Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


171,A magyarok bevonulása a Nílus-völgyébe

Bevonulás a Nílus völgyébe

 

" A punti (=fenti) néptartalékból a harmadik és egyúttal leghatalmasabb kivándorlás Dél-Egyiptomba irányult, s Kr. e. 4000-3600 között zajlott le

(Egyiptom térkép).

beolvasas0035.jpg

A nép nagy tömege ment errefelé, miután megelőzőleg már elözönlötte Núbiát és Etiópiát.

 

 Akik a Nílus völgyében szálltak meg, azok egyik csoportja az I. zuhatag körül MAKARA-KA országban állapodott meg, (Magyar+kő=ország)

 a többiek pedig feljebb, az I. zuhatag és Théba (=Tubi, galamb) közé eső területet vették birtokba, egészen a Vörös-tenger partjáig.

 

 Ismét mások a tengerparton még feljebb vonultak és a Sinai-félsziget ( Szín, a hold neve volt) déli nyúlványában, a Szuezi-öböl és az Akabai-öböl közötti részen szálltak meg. Ez a honfoglalás hét úr vezetése alatt ment végbe, akik ennek megfelelően HETH AR: Hét úr~ országának nevezték hazájukat. Ezt a nevet viselte a Théba központtal megszervezett déli zóna és a Sinai-félsziget említett darabja is.

 

 A bevonulók, akárcsak a Kánaánba és Föníciába igyekvők, valamennyien a termékenységi vallás hívei voltak és istenüket Mén, Bak és azok rokonszavaival nevezték.

 

beolvasas0036.jpg Kormányuk székhelyét is ~A+mén Honnak (AMUN ON) nevezték, melynek másik neve a galambjairól (tubáiról) híres Théba lett.

 

 A Sinai terület is a termékenységi isten védnöksége alatt állt, északi tartománya MONI-TA: Méni Ta, a déli pedig a BAKHU: Bak (hona) volt. Ma is van nálunk Bak-hon, mai írásunkkal: Bakony.

 

 A két tartományt itt is egy MAGARA nevű vízfolyás választotta el egymástól.

 

A Dél-Egyiptomba telepedett magyarok magukkal hozták és megőrizték megelőző hazájukban használt szimbólumaik közül a hosszú csőrű hangyászt, az oroszlánt és a nagy szárnyú sast.

 

Déli vonatkozású szimbólumot kapott a folyton íróasztala mellett ülő Tudó (Toth), a pávián majmot t.i., amelyet a fenekén lévő két vörös folt jellemez. A déli hazából eredt a királyi törzs neve is: Mén. Ezek a bevándorlók sohasem felejtették el földrajzi eredetüket s ennek megdelelően az etiópokat vérszerinti rokonaiknak tartották, azokat említve sohasem tették a nevüket író hieroglifák után az "idegen" értelemmeghatározót.

 

 engaru-ka-hungaria-afrikaban.jpgKülönösen a TA-NA: - Nagy Tó~ környékét emlegették, amelyhez korábbi lakóhelyük legszebb emlékei fűződtek. Herodotos feljegyzései szerint a nép Etiópiában hátra maradt részlege is megtartotta emlékezetében a rokonságot és Egyiptomról úgy vélekedtek, hogy az nem más, mint az etiópiaiak gyarmata.

 

 Az egyiptomi és etiópiai nép kapcsolata nem is szakadt meg idők múltával sem. Az egyiptomiak az ott megszokott fűszerekért, drágakövekért, tömjénért és párducbőrért időnként vissza-visszatértek, kockázatos utazásokat vállalva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beolvasas0038.jpgHa már most térképre vetítjük a ponti magyar néprajok északra vonulását: Mezopotámiában, a Földközi-tenger partján és a Nílus völgyében való letelepedésüket, megállapíthatjuk, hogy Kr. e. 3500 táján már mindenütt elérkeztek az árpádi magyar gyarmatok és államok közvetlen szomszédságába.

 

 A Termékeny Félhold két lenyúló sarkában egymással farkasszemet néző királyságok keletkeztek és közöttük a viszony egyre kényesebbé vált.

 

 A Régi Kelet egyetemes történetében idegmegfeszítő pillanat volt ez, mert rövidesen sor került az azonos fajú és azonos nyelvű két nép egységének fegyveres erővel való kialakítására.

 

 A XII. dinasztia idejéből származó egyik jelentés leírja, miként utaztak vakmerő vállalkozók Puntba. Az utasok a Vörös-tengeren mentek, útjuk nehéz volt: NEHES IT,

hajójukat tépték a habok: TEPNEK HEBET.

 

Egy másik hasonló célú utazás szárazföldön történt és az utasok az etiópiai

Nagy Tó királyának, TO-NOT-IR, országába igyekeztek.

Útvonaluk egy ROHANU folyó völgyében vezetett (a mai RAHA valóban a TANA táján ered) és leírásukból a nem-magyar tudós ilyen részleteket közöl az

eredeti fonetikát követő átírásában: ODA HALT, ADA BEHALT: .Oda hajt, oda behajt. "

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, képek forrása internet szabadon bemutatható képei.)

2011-11-26.

A következő pontban hamarosan folytatom....