Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


164,A magyarok északra vonultak

3, A MAGYAROK ÉSZAKRA VONULÁSA

Átvonulás Mezopotámiába = Mezőföldre

 

 Akik legkorábban felkerekedtek, az eritreai partvidékről indultak el és Arábiát megkerülve, hajóikkal ~ Perzsa-öbölbe futottak be. Ott a Tigris és Eufrátesz torkolatvidéken szálltak partra, azon az akkor még mocsaras vidéken állapodva meg, ahová az árpádiak csak gyér lakosságot telepítettek.

Megérkezésük idejét a tudomány Kr. é. 3500 tájára teszi és megállapítja, hogy dél felől jöttek.

(Frankfurt Henry: The birth of civilization is the Near East. new York, 1956. 48.old.;

 Schmöckel Hartmur: Das Land Sumer. Stuttgart, 1956. 28.old, 50.old;

Mead Margaret: Coming of age Samoa, New York, 1956. 50.old.;

 Kramer: Twenty-five firsts in man s recorded history..indian hills,1956. 248. old.;

Hawkes- Wooley: Prehistory and the beginnig of civilization. New York, 1963. 231.old.;

Wadell L. A.: The Phoenician origin of …London, 1924. 273.old.).

 

 

Tudjuk azt is, hogy a vállalkozók hajókon mentek, a Vörös-tenger afrikai oldalán lévő Eritreából indulva el, Szemes Napistent tisztelő országukból, ahol a sok szem összetételű helynevet már említettük. A kivándorlókat nappapok vezették új hazájukba (Neubert Otto: The valley of the kings. London, 1957. 287.old.), ahol azok megérkezésükkor öt várost alapítottak.

 

 Az első és legrégibb városuk ERI-DU, az akkor még mélyen a szárazföldbe benyúló Perzsa-öböl partján állott.

Nevében tó partján lévő földrajzi fekvése tükröződik: ~Uri Tó.~

 

Második alapításuk a közvetlen közelben lévő UR: ~Úr~ város volt, amelynek romjait ma is Mughernek(=Magyarnak) nevezik

 

 A hátralévő három város: A-SM-AR,(= A+szem+úr)

 SAM-ARRA (= Szem+ura)

és MADHAR-AYA (= Magyar+helye)

alapítói is a napisten tisztelői voltak, tekintve, hogy azok nevében is Szemúrra illetve Magúrra történik utalás.

 

Más történetírók ez utóbbi három város helyett URUK, LAGAS és LARSZAMot említik. Uruk a Bibliában Erek, a német kutatók szóhasználatában Warka. Annyit tudunk róla, hogy ötszáz éven keresztül az újonnan érkezők vallási és kulturális központja maradt. Nevében kétségtelenül az URUK = Úri Kő~, azaz úri otthon, árja föld nyert megörökítést.

 

 Lagas nevében a Kr. e. évezredekből dokumentálható Lak szavunkat látjuk, összekapcsolva Ház szavunk régies alakjával, Lagas =Lakó Ház-, Lakás értelemben.

 Larszam(=Látó+szem) nevében ismét a napisten Szem nevét látjuk.

 

A beérkezettek röviddel utóbb további gyarmatokat létesítettek. Ezek között a legnevezetesebbek voltak: S-URU-PPAK, ahol a legrégibb mezopotámiai íróiskola működött, ez volt Surupak=aS-iRó-Pap =Az Író Papok- városa.

 

NIPPUR vagy NAPúR pedig egész Dél-Mezopotámiában a napvallás központja lett.

 

 A gyarmatot összefoglaló néven a napisten SUM-ER: Szemúr országának nevezték, de hívták ARI-KInek: Úri Kőnek azaz árja országnak és

KI ENGIRAnak, azaz ~Hungáriának~ is.

 

Az Árpádok idejében elnevezett Idi-Klat (= Keleti-ügy) folyó most vette fel Tigris nevét, az Eritreában lévő Tigré tartomány emlékeként, miként a korábbi haza földrajzi neveit - Arki-Ko, Árkai, Szem - duplikálták a megelőzők is.

 

A sumérok magyarok: Sumér-magyar nyelvemlékekről és az ellenvéleményekről másik honlap véleményét olvashatják. katt az aláhúzottra.

 

Sumer a netes lexikon szerint. Katt az aláhúzottra. Itt térképet is talál.

 

Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, képek forrása internet szabadon bemutatható képei.)

2011-11-05