Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


206,Etruszk írás is magyar rovás

Az etruszk írás is magyar rovás, az etruszk nyelv magyar nyelv volt, míg át nem tértek a latin betűkre.

Rövidfilm egy etruszk kutatótól, katt: Részlet a Magyarok Etruriában című filmből.

Trója lerombolása után egy fejedelmi csoport a Kárpát-medencébe jött, megalapította Szikambriának nevezett Ős-Budát a Pilisben. Másik csoport Éneász (katt a lexikonra Éneasz = Én az ős) vezetésével a rokon főniciai nép Kerthegy telepére ment, ma Karthágó, amit szintén magyarok alapítottak, első királynője Didó (katt a lexikonra) aki Béla, (Bélus) főniciai király lánya volt. ( A Dido név is magyarul jól érthető Didi, didis, erősen fejlett mellű nőkre mondják.)

Karthágó - Kerthegy (katt a lexikonban). Az etruszkokról mit tud a lexikon, katt.. Amint terjedt a latin bevándorlók befolyása, úgy halkult el a magyar szó is a Héturak földjén..."Településeik az i. e. 10–11. században jelentek meg, előbb a Tirrén-tenger partján, majd a félsziget belsejében, a Tiberis és az Arno folyók közötti vidéken, a mai Toszkána és Emilia–Romagna tartományok területén."

 Legalább 2000 évvel korábban magyar nyelven írtak és olvastak magyar törzseink Európában, mint az Árpád vezette hon-visszafoglalás 895 táján feltételezett időpontja. 

 Az etruszk európai leletek magyarul íródtak, és ma is használt magyar nyelven, nyelvújítás előtti stílusban jól olvashatók. A ragok, az alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzők, és egyéb mondatszerkezeti elemek a sokezer évvel ezelőtti állapotban is a maihoz hasonló formában a helyükön voltak.

A következő képeket  köszönöm Sipos György úrnak (Svájc). Nem láttam magyar olvasatuknak nyomát az interneten, ezért a rovás szabályai szerint átírtam a leleteket mai betűinkre. (Időben a következő cím, 207. rovásait fejtettem meg elsőként, itt azért indul a sorszámozás 13-tól, ez a képek a küldő általi érkezési sorrendje, melyet  nem változtattam meg.)

A kép szerint egy tányér részlete. Mint a fenti rövidfilmben, itt is szól a tárgy a gazdájához. 

13,

etruszk-13-a.jpg

 

etruszk-13-c.jpg

Lemásoltam a jeleket, behelyettesítettem mai betűinkkel. Ha kimásolják és felnagyítják, jobban kivehető a szöveg. Mai írásunk szerint balról - jobbra olvasom:

...Szikes nyár. Írj sok szép ro...

Valószínűleg sok szép rovást akart írni. Ma így mondanám: Száraz a nyár. írj sok szépet..

14, A kancsó szövege szintén a gazdájához szól:

 

etruszk-14.jpg

Elfordítva a kancsót, fentről lefele kell olvasni. A valószínűleg alkoholos italt, bort fogyasztó gazdának ráírták három hullámban a fogyasztási mértéket. Ha kimásolják és kinagyítják, bejelöltem és mellé írtam a képnek, könnyen összeolvasható.

 

etruszk-14-b.jpg

 

1, Cseppjére javít (mai szavainkkal = cseppenként gyógyszer, de csak eddig).

2,Eddig leszí, gyepáva (mai szavainkkal = eddig ha lefogy, már beszív, berug, a fejébe száll, ezért gyepálás, verés lesz belőle).

3,Lép gajra, gajra, pénszt kőtt (mai szavainkkal = nagy baj lesz belőle, a pénzt elköltötted...gajra mész, tönkre mész teis, a családod is).

Magyarországon az 1990-es évek elötti 50 évben divat volt a feliratos falvédő:Pl: "Az én uram csak a vizet issza, nem is sírom leányságom vissza." (katt a képhez.)

 

 

 

Etruszk leletek folytatásához katt a követkerő menüpontra:

 

207,Etruszk rovások

Vajon jó a szöveg elolvasása?

A helyes olvasás első feltétele az, hogy minden egyes jel hangértékét felhasználom egyet sem hagyva ki, egyet sem módosítva. Jelen és minden esetben ez így történt.

A második ismérv az, hogy eredményül értelmes mondatot kapunk amelyben a szavak egymással szoros gondolati egységbe kapcsolódnak! Olvasatom ennek a kívánalomnak is megfelel.

Végül harmadszor legyen meg az írásnak a korra jellemző fonetikus grafikája. Ezt is látjuk. Írástechnikailag tehát nem lehet az olvasás ellen kifogást emelni. A helyes megfejtésnek azonban tárgyi ismérvei is vannak, ezeket láttuk.

Talán felesleges újra felhívni a figyelmet arra, hogy a tárgyalt írott magyar nyelvemlékek nem az Ural hegység vidékéről kerültek elő, hanem a Római birodalom előtti korból, a trójai, föniciai, etruszk  közös szavak nagy dörömböléssel követelik, a magyar eredet ural- szibériai elméletének módosítását.

Megfejtettem: 2013. aug. 17.  Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar rovás és hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel, a honlapra történő hivatkozással. (Befejezve: 2013.08.21.)

 

Kitekintő:

A magyar indiánok:

Katt a cikkhez.

"1967-ben Mexico City térségében húsz méter vastag lávatakaró alatt, kőládában lévő sértetlen írott tekercseket talált egy USA támogatást élvező régészcsoport. A C14-es vizsgálat 21,000 évben állapította meg a tekercsek korát.

Azóta megfejtették ezeket, s kiderült, hogy azok a sok ezer évvel ezelőtt elsüllyedt MU történetét, műveltségét, viszonyait írják le. Napjaink hazai őstörténet kutatói, akik oktatnak is a hazai egyetemeken is, de sem az egyetemek, sem a Magyar Tudományos Akadémia nem támogatja a kutatásaikat, holott erkölcsi kötelességük lenne..

Régóta ismert, hogy az amerikai indiánok legősibb jelei rendre azonosíthatók a székely rovásírás jeleivel. E jelek segítségével egy rövid - két magyar szót tartalmazó - indián felirat /a jó és a ma(gas) szójele/ el is olvasható. Ennek az a magyarázata, hogy a székely írás a kőkori magyar ősvallás jelképeiből alakult ki s már a kőkorban is alkalmas volt fonetikus írásra. Ez természetesen mindennel ellenkezik, amit az írástörténetről az egyetemeken tanítanak - de éppen ezért nagy jelentőségű a felfedezés." idézet a cikkből.