Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


197,Hyksosok = Hét sasok törzse

Hyksosok = Hét – sasok hun törzse

 

 Ezt a hosszú csendet időszámításunk előtt 1700 körül hirtelen fegyverek zaja szakította meg. A Híres Ajtó előterében HYKSOS néven egy titokzatos nép tűnt fel, amely azon nyomban betört a Deltába, azután villámgyorsan lerohanta Esthont s a Théba vidéki területeket kivéve, az egész völgyet uralma alá helyezte. A hyksos = Hét – sas  nép győzelmét egy új fegyvernem bevetésének köszönhette: a kétkerekű, lófogatú harckocsinak.

 

 Ez a kocsi gyors mozdulataival és hatalmas fegyverzetével - a kocsiban a vezetőn kívül két katona foglalt helyett tömérdek nyílvesszővel körülvéve - szó szerint letaposta gyalogos ellenfeleit.

 

 A hyksosok = hét - sasok főhadiszállásukat a Delta keleti részén állították fel, ahol egy 240,000 személyt befogadó katonai tábort létesítettek.

 

 Már tiztáztuk és bebizonyítottam a nagyszentmiklósi kincsek rovás olvasatánál,

a hunok magyarok, nyelvük és írásuk is magyar volt.

Avaris = a vár vagy város.

Avarok = a váriak vagy városiak.

 ( Ugye ismerős törzs a mai Magyarország területéről az avar korból sok régészeti lelet származik. ha időrendben oda érünk, már tudjuk, hogy Krisztus születése előtt 1700 évvel avar rokonaink Égi – ta = Égi + talaj, = Mennyek országa, = Ménnek országa = Isten országa a már előzőleg bizonyított elnevezésekkel mai nyelvezetünkben== Egyiptomi Magyarország felett 150 évig uralkodtak.)

 

 Ez a katonatábor volt A-VA R-IS: = A Város néven. Politikai ügyeiket hétszemélyes kormány vitte s annak székhelye HÉT-VARÉT: Hét Városa volt. Egyiptomi uralmuk százötven évig, Kr. e. 1550-ig tartott és úgy viselkedtek, mintha született egyiptomiak lettek volna.

 

A hyksosok = hét sasok népiségét, földrajzi eredetét és Egyiptomba vezető útjukat sok homály borítja, amire nézve a tudósok, az adatok értelmezése körüli nehézségek miatt eddig csak elméleteket állítottak fel. Egyesek szerint a nép kánaáni vagy hettita lehetett, mások szerint mezopotámiaiak voltak vagy talán szkíták.

 

Lovas életformájuk alapján úgy vélekednek, hogy semmi esetre nem lehettek sivatagi eredetűek, hanem olyan megelőző földrajzi tájon kellett éljenek, ahol ilyen kultúra kialakítására vagy fenntartására alkalmas füves térség állott rendelkezésükre.

 

Ilyen legközelebb eső földrajzi táj a Libanon két hegylánca között húzódó széles völgy, a Magyar (MEGARA) völgy és Bükk (BUKK) lapálya, valamint az ezek folytatásában lévő Lótanya (LO-TANU) (Lásd: Maspero G.: History of Egyipt, Chaldea, Syria, Babilonia and Assyria. London. IV. 199/200 közti térképet).

 

 Ha itt éltek, valóban tanulhattak a velük hasonlóan lovas kultúrájú hettita, húri és mitanni híres lóidomítók tudományából.

 

Kánaáni tartózkodásukra utal leghíresebb királyuk I. Apophis A-KN-UN-RA neve, amiben Kánaán hasonló nevét szokták látni.

 Apophis = A pap ős  A-KN-UN-RA = A kan+hon+ura = Kánaán ura.

 

 De honnan jöttek Kánaánba?

 

 Bizonyára szerves része voltak annak a szintén Kr. e. II. évezredben lezajlott népmozgalomnak, amely a Kaukázusi Árpádok gyarmataiból a Húri és Mitanni népágakat vetette nyugat felé. Támogatja e nézetet népnevük értelme.

 

A Hyksos alakban görögösített nevet ugyanis a tudósok HIKUSASU összevonásának tartják, amiben ,sas' szavunkat azonnal felismerjük.

 

Ha pedig az összetevő elemeire bontott név elé kitesszük az odavaló, de a görögben más szóval fordított Úr, Ár szavunkat, a rejtély feltárul, ők az AR-HIKU-SASU:  Öreg Sas országából jöttek, aki az Araxes = Öreg sas völgyéből intézte gyarmatosító politikáját.

 

Eszerint a magyar nyelvű népek hun ágához tartoztak, magyarul beszéltek, mint helyneveikből is láttuk.

 

 Amikor a hyksos vezetőket Egyiptomból kiűzték, a helyben maradt tömegek minden nyom nélkül beolvadtak az egyiptomi magyarokba és egyetlen egy szó sem maradt fenn utánuk, ami arra engedne következtetni, hogy valaha is más nyelven beszéltek. (v.ö. Hall. H. R.: The ancient history..London, 1952. 219.old; Lásd: Maspero G.: History of Egyipt, Chaldea, Syria, Babilonia and Assyria. London. IV. 80-85).

 

Ugyanaz történt velük, mint a rokon húri - mitanni ággal történt a Hettiták magyar birodalmában. A hyksosok népi kiléte, földrajzi eredete és vándorlási útvonala eszerint tisztázottnak vehető és nem tartható fenn az a sugalmazott nézet; amely szerint az ő betörésükkel a Nílus-völgyi nép-faji összetételében változás történt volna.

 

                                 A hyksosok = Hét sasok

 

Nézzük meg, mit tudnak külföldi kutatók a Hyksos = Hét sas népéről.

Emlékezzenek vissza, az Öreg sas népe terjeszkedett a vízözön után északi irányból. Őket Árpád városállam magyarjainak is neveztük. Elsőként ők szervezték meg, hun elemként a régi keleti magar területeket.

Ezeket fentebb bizonyítottuk, a vonatkozó leleteket bemutattam.

Az aláhúzottra kattintva másik honlapra lépnek, és összehasonlíthatják a magyarul nem tudó kutatók írásait is azzal, amit magyar nyelven jól érthetünk. Sok dologról írnak, sok helyen magyar szavakat hangzósítanak, de nem tudják az értelmét.

Hyksosok a lexikonban.

Az enciklopédia bővebben ír róluk.


Hikszoszok, amerikai kutató szerint.

A leírtakat mindenki értékelje saját gondolkodásmódja szerint.

Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, képek forrása internet szabadon bemutatható képei.

Saját kiegészítéseim és név megfejtéseim is szabadon bemutathatók: „ Kissúrék rovás lelet megfejtései"  megjelelöléssel.

2011-12-06.