Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


221,Tanit istennő, Karthágó

Föníciai írás egyik változata található a kereszt alakú ábrán. Tanit istennőnek nevezték el. Mit tanít? Kinek tanít? Istennő-e vagy mint az egyiptomi istenek, a hieroglif felirataik az ősidőben élt híres embereknek írják őket, akik Isten Országában élnek. A kereszténységben szenteknek nevezzük őket.

Kedves olvasónk, Andrea Veronika Benko küldte a kép elérhetőségét. (Eredetiért katt a szövegre: TANIT). Másik alakja, női szimbólum, felette a Hold szimbólumával. (Katt a képért az aláhúzottakra.) Képírásban: jelentését: Hold úrnő hona néven olvasom.

A föníciai művészet virágkora i. e. 9 és az i. e. 6. század közé tehető.

Karhágó volt a magyarok gyarmatának központja, mikor Fönícia elesett, a keleti, főleg asszír támadások miatt.

A római - pun háborúk után úgy járt, mint egykor Athén, nem tarthatott hadsereget. Házról-házra védték a magyarok a várost a rómaiak ellen. (Mint Budapest ostromakor a felszabadítóknak nevezettek ellen.) Mindkét főváros nagy romhalmazzá vált.

Nézzük meg, a föniciai-pun írás magyar írás-e? Összecsengés és párhuzam van a pun, pan, pan-hon, Pannonia nevével is. A sok előző lelet bemutatásával bizonyítottuk, nem jöttünk sehonnan, mindig is itt voltunk, az őshazánk a Kárpát-medence. Itt helyezett el bennünket a Magyarok Istene. Innen ment ki a népszaporulat a vízözön után elvinni a világra a kultúrát, majd mikor rátámadtak a magyar népekre, a túlélők ide vándoroltak vissza. A lexikon ostobaságokat is ír Pannoniáról: "A kelták uralmának Burebista, dák király vetett véget: a dákok az Kr.e 50 körül Erdély felől előrenyomulva..." Nézzük meg a nevezettek hatalmas leletanyagát: Boirebistas, Tiamarkos, Decebál, és a korsó lelet.

Lemásoltam Tanit nevű kőemlékről az írásjeleket, alatta leírtam mai betűinket. A legalsó sor írásjelei nem kivehetők, ezzel nem foglalkozunk. Jobbról-balra, visszafelé olvasom. Régies szavak, ómagyar nyelven:

6.jpeg

1,...Élúr beszél esik. Sokan félen...

2,...van él Bélbe na(gy) fát visz...

3,...vittél be tevémnek magában...

4,...el ab(b)a vélen ég ma ágad Élúr...

A feliraton Isten neve Bél, Bál. A Kárpát-medencében rengeteg  helyen telepedtek le Bél és Bál tisztelői: Bakonybél, Bélkő, Bálványos, az egész Balaton melléke Bál-otthon volt, Beled, stb.

Szálló feliratát, föníciai betűkkel írt nyelvemléket ugyanezekkel a betűkkel ismertük meg.

Ezen írással olvastam el a Moábi kőtömböt, mely az öreg és vak Homérosz szövegét tartalmazza, mikor elbeszéli egy vacsoránál Trója történetét.

Megfejtettem: 2015.04.13. E honlapra felkerült: 2015.április 14. . E szöveget én olvastam magyarul először, írtam a rovások alá mai betűinket. Olvasata szabadon bemutatható és felhasználható "Kissúrék rovásírás megfejtései" megjegyzéssel, a honlapra való hivatkozással,

Ajánló:

  A Himalája hegyeiben élő hun törzsünk? az eredeti cikket törölték.

 Egy idézet a cikkből: " A fehér hunokat, Attila népéböl kivált ösmagyar rokonainkat nevezik így hunza. A mindössze 14 ezer fõs népesség a Himalája hegyei között, zárt völgyekben él, melyeket csak igen magas hágókon át, nehezen lehet megközelíteni. A Hunza-völgy Kína, Tadzsikföld és Pakisztán határán húzódik. még nem jutott el a civilizáció romboló hatása testvéreinkhez.
A tudomány mai ismeretei szerint csupán egyetlenegy embercsoport mentes a ráktól. Ez a teljes immunitást élvezõ kis közösség a hunza törzs Kasmír északnyugati hegyvidékén, s tagjai híresen hosszú életűek...."