is olvashat róla)

 

Oannész történetében az emberek a civilizációt félig hal, félig ember lényektől tanulták.

Baktai Ervin fordításában magyarul is olvasható a Mahábharáta történetéből Úr-honi(=Arjuna) herceg és Halápi(=Ulupi, a lápi) vízi tündér szerelme.

Magyar népmeséink is tele vannak a vízben élő tündérekkel.

 

Vajon milyen ősi – hány millió éves- a magyar nyelv, hogy a vízözön előtti korokból őriz történeteket, amiket a kutatók zagyvaságokként a mesék világába száműztek?

 

Népmeséink hihetetlenül régi időkből származó teremtéstörténetek, emlékeket mutatnak be a sarkok vándorlásairól. A sarkokon fél évig van nappal és fél évig éjszaka: így kezdődik sok mesénk: „amikor még egy nap volt egy esztendő” ! A sarkok közelében: „amikor még 3 nap volt egy esztendő”!

Népmeséink Tündérországról az örök tavaszról mesélnek. Fentebb írtam, csak itt volt a nagy forróságban élhető hely. Petőfi a János Vitézben is (Magyar Napisten) Iluskához (= Tündér Ilonához jut a Vénusz = ) boldog aranykor magyar országába!

Egyes vélemények a tündérekről, ide kattintva másik honlapra lép.

 

Ez a terület tehát a Kárpát–medence, mai nevén Magyarország ősidőktől fogva a magyar népek területe volt. (Árpádról és Attiláról a honlap elején írtam, olvasatukat a figyelmükbe ajánlom.)

 

A teremtés könyve

 

Ide kattintva a Bibliában is megnézheti

 Itt a lexikonban is megnézheti

Őstörténetünk kutatásából rendkívül fontos az újra tanulmányozása.

Babilon, Akkád, Úr, Uruk, Lagas, Eridu, Mari, Arpad, stb…az utóbbi évszázadokban leltek rá romjaikra a Biblia leírása alapján, eddig történeteiket szép mesének hitték, amiről a Szent Könyv írt.

 

Sumér = szemere = szemúr =  magyar ékírásos agyagtáblák szólalnak meg, melyeket sok-ezerszám ástak ki az ősi könyvtárakból és a földből.

Mindent megtaláltak, amiről a BIBLIA beszámolt.

 

 Még több bizonyítékot lát, ha az aláhúzott szövegre kattint egy másik honlapon.

 

A honlap lélekvándorlásról is ír, én a keresztény tanításban hiszek: a keresztény vallásban Jézus azt tanítja, az emberi élet egyszeri és megismételhetetlen. Az ember sorsa az ítélet után vagy a mennyország, vagy a pokol. A tisztítóhely azok állapota, akiknek még tisztulniuk kell, hogy bejussanak Isten országába.

 

Ezt tanította kezdetleges formában az egyiptomi magyarok szent könyve az ősidőkben is, részletesen bemutatom:

 

Mi történik a halál után? (Katt az aláhúzottra.)

A Mennyek Országa

Van Pokol

 

 A Sumérok agyagtáblái százezer évekre visszamenőleg írnak le történéseket, és ezek szerint emberi fajunk körülbelül 300 ezer éves. Megdöbbentő, hogy előttünk is léteztek civilizációk.

Pl: tudtak a külső bolygókról, leírták, hogyan kering a naprendszerünk, mit lehet látni, ha kívülről közelítünk a Föld felé. A beszámoló írásának a korát Kr. e. 3.800 körülire becsülték a kutatók.

Tudták, hogy a Föld tengelye 23 fokos szögben hajlik el. A Föld forgástengelye elmozdul és Kb. 25920 év alatt egy egész kört ír le. (Mai számítások szerint ez 24000 év. A mi életünk időtartama szempontjából ez lényegtelen.)

 

A táblákat Mózes fellépése előtt 2000 évvel írták. A leírásukhoz 2160 évig tartó megfigyelések kellenek, hogy rájöjjenek, a Föld tengelye elhajlik.

 

Ókori csodák cikkhez katt ide.

 Ez lenne az az égi jármű, amiről a jövendölések szólnak?(Katt a képekhez és a cikkhez.) A sumerok azért nevezték el az isten lakhelyét Nibirunak, mert ennek a szerkezetnek a megjelenése együtt járt az emberek cselekedeteinek az elbírálásával és az ősi rend helyreállításával. Mily csodálatos a magyar nyelv, mely kutatók szerint, szavaiban azonos a sumer = Szem+úr nyelvvel. Az értelmes lények által irányított Nibiruval (- nagy+bíróval) tehát nem más érkezik, mint a bíró (biru), aki ítéletet hoz világunk fölött. Az utolsó ítéletet.

 

A Nibiru (nagy bíró) bolygó = Magyar - laka néven ismert más kutatók olvasatában:

 

A leírás szerint eggyel több bolygó volt naprendszerünkben, az agyagtáblákon Nibiru-nak írták, a babiloniak később Marduknak nevezték. a bolygó hatalmas, és a naprendszer többi bolygójával ellentétes irányba kering a Nap körül. A Nibiru áthalad a Mars és Jupiter pályáján, és 3600 évente halad keresztül a naprendszerünkön.

A bolygót a nefilimek lakják, igen magas termetűek, a nők 6-8 méteresek, a férfiak10-12 méteresek. Nem halhatatlanok, de nagyon hosszú életűek, ezért félisteni lényeknek írják le őket.

Ezt csak akkor hiszem el, ha megtalálják a földi maradványaikat. Itt a videó, kattintson ide, és megnézheti!

 

Az agyagtáblák iratai szerint a kb. 450 ezer évvel ezelőtt a nefilimek bolygóján nagy bajok jelentkeztek. Ezt a mai környezeti gondjainkhoz és légköri bajainkhoz tudjuk hasonlítani. Úgy döntöttek a kutatóik, hogy a Nap melegét ne veszítse el a bolygójuk, arany részecskéket, aranyport juttatnak a felső légköreikbe, ez a napfényt és a meleget tükörként veri vissza.

 

Hosszú élet mellett rendelkeztek űrhajókkal, az agyagtáblák a mai űrrakéta ábráit tartalmazzák, űrhajókban ábrázolják őket, a rakéták hátulján fénycsóva formában lángok csapnak ki.

 (Egy videó, katt ide: egy űrlényt elfogtak Kínában, 2008-ban, elhihetjük?)

 

Leírásuk Din-Gir = Tin-Dir= TÜNDÉR szavunk. Végig kutatták a naprendszer minden bolygóját, és a Földön találták meg a nagy mennyiségű aranyat.

Kb. 400 ezer évvel ezelőtt egy csapatot küldtek át, arany bányászat céljával. 12 vezetővel érkeztek, 600 aranykitermelést végző munkással, valamint 300 küldöttel (kutatóval, tudóssal) akik a Föld körük keringő űrhajóban maradtak. Minden 3600 évben, amikor a Nibiru földközelbe ért, az aranyat átszállították. 100 – 150 ezer (földi) évig végezték a munkát, mikor kitört a nefilim lázadás, a bányászok nem dolgoztak tovább.

A vezetők úgy határoztak, - írják az agyagtáblák-, hogy kiválasztanak egyet a földön létező életformák közül. Ennek a lénynek a vérét összekeverték agyaggal, egy fiatal nefilim férfi magját a másik két alkotóval elegyítették. A tábla kémcsőszerű tárggyal ábrázolja őket. Egy lombikból egy másikba öntenek valamit, és egy új életforma jön létre.

 

Génsebészet? Klónozás? Modern szóval a földi lény DNS-ét és saját DNS-üket felhasználva új fajt hoztak létre, amit ők irányítottak, és a feladatuk az arany kitermelése volt. A sumér leírások szerint ez volt az első feladata az emberiségnek.

 

Délkelet – Afrikába teszik a kutatóink is az emberi faj megjelenését, és a történelem térképeken a Nílus völgye, majd a Tigris és Eufrátesz vidéke, onnan Európa majd tovább vándorolva a világ benépesítésére törekedett vezetőivel az jelenlegi emberi - magyar- faj.

Nem sikerültek a beavatkozáskor, azok az embercsoportok, ma ősemberi mellékágaknak nevezzük, amik a hivatalos tanítás szerint kihaltak. Kihaltak? Vagy túlszaporodtak...? Lerohanták a békés magyar törzseket...? Népirtásokba keztek...? Ez mind kutatandó kérdés...

 

(Az említett területekről mutattam be e honlapon magyar nyelven írt leleteket.)

 

Vagy mégsem haltak ki teljesen? Más gondolkodásmóddal, erőszakos fajok jelentek meg, ők lennének a megmenekült elmenekült túlszaporodott harcias rabló népek, akik a jól sikerült magyar fajjal keveredve országokat, nemzeteket hoztak létre a történelem folyamán, és irtottak raboltak ki népeket? Ezt kutassák mai génsebészeink, DNS kutatóink, történészeink, nem szándékozom őket kutatni.

 

Egyes honlapok kutatásai szerint a magyar DNS a legősibb a világon.

Az emberi fajt Délkelet-Afrikából származtatják, megvannak az aranybányák is, az arany meg sehol. az emberiség első tagja, tagjai kb. 150-250 ezer évvel ezelőtt élhettek. akit Évának (evőnek) neveztek el afrikai nő volt. Az emberi fajt a GONDVÁNA nevű területre helyezték és ott formálódtunk 50-70 ezer éven keresztül. Gondvána sok törzs ősi teremtéstörténetében megtalálható. 

 

A sumér iratok és ábrázolások szerint az ember a nefilimek magasságának egyharmada.

 

A Bibliában is le van írva, ( Teremtés könyve 6, 1-4.) a Földön a kezdeti időkben óriások éltek. Amikor az emberek sokasodni kezdtek, a föld színén, és leányaik születtek, látták az ISTENNEK FIAI (nefilimek fiai) az emberek leányait, hogy szépek. Feleségeket vettek maguknak mindazok közül, akiket megkedveltek…Óriások voltak a Földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bementek az emberek lányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik. Ezek azok a hatalmasok, akik elejitől fogva híres-neves emberek voltak. A régi Bibliák nephilimnek nevezik őket. ÚGY, ahogy az ÉKÍRÁS még ősibb táblái MAGYAR NYELVEN EZT KÖZLIK.

 

A Sumér városok a nefilimek tartózkodási helyén, Mezőföldön (= ma Mezopotámia) jöttek létre. A Sumér királylisták szent uralkodói rendkívül hosszú ideig uralkodtak. Más keringési idejű bolygón más az időszámítás, sőt az élőlények életkora is. Népmeséinkben is szerepelnek az óriások, katt ide, egy rövidfilm következik. Bizonyítékok az óriások létezésére.

 

Most nézzük meg az óriások csontvázai leletekről készült rövidfilmet! Katt az aláhúzottra!

 

 A Bolygót (Nibiru) ahonnan származunk, MAHAR-LOKA, MAGYAR-LAKA, néven is nevezték. És egyes internetes lapok szerint, letelt a 3600 esztendő, ebben az évszázadban a Nibiru, = Magyar-laka bolygó ismét földközeli pályán fog elhaladni. Vajon a magyar nép felemelkedésének milyen következményei lesznek? Hazánk a Kárpát-medence újra egyesülni fog-e? A kirabolt, üldözött magyarság, a háborúk alatt és a megtorlások alatt kiirtottak családjai megkapják e kamatostul a kifosztóiktól, kirablóiktól, földjeiket elfoglalóiktól az örökös kárpótlást? Ez 3600 évre visszamenőleg háborús bűnösök esetében a mai jogalkotás szerint is jár, természetesen a kamatokkal együtt. A háborús bűnösök népeit, vezetőit, feljegyezte a világtörténelem. (Közeleg Jézus második eljövetele? Katt az aláhúzottra.)

 

Annunakiknak is nevezik idegen nyelvű kutatók a magyarok őseit, az aláhúzottra kattintva másik honlapra lép.

A Sumér leletekről és civilizációról angol nyelvű lapra lép.katt az aláhúzottra.

Enki beszéde és mások mindarról, amit írtam.http://ninahakuddu.atw.hu/muvek.php?file=eridu.htmninahakuddu.atw.hu/muvek.php

Befejezésül 7 agyagtábla és egyéb szövegek, katt ide, másik, angol nyelvű honlap.

A Nibiru = Magyar-laka bolygó képei és ismertetése: Kattints az aláhúzott részre.

(Felhasznált irodalom: a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, saját kutatásaim és tanulmányaim, Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, egy remekmű: Bakos Attila: A Duna Evangéliuma, a képek forrása internet szabadon bemutatható képei.)

Az írás szabadon bemutatható és felhasználható, a honlapra történő hivatkozással.

2011. október 23.

Folytatáshoz katt ide: 151, Mi történt a Vízözön előtt? 2 rész

 A Kárpát- medence az élet kialakulásának a központja. Kezdettől fogva itt élünk, a leleteink is bizonyítják...