Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


200,Az őshazai magyarok egyetemes békéjének kialakulása

AZ ŐSHAZAI MAGYAR NEMZETEI EGYETEMES BÉKÉJE FELÉ

 

Miután a Nílus-völgyi magyar népek a hyksos = HÉT-SAS néven érkezett hun tömegeket magukba olvasztották, eltanulták tőlük az új harci taktikát és ők maguk is hatalmas harckocsiparkot szerveztek.

 

Nem elégedtek meg többé a Nílus völgyével, hanem országuk biztonsága érdekében szükségesnek tartották, hogy a Híres Ajtó külső előterét is birtokba vegyék, ahonnan megelőzőleg a sasok hozzájuk berepültek.

 

beolvasas0036.jpg

 

 Sikereiken aztán felbuzdulva, benyomultak Szíriába és az egész Eufráteszig, Habúrig terjedő vidéket ellenőrzésük alá kívánták vonni, ami azonban már a hettiták = Hétország érdekkörébe tartozott.

 

 A nagy elgondolás érdekében:

 Amén-Nem Hét (a nevet író hieroglifákat így is olvashatjuk: A-Méa-Marat),

 III. Tudó- Mása (Thutmosis),

 A Tudós (Athotis) és

 II. Ramás (Ramses = az ÚR+MÁSA azaz Isten helyettese) királyok sűrűn vezettek hadjáratokat az új területekre, amelyekből minden akkori kincs: temérdek ló és rabszolga, arany, ezüst, vas és drágakő Egyiptomba ömlött.

 

 A hagyomány úgy tudta, hogy II. Ramás (Ramszesz) király fáraó (= fő+ra+úr) a Habúr folyón is átkelt és messze északkeletre kalandozott el, egészen az Árpádok ősi fészkébe, talán éppen a hyksosok megbosszulására.

 

 Állítólag Szcítiába is behatolt, elérte a Don folyót és hadserege egy részét a Meótisi- tenger (!) partján hátrahagyta (!), akik azután benépesítették Colchist.

 

beolvasas0034.jpg

 

II. Ramásról Maspero azt írja, meghódította a Vörös-tenger vidékét, Szíriát, Médiát, Perzsiát, Baktrianát és Indiát; azután: on his return journey through the deserts of Scythia reached the Don (Thanais), where, on the shore of the Maeotic Sea, he left a number of his soldiers, whose descendants afterwards peopled Colchis. It was even alleged that he had ventured into Europe, but that the lack of provisions and the inclemency of the climate had prevented him from advencing further than Thrace. He returned to Egypt after an absence of nine years, and after having set up on his homeward journey statues and stelae everywhere in commemoration of his victories, (Maspero: History... V. 246.old. )

                                                                                                                        

Ez a történet nagyon elgondolkoztató minden magyar őstörténész számára!

 

 

beolvasas0038.jpg

 

 

Az északi peremállamok alávetésével Egyiptom is birodalmi méretekre tágult és nagyhatalmi állását Kr. e. 1550-től kb. Kr. e. 1100-ig változó területállománnyal, de lényegében megtartotta.

 

2011-12-08.

 

 

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, képek forrása internet szabadon bemutatható képei.)