Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


172,A magyar - hun testvériség kialakulása Mezopotámiában

5, A MAGYAR-HUN TESTVÉRISÉG KIALAKULÁSA MEZOPOTÁMIÁBAN = Mezőföldön

 

"Ott, hol a tó (Perzsa-öböl) Hungarok Kaldeájába harap és agyagos, hamar agyagba dug gabonát háborúra. Jöhet a' má', gyühet a' má! Hamar kel a mag; bearatta. Kis magyar királya, a keleti, hálából belátta, aratóé immár e hon, kié joggal." Így írjuk át mai helyesírásunkkal azt a régi feljegyzést, amely a magyar-hun testvériség kialakulásának egyik fontos filmkockáját örökíti meg az egykori Dél-Mezopotámiában.

 

Idézetünk részlet abból a töredékes okmányból, amelyben Kramer professzor a vízözön meséjét olvassa. A szöveget a professzor eredeti fonetikával adja ábécés átírásban (Kamer: Sumerian mythology. New York, 1961. 98.old.).

 

Mi nem változtattunk az átíráson, sem a szótagok sorrendjén, hanem egyszerűen másképp tagoltuk azokat szavakba és a szükséges helyen kitettük a szókezdő H hangot.

A professzor átírásához megjegyezni valónk csak annyi, hogy mi a 7-es sorszámot jelentő írásjelet nem ideogrammnak tekintjük, hanem a HET hangcsoport jelzésének, ami a ,jöhet' és ,gyühet' szavak írására szolgál.

 

Hasonlóképpen nem tekintjük értelemmeghatározónak az 5. sor elején álló GIS (Kis) és a 7, sor elején álló UR, AR írásjelet. Szerintünk ebben a szövegben, legalábbis a közölt sorokban, nem a vízözön meséjét találjuk, hanem a szokásos gyarmatalapítást, amely kenyérmagvak elhintésével és házak építésével szokott kezdődni, mint ezt több histórikus leírja, köztük maga Kramer professzor is.

 

Más feljegyzések, amelyek még az ékírást megelőző képírás módszerével készültek, további mozzanatokat hoznak tudomásunkra, amelyek tartalmuk szerint sorba rakva, szinte megrázó erővel elevenítik meg előttünk a lejátszódott eseményeket.

 

 Előttünk áll például az az üzenet, amely így szól: MAT-AR UT-ORR URAK. KAT-ANA-K. KAT-TA-ONK URO S-aB-A.S, -Magyar útúr urak. Katonák. Kettőnek orra sebes.

 

 

kettonek-orra....jpg

 

 A képírással írt okmányt így elemezzük:

a hal M alakra rajzott eleje MÁT,

szeme AR,

 a nyakán lévő két párhuzamos vonás UT,

 orra OR,

 a három ovális jel többesben ÚR- ak,

 eddig: Magyar útur urak, (szóval bevándorló emberek, utasok.)

 

 A kéz KAT,

 a hal ANA,

 a kéz alatti ék EK: Katonák.

 

A másik kéz KETE,

 a kezében lévő táska ONK,

 lejjebb merőleges helyzetben rajzolt ovális URU,

 mellette kis kör S,

 a láb AB,

 a láb mögött fegyver AA,

 a hal hegyesszöget alkotó farka S:

Kettőnek orra sebes. A kép rajza a bekötött orral, eltört lábbal balesetet mutat; sugalmazza a szöveget.

 

(A szöveget Dr. Baráth Tibor, Montreal fejtette meg először. Én átnéztem, és e honlap elején bemutatott képírás olvasás szerint értelmesen érthető magyar szöveget találtam. Az olvasattal egyetértek.)

 

2011-11-26