Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


213, Álmodóvár, Portugália

Álmodóvár településen, Portugáliában, a régészek magyar-etruszk-főniciai rovásbetűkkel írt leleteket találtak. Nem jöttek rá, hogy a településnév magyar név, az írás magyar rovás. Megfejtésemben én publikálom először a rovásbetűk magyar olvasatát. 

Köszönöm a kedves olvasónknak, hogy elküldte a leletek elérhetőségét.

Álmodóvár leletei (katt a wikipédia képéhez)

Katt a honlapra: Experts aim to decipher ancient script 
2,500-year-old writing found on stone tablets in Portugal

 

Magyar nyelven a leleteket jól tudom olvasni, amolyan vidékies, nyelvújítás előtti stílusban. Két képet küldött kedves olvasónk a facebookról, melyek jól nagyíthatók, és ősi főniciai-etruszk kelta (összefoglalva: MAGYAR) szövegeket olvastam el a táblákról. Ugyanezek a wikipédia képei.

1.kép:

 

almodovar-1.jpg

 

almodovar--portugalia--1.jpg

 

Az idegen nyelvű kutató közzétette az internetes lexikonban lemásolva a jeleket. Zöld színnel, majd pirossal jelöltem az olvasás menetét. Beírtam a képre az ősi rovás betűnk mellé a ma használt betűinket. Ha összeolvasva értelmes szöveget kapok, magyar nyelvű volt a nép, aki ezt leírta.

 

almodovar-1--a.jpg

Lemásoltam az írásjeleket, olvassuk el soronként:

 

almodovar-1-b.jpg

1, Imám én eggyem megy az (f)el, él (Ég) ura 

(a kunkor jel székely jó-ma jele,  jó magyart, az Ég urát jelzi, mivel ott a jó magyar jele, Jó Magyar Isten értelemre következtetek. Logikusnak tűnik mai nyelvhasználattal a Magyarok Istene elnevezésünk.)

 

almodovar-1-c.jpg

2, gyere el. Ez má megy, így jó gyün (jön).

 

almodovar-1-d.jpg

3, Imám van, igazi élő. Han (Hon) ellen a

 

almodovar-1-e.jpg

4, nagy ügy éjjeli zaja, sima (értsd: lapos, sunyi)

 

almodovar-1-f.jpg

5, ura. Ma hagyva vagy.

 

almodovar-1-g.jpg

6, (Hon jele) A kém jön így, (hon jele) úgy ügyelj.

 

  Az egészet összeolvasva:

" Imám, én Eggyemhez (az egy Istenről ír),

megy az fel, Ég Ura gyere el... (Ég ura szintén Isten elnevezése.)

Ez má megy, így jó gyün (=jön).

Imám van, igazi élő.

Hon ellen a nagy ügy éjjeli zaja,

sima ura hagyva vagy. (Isten őriz az alattomos ellenséggel szemben.)

A kém jön így, úgy ügyelj." (Értelemhatározóként kétszer is szerepel a bekerített terület, hon, haza, vár  rajza. A lap tetején Álmodóvár a terület neve, és az idegennyelvű honlapra kattintva ott vannak a vár romjának a maradványai is.) 

Olvasatom helyes, mert a rovás szabályai szerint értelmezve, a képek is bizonyítják, és a portugál kutatók eredményeivel is megeggyeznek.

 (Feltölve: 2014-01-25. Megfejtettem: 2014-01-09.)

 

2. kép:

 

almodovar--portugalia--2.jpg

Bejelöltem a képen az olvasás menetét:

almodovar-2-a.jpg

 

Itt szintén lemásoltam az írásjeleket, alatta a mai betűink, világosan értjük a magyar szavakat:

1, A belső keret szövege, az olvasás menetét a zöld 1, 2, 3, színnel jelöltem:

 

almodovar-2-b.jpg

 "Ura neve Magna (Mágnás) úr. Ő hon (kő-hon, ország) jó éle (élenjárója)

almodovar-2-c.jpg 

 Megyen ez éjen uram..."
 

A piros 2, és fekete 3, jelölésű szöveg két irányból is olvasható:

  Jobbról kezdem, külső keretrész, fentről lefele haladva:

almodovar-2-d.jpg


"Él (úr) aranyél (aranyért) szabála (szabálya)

elenysújra (ellensúlyra) él (úr)."

  Balról-jobbra olvasva, a külső keret lentről felfele:

almodovar-2-e.jpg

" Él-úr jós anya (anyja) él.  Lába szél, anya ura él."

 

A szöveg olvasata, amit megtudtunk a leletről:

"Ura neve Magna (Mágnás) úr. Ő hon (kő-hon, ország)

jó éle (élenjárója) Megyen ez éjen uram."

"Él (úr) aranyél (aranyért) szabála (szabálya)

elenysújra (ellensúlyra) él (úr)."

" Él-úr jós anya (anyja) él. (úr anya, úrnő értelemben.)

Lába szél, anya ura él." (úr, uralkodó férfi értelemben.)

  (Feltölve: 2014-02-02. Megfejtettem: 2014-01-10.)

A leletből megtudtuk, hogy minden írásbeliséget megelőz a magyar írás, bárhonnan is jönnek elő az ásatások során az írásos leletek. Nem győzöm felhívni a figyelmet, hogy a bizonyítékok nem az Uralból kerültek elő, ahonnan a finnugor elmélet kitalálói származtatják a magyar népeket. A magyar népek rokonsága, nagyobb, mint azt eddig gondolták. Nyelvüket már nem beszélik, de érdemes volna genetikai vizsgálatokat végezni a világ minden táján.

Kiderülne kik az elnyomók, kik az elnyomottak, hogyan némult el a magyar nyelv és kultúra a népirtások során. Kutatásaimból és a bizonyítékokból kiderült, hogy a mai értelemben tanított Európai történelmet egy elhallgatott történelem előzi meg, és EURÓPA 1 A MAGYAR NÉPEK ALKOTÁSA VOLT. Míg a rájuk települt ás rájuk szaporodott, befogadott népek át nem vették a hatalmat...és itt kezdődnek a mai történelemkönyvek. A szaporább és erőszakosabb írja a történelmet.

                          

2014  Köszönöm az idegen nyelvű szövegek fordításában, közlésében, küldésében, felkutatásában közreműködő olvasónk, olvasóink munkáját.

 Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar rovás olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és wikipédia képei . (Befejezve: 2014.02.02.)

 

213,Nepáli magyar törzs Kattintson az aláhúzottra, és a másik honlap cikkére lép.

2011-decemberben kaptam a cikket.

Egy idézet a cikkből: (hátha törlik a cenzúra miatt)

"A nepáli papok:
2005-ben kijelentették, hogy mindennap imádkoztak a Földért. Most "vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövõt."
A nepáli Fehér Királyi Kolostor vezetõje magyarországi tartózkodása idején így szólt a magyarokhoz:
"Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a
világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél!"