Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


178,A magyar mesék Hétországa valóság!

A magyar mesék Hétországa valóság!

 

 

beolvasas0080.jpg

(A térképen színessel jelölve a magyar népek területe, melyekről eddig beszéltünk, vagy ezután fogjuk kutatni.)

 

 

beolvasas0019.jpg

Kinagyítva felfedezhetik a magyar helyneveket.

Hunoknak nevezett nép élt itt Törökország előtt. Ezt török testvérnépünk honlapja erősíti meg.

Kedves olvasónk, Pásztor Csaba úr küldte Londonból a lelet képét,  mellé írtam mai betűinket. Alatta megismétlem, nyilakkal jelöltem az olvasás menetét. Mivel töredékes, pontokkal jelöltem a hiányzó betűket.

 

220-a--gokturkce.jpg

 

220-b--ki-ma-meglat....jpg

 

220-b.jpg

Pontosan olvassuk nyelvújítás előtti magyar beszédünket.

 

 

Mai szavainkkal:

1, ...ki ma meglát, vizen ha lép...

2,...Égen visz, honok öntik elémbe ezekbe...

3,...ki bálba tesz von, nézi tevik (tevék), égve...

4,...hon vizét asszony viszi egész vizet ki égbe...

Honlapra felkerült: 2014-07-08. szabadon bemutatható e fordításom a honlapra történő hivatkozással: "Kissurék rovás megfejtései" megjegyzéssel.

 

 

 

Két magyar pecsét lelet szövege:

 

 Kilétükről a homályt eloszlatja egy tőlük eredő pecsét szövege, amely szó szerint mondja: Magyarok ezek Arméniából, Árpádok országából. 

KÉP helye*******(Egyenlőre nem bemutatható.)

 

A pecsét képét közli Gurne: The Hittites. Bungay, 1964. 192.old.  A szöveget jobbról balra haladva

 A szárnyas napkorong MAT-AR,

 alatta KEZEK: Magyarok ezek.

 

 Az arc AR,

az alak szárnyai MA.

Nőiessége NU,

 lába ABU: Arméniából.

 Az oldalon álló két figura arca AR,

 fülükhöz illesztett bot PAT,

 karja AKARA,

 alsó testük SEG,

 lábuk ismét ABU:

 Árpádok országából. Az írás további részét megközelítőleg sem tudjuk kivenni.

 

Másik pecsét, Dr. Baráth Tibor közölte először az olvasatát:

 

 

a-2.jpg

Egy másik pecsét képe, Árpád országából, a képírás szótagai:

 

Ember szótaga: Ar, Ur, Ár.

Íjat tart: Pet, Pat szótagot jelent.

Összeolvasva: Ar+Pat=ÁRPÁD

Karja hangsúlyos helyzetben: Kara

és felfelé mutat, tehát a karja áll.

Összeolvasva: Kara+ál= Király.

 

Mást is ír a pecsét: 1 ANU-KHATI-IK

                                    2 NU-Mu-RA

                                    3 AR-PA-T Ka-Pi-T-aN

Összeolvasva: A nyugatik (kattik?) nemura, Árpád kapitány.

 

A halysi magtájról megszervezett Katti Birodalom legnagyobb kiterjedése idején a Fekete tenger közelségéből lenyúlt a Sinai- félszigetig, kelet felé pedig az Eufrátesz és Habúr folyóig. A Birodalom egy ízben, Kr. e. 1600-bon, villámháborút vezetett a tőle messze eső Babilonba. Ebből az a 'benyomásunk, mintha a katti királyok az Árpád által gyarmatosított összes területeket egybe akarták volna foglalni, a Tigris folyótól az Északi (Fekete) és a Nyugati (Földközi-) tengerig bezárólag, mint tette volt korábban a mezopotámiai magyar-hun ország, amely éppen ebben az időben - Kr.. e. II. évezred közepén - vesztette el nagyhatalmi állását.

 

Ez a Katti Birodalom" a magyar mesék Heted Hétországa, a Régi Kelet harmadik nagyhatalma volt s Babilonnal és Egyiptommal mint egyenrangú fél tárgyalt.

 

 Tündöklő pályafutása időszámításunk előtt 1190 táján hirtelen véget ért, amikor a hetita főváros eddig még világosan ki nem derített körülmények között egy éjszakán elpusztult és a lakosság a fennsíkról szétfutott.

 

A Szíriában élő másik hét törzs ezután visszavette hajdani függetlenségét és egy laza konföderáció keretében folytatta életét, hol az egyik, hol a másik törzs vezetése alatt.

 

Ragyogó kultúrájukat és állami létüket mintegy félezer éven át, Kr. e. kb. 740-ig megőrizték.

 

A kétféle Hétország hun-magyar birodalommá való összefogása lehetővé tette a magyar elemek további észak felé való terjeszkedését. Ennek kapcsán a MAZARI, MUZRI: Magyar név Szíria felett is tekintélyes területek megjelölő neve lett (Maspero: History of Egyipt, Chaldea, Syria, Babilonia and Assiria, London. VI. 156.old.).

 

 Az ország kettős, hun és magyar jellege lépten-nyomon kiütközött. A ránk maradt rajzos ábrázolásokon kétféle embertípust látunk, az egyiknek egyenes az orra, a másiké hajlott, sasorr. Szimbólumaik között szerepelt az északiak botja és szarvasa, meg a déliek oroszlánja. Egyidejűleg használták a hunok kaukázusi képírását és a magyarok haboshoni rovásírását, mely utóbbiak közül néhány írásmintát korábbi fejezeteinkben bemutattunk. Volt egy harmadik írásrendszerük is, a Mezopotámiából terjesztett ékírás, a régi szumír uralom hagyatéka.

 

 A katti királyok trónnevei között találunk kettőt, amely a hunokra utal és kettőt, amely a magyarokra utal.

Ezek a HONT-IL-IS: Hon Úrős (L = R), illetve MA-UR-S-AR: Magyar ősúr nevek.

Bizonyára az utóbbiakhoz kell számítanunk még az AMMUN-AS: A Ménős nevet is.

A felsorolt mozzanatok arra engednek következtetni, hogy a kezdeti hun parancsuralom után a hun és a magyar ág a teljes jogegyenlőség alapján egymással testvéresült és így alkotott közös hun magyar nemzetet.

 

A korunkra maradt katti királyi pecsétek egyik- másikának hieroglifikus feliratát megközelítő pontossággal olvasni tudjuk; ezek a szövegek további bepillantást engednek a hettita gyarmatok életébe.

 

A következő oldalakon megvizsgálunk náhány magyar, hétországi pecsétet és magyar szövegét.

A kövek fognak megszólalni, ott, ahol ma idegen nyelvű népek élnek.

 

2011-11-29

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, képek forrása internet szabadon bemutatható képei.)