Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


209,Etruszk szarkofágok magyar szöveggel


18, Etruszk szarkofág, magyar rovással, férfi sírja harci jelenettel.

 

etruszk-18-a.jpg

A szöveg olvasatát besorszámoztam, nem minden részletét tudtam megnyugtatóan nagyítani és elolvasni, de ami jól olvasható, lejjebb lemásoltam a jeleket, és alá írtam mai betűinket. Jobbról, a lelet fejétől a lába irányába olvasom:

etruszk-18--c.jpg

 

etruszk-18-d.jpg

Az olvasat mai szavainkkal, a nem egyértelmű szavak írásjeleit kipontozva hagytam:

1, Égi lován vándorol, lánykái szívein

2, él ..A.. R.. harag.

3, Ékszere képe eláru(lja) p..e..n/ny..sz képe a ...ág...

4, gyalogok célja rossz. 

19,Etrusz nő felirata. Fejtől a lába irányába olvasom:

 

etruszk-19.jpg

 

etruszk-19-a.jpg

Többféleképp is tudom hangzósítani:

Jobbról -balra olvasva:

 Lány él. Képre tesz arató apa ..v.. Napkő.

 Lánya képére teszi urat apa evőnap (okon.) /Ez valamiféle áldozati alkalom lehet./

Balról - jobbra kissé bizonytalan az értelmezése:

AKi P/FeN Va(n) aPa TÁRSZ iTt úR aPáK ÉLŐ NyÁL/Ja

Aki fenn van, apa társa, itt úr apák élő nyája.

Egy kedves rováshoz értő olvasó felhívta a figyelmem, ezért ide lemásoltam: a 19. és 20 lelet közepén megegyezik a mássalhangzós írás.

 

etruszk-19-b.jpg

Magyar logika szerint többféleképp hangzósítható, mindegyik jól érthető:

...KéPRe TeSZ uRAT...

...KéPéRe TeSZi uRAT...

...KéPéRe TeSZ uRAT(ok)...

Másik irányból olvasva is több variáció:

 

...TÁRSZ iTt úR aPák...

...TaR uSz  uT  Ra ePeK...(lépek)

20, Férfi szarkofágja, nyakában koszorúval, gyűrűvel:

 

etruszk-20-a.jpg

 

etruszk-20-a.jpg

Jobbról-balra olvasom:

A nyár úr képére tesz uratok, nevem igény fia.

 

Lábtól - feje irányában, balról-jobbra is tudom olvasni, először betű szerint, majd mai szavainkkal megismétlem:

 Aki fény-fe me(n) vé(n) fe-tár-úsz-útra ep-ek: élő úr apa. 

Aki fénybe menvén feltáruló útra lépek: élő úr, apa.

 

22, Etruszk síremlék magyar felirata, mindkét irányból olvasható, 4 soros üzenetet látunk két sorba írva. A lány szép ruhában van, jobb keze vázán nyugszik.

 

etruszk-22-a.jpg

 

etruszk-22-b.jpg

 

etruszk-22-c.jpg

Olvassuk össze a sorokat:

 

A szíve a szeme fénye, a leányka, ruhája

elárulja ki a váza álmodója.

Egy úri (árja) királylány, ővé e művészi váza.

Adom aláz(kodva), aki jó ura, (az) élő.
 

 (E leletet Br. Baráth Tibor, Canada publikálta először, de csak az első 3 sort olvasta el a leletről. A szöveg 4 soros, ezért a jeleket lemásoltam, beírtam mai betűinket, és én hangzósítottam és olvastam el " Adom aláz(kodva), aki jó ura, (az) élő." - sorát. Mivel mindegyik írás olvasatát fejtől-láb irányába, jobbról-balra kezdtük, utána pedig balról-jobbra olvassuk, az olvasás sorrendje:)

 

Egy úri (árja) királylány, ővé e művészi váza.

Adom aláz(kodva), aki jó ura, (az) élő. 

A szíve a szeme fénye, a leányka, ruhája

elárulja ki a váza álmodója.

 

Szenzációs szöveg, nehezen tudnánk a latin betűkkel mindkét irányban értelmes mondatot írni.

 

 2013. augusztus 26. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar rovás olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel, a honlapra történő hivatkozással. Köszönöm Sipos György úrnak  általa küldött képeket.  

Az internetes lexikonban szép táblázatban láthatjuk az etrusz rovás ábc betűit. Számomra úgy tűnik, az etrusz írások olvasata nem mindíg lehetséges ennek a jelrendszernek a használatával. Mikor etruszk abc szerint értelmetlen szöveget olvastam, ott az ősi magyar rovás betűket alkalmazva jó magyarsággal elolvastam a lelet üzenetét, mint a kedves olvasó is látja e honlapon. Volt egy átmenet, mikor áttértek a latin betűkre, vagy latin szöveget írtak rovás betűkkel. Ezt bizonyítja egy másik etruszk kutató is:

A másik film:

Az etruszkok és a kelták magyarok

Ajánló: www.kincseslada.hu/magyarsag/e107_files/public/Etruszkok.doc

Egy idézet a munkából:

"A bemutatott kelta és etruszk hasonlóságok és azonosságok további kérdést vetnek fel. Ha e két mûveltség ennyire közeli alapokon nyugszik, akkor nemcsak az etruszkok jelentõsebb európai - pontosabban a keltához igen hasonló - eredetére gondolhatunk, hanem érvet is kapunk a bronzkori Európa ez eddig elgondoltnál sokkalta erõsebb egységes szellemi életére, és népességére is.

Ez igen lényeges felvetés, mert ebbe az indoeurópaiak nem férnek bele éppen a fentiek miatt.


Még tovább haladva az összehasonlításból adódó következtetésekben nem kerülhetjük meg általánossá váló, immár az egész európai népességre vonatkoztatható újabb felvetésünket. Ha a teljes keleti (kelta) területek egységessége Itáliában is kimutatható, sõt szemünket kiszúrja azonossága, akkor azt kell megkérdezzük, ki nem tartozott bele ebbe a nagy európai azonosságba. Éppen a keltákról szerkesztett részekben fejtettem ki ragozó nyelvû hovatartozásuk szellemi világból származó bizonyítékait. Hol voltak ebben az idõben az indoeurópaiak? Úgy tûnik, a kelták és etruszkok által belakott földön nem találni õket."

 

 

 

Egy magyar kutató magyarul beszélt az indiánokkal :  Magyar Indiánok (katt).

Idézet az oldalról:

" Az amerikai ember mint negyvenezer éve jelent meg a kontinensen Az ásatásoknál emberi csontvázakat, csiszolt kőszerszámokat találtak olyan őslényekkel együtt, amelyek már több mint 40,000 éve kihaltak. A magas fokú indián kultúrák viszonylag szűk területre: Kolumbia, Ecuador, Peru és Bolívia magas fennsíkjaira, az Amazonas torkolatában fekvő Marajó szigetre és még néhány helyre korlátozódtak. A mult század elején Magyar munkások és mérnökök az indián lakossággal a Délamerikai vasutépitésnél. Magyarul tudtak szot váltani.Kiderült több törzs beszéli a ösmagyar nyelvet melyet odafigyeléssel meg lehet érteni. 10 ezernél is több magyar azonos térképészeti és családnevet találunk ezeken a területeken. A még magyarul beszélő törzsek - köztük a Cayapak, a Salasaca (Zala-szaka, több ősi forrás a szkítákat, szaka-ként nevezi meg.) Cahari, a Mochica és a Puruha Törzsek.
 - pl. ezeket a szavakat használják: apa=apa, aya=anya, nap=nap, vin=vén, kit=két, us=ős, cu=kő, pi, bi=víz, fuel=folyó, pille=pille, lepke és még sorolhatnánk. Magyarral megegyező földrajzi nevek : Tanay, Damma, Taday, Mór, Momay, Mansy, Pil, Béla, Uray, Zillahi stb. Zuay tartomány egyik ősrégi helysége: Pest. A spanyol hódítók eroszakos uralma sem tudta teljesen kiirtani a régi múlt emlékeit és az ösnyelvet. Ez a ösmagyar nyelv."

"1967-ben Mexico City térségében húsz méter vastag lávatakaró alatt, kőládában lévő sértetlen írott tekercseket talált egy USA támogatást élvező régészcsoport. A C14-es vizsgálat 21,000 évben állapította meg a tekercsek korát. Azóta megfejtették ezeket, s kiderült, hogy azok a sok ezer évvel ezelőtt elsüllyedt MU történetét, műveltségét, viszonyait írják le. Napjaink hazai őstörténet kutatói, akik oktatnak is a hazai egyetemeken is, de sem az egyetemek, sem a Magyar Tudományos Akadémia nem támogatja a kutatásaikat, holott erkölcsi kötelességük lenne.. Régóta ismert, hogy az amerikai indiánok legősibb jelei rendre azonosíthatók a székely rovásírás jeleivel. "

A magyar kutatóról  mai magyar indiánokat talált.

"Az 1920-as években több híradás is érkezett, hogy a Dél- és Közép-Amerikában dolgozó magyar mérnökök és munkások, a helyi indián munkásokkal magyarul beszélgetnek. A II. világháború után az itt letelepedett magyar emigránsok egy része ezt komolyan véve, alaposabban utánajárt a dolognak. Ezek egyike volt Móricz János, aki a 60-as években Ecuadorban kezdett kutatni."...