Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


156,Pünkösd - Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka

PÜNKÖSD ÜNNEPE

Szent Péter beszédével kezdődött a kereszténység egyházának indulása: Katt ezt írja a Biblia

"Ugye ezek, akik itt beszélnek, mindnyájan Galileából valók? 
Hogyan hallhatja akkor mindegyikünk saját anyanyelvét?
Mi pártusok, médek, elamiták, Mezopotámia, Júdea, Kappadócia, Pontusz, Ázsia,
Frígia, Pamfília, Egyiptom és Líbia cirenei körzetének lakói
, mi római zarándokok,
 zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit." Ap.csel.7-11...."Tartsatok bűnbánatot, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Ezzel elnyeritek a Szentlélek ajándékát.
Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, valamint azoknak, akik távol vannak ugyan, de akiket meghív magához Urunk Istenünk."
Számos egyéb szóval is biztatta és buzdította őket: "Meneküljetek ki e gonosz nemzedék közül."
Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk...."Ap.csel. 38-41.

Ünnepre jöttek: A pártusok, médek, elamiták szkíták, gepidák, avarok, hunok, mind magyar nyelvű törzsek voltak...zarándokok, imádkoztak, szeretettel jöttek más népekkel...Jeruzsálembe csak a neve akkor még Szent Sólyom, görögösen Hierosolyma volt.

A világ minden tájáról ott voltak szent Péter (Simon Péter = Szem+hon+i+szikla) pünkösdi beszédénél, és saját nyelvükön hallották Szent Sólyom városában az örömhírt (=evangélium) magyar népek, magyar nyelven.

Jöjj szentlélek! Ébredjünk fel: (katt:)

Magyar nyelven, (katt) mint mi most Csíksomlyón (= Szemelő-hegy, néző hegy,) elnyomás alatti magyar országrész(ek)ben saját nyelvünkön halljuk Isten Igéit, a székelyek, csángók, kárpátiak, felvidékiek, délvidékiek, őrvidékiek, kunok, besenyők, magyarok. Akik magyarok vagyunk Kanadából, Ausztriából, Svájcból, Németországból, Belgiumból, Luxemburgból, Ausztráliából, Új-Zélandból, Argentínából, Amerikából,...

 Mind a saját nyelvünkön értjük a pünkösdi csodás eseményt. Milyen nyelven, milyen Lélek erősít meg minket, hogy mindenki a saját nyelvén hallja a papok tanítását a Magyarok Istenéről? A felsorolt országokból érkezők mind a Szent Sólyom (Turul) népe, Baba Mária (Szűz Mária) Magyarok Nagyasszonya gyermekei vagyunk. (katt)

Ha közös imánk Istennél találkozik, a Mi Atyánk minden kérésünket teljesíti. Nem számított, hogy az apostolok féltek, elfutottak, nem számított, hogy fegyveresek őrzik Jézus sírját. Mikor eljön az idők teljessége, nem számít, hogy több mint 20 éve Magyarországnak nincs hadserege, nincs mivel megvédenie magát. Magyarok Istene jön fehér lovon mennyei seregek élén, a Jelenések könyve szerint, és mindent jóra fordít. A feltámadás megtörtént, ha akarták, ha nem, ha tagadták, ha nem.

Eljön az elszámolás ideje...meg a teljes kárpótlásé...minden magyar tudja, mi jár...milyen károkat okoztak, mikor elvették a vagyonát, földjeit, elhajtották állatait. Jogaitól megfosztották, magyarságáért rátámadtak, idegen országokba rabszolgamunkára vitték...

Az állam elmaradt jövedelmeiért aranybányák, ezüst és sóbányák,... az el nem követett  hamis vádak alapján fizetett pénzekért, elrabolt vagyonokért, kincsekért... az államnak is kárpótlás jár. (Kárpótlás jár a kifosztóinktól Trianonért.)

 Kárpótlás jár akiknek a munkájából épült gyárakat eladták, csődbe vitték, lebontották. 20-30 évvel ezelőtt még a falvaink mezőgazdaságból, állattartásból éltek. Reggel a szarvasmarhákat, és egyéb állatokat kihajtották a falu közös legelőire, és este haza mentek. Akik ezt a megélhetést tönkre tették, mind felelősök, cinkosok, a megrendelőkkel együtt... kárpótlással tartoznak minden egyes megkárosított családnak.

A Szent Korona haza jött Amerikából, ha akarták, ha nem. Jön az idők teljessége, a Szent Korona vissza vitette magát a Parlamentbe, ha akarták, ha nem...

A magyarság végigjárta keresztútját, ha akarta, ha nem...

Elérkezett az idő, ha akarják, ha nem, hiába őrzik fegyveresek a sírt, tanúi lesznek a feltámadásnak, ha akarják, ha nem... Új korszakba léptünk, de ha rátámadnak a jelképes haderővel rendelkezó magyarságra, ha nem, ha az elnyomók gyilkosainkká válnak, vagy testvéreinkké, akkor is elérkezik az idők teljessége. Tetteik alapján ismeritek fel őket...

Eljön a világot lángokban ítélni...Eljön, hogy a világot megújítsa... Pál apostol ezt írja Timóteusnak: „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői lesznek. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői; kiknél meg van a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld (2Tim 3,1-5).” 

Jöjj Szentlélek, áraszd reánk teljesen, Mennyből fényességedet.  Nyelvünkkel egyező hitre
gyűjtsd egybe a magyar  népeket.

Filmajánló: katt. A Szent Korona és Hazánk jövője (kb 4 perc)

És láttak egy nagy jelet az Égben...

 

 

 Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka

 Kattintsatok az aláhúzottra, és egy remek honlapra léptek.

domonyi.aries.hu/rovasiras.html

Köszönöm a honlap gazdájának.

2011-10-29