Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


188,Narmer paletta 3 Ozirisz =Ősúr legyőzése

Ozirisz = az Ősúr legyőzése

 

A két egyiptomi királyság egyesítésével kapcsolatban megemlíthetjük L. A. Waddell egyik szövegét is (Wadell: Egyptian civilization…London, 1930. 189.old.), amit eredeti hangzásban ír át ábécére: LUGAL MINAS BARA MUSSIR MADAGET ABGE, ami szerinte ennyi: "Ménes király Mussir/=magyar!/ (Egyiptom) kétkoronájú ország fáraója."

 Waddell olvasatait a szaktudomány mellőzni szokta. De ezúttal talán mégsem tévedett a lényegben, mert átírása helyesen hangzósítva magyarul érthető: Előkelő Ménes fára (főúr) most úr, mind a két Habi Kő(ben)", azaz a Nílus két országában.

 

Mialatt a győztes magyarok Esthonban berendezkedtek, Memfisz(= Ménfő) körül katonai támaszpontot létesítettek és Ménes nagyúr-vezér a maga királyi beiktatását elvégezte, lezajlott a hun király személyes tragédiája.

 

Az úgynevezett Narmer-tábla ( A és B), amit tulajdonképpen Ménes-táblának kellene neveznünk, csodálatos realizmussal, több jelenetben, mintegy megannyi pillanatfelvételben megörökíti az elbukott Hun ősúr sorsát.

 

A tábla „A” oldalán a főjelenetben Ménest látjuk, amint üstökön ragadja az előtte térdre hullott Ősurat és buzogányával őt összeverni készül. A király arcával szemben lévő madárral kombinált szöveg megmondja:

~A király Ménúr képe ez, most úr és hatszor ütött." (Az olvasatot beírtam a jelek mellé.)

 

menes-3.jpg

 

2. sorszámmal jelöltem:

A madár-komplexum madara ,A király'.

A madár lába emberi kéz alakjára rajzolva, beszorított marka M,

kezében tartott eszköz EN,

az orr ORR,

szakálla KAPES,

füle MESTER.

A madár másik lába S, alatta 6 SERIT legyező egy téglalap alakú T testbe ágyazva.

Összeolvasva: A király Ménúr képe ez, most úr és hatszor ütött.

 

3. sorszámmal olvassuk tovább:

Az áldozat kilétét a feje mögé helyezett két hieroglifa írja:

ESZa (H)ANER: ~Ez a Hun úr."

 

A kapott ütésektől a király súlyos testi sérüléseket szenvedett. A szóbanforgó tábla mindkét oldalán a felső rekesz közepén látjuk Ősurat bedagadt szemmel, elferdült orral, betört bordái körül bepólyázva. Ugyanez a jelenet a tábla B oldalán közvetlenül Ménes alakja előtt megismétlődik. A kép írásjelek ügyes összerakása és a szenvedő beteget így nevezik meg: ~Az északi Honúr képe ez. " 

 

Csúcsokba fésült hajcsomója sS, apróra rajzolt kerek szemei eS.ek, hal alakú fekvő teste AN, a nagy orr OR, alatta a lólábféle KAPES hieroglifa; együtt: Az északi Honúr képe ez.

 

4. sorszámnál:

A Narmer (Ménes) emléklap mindkét oldalán egy-egy további jelenetben szerepel a foglyul ejtett hun király, rangjelzéseitől megfosztva, királyi korona nélkül, mezítláb, Ménes háta mögött.

 

Azon az oldalon, ahol Ménes ütésre emeli buzogányát, a hun Ősúr marokra szorítva MA, ME tartja kezét s alsó karjához van illesztve levetett saruja TEBT. A saru kiírt írásjelekkel THe-Be-SU-T: Sebesült. Összekapcsolva a Me szótaggal: ~Megsebesült. 

 

 A hun király félholtra verése a magyarok győzelmének hosszú századok alatt szimbóluma maradt s a verés emlékünnepeként egy napot kalendáriumukba iktattak. Ezen az évfordulón a hunokat újra meg szokták verni.

Le féte de frapper les ANOU commémorait cette prise de possession brutale, - írja egyik francia egyiptológusunk, Marques: historie des doctrines ésotheriqes. Paris, 1950. 13.old. -

 

A Ménes tábla ama jelenetét, amelyen Ménes a hun királyt összeveri, a thébai Mén-királyok utóbb aranyból is elkészíttették és nyakukba függesztve használták, mint lll. A- Mén. Nem-Hét király is tette. Valahányszor déli magyar Mén-királyok ültek Egyiptom kettős trónján, az ősi fegyvertényt tüntetőleg emlegették, mint az uralkodásra való jogosultságuk egyik érvét.

 

2011-11-30.

Folytatás a következő lapon...katt: 189,Narmer paletta 4 Ősúr büntetése

 

 

 

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, képek forrása internet szabadon bemutatható képei.)