Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


222,Rovásos kövek Burrows Cave in Illinois, U.S.

Kedves olvasónk kérdezte, olvashatók e magyar nyelven, magyar rovással a kövek feliratai? Eredetiért katt a képekre. A kövek korát nem tudjuk biztosan, azt sem, hamisítványok-e kövek. Amit tehetek, a feliratokat átírom mai betűinkre:

4.jpeg

Anubisz  a koporsón. A koporsóban ott a halott, mindketten bárkán utaznak a vízen, a felkelő nap irányába. Csupa egyiptomi magyar szimbólum.

Anubisz: A nub=nép, is=őse, együtt: A NÉP ŐSE a holtak honának ura. Nem isten, de a holtak segítője, ma Szent Mihályt nevezzük így. Az egyiptológusok olvassák: Henti-Imentiu-nak: Mi értjük: a holtat kimenti. Isten képe a Nap, Isten neve pedig MAGYAR . Elkísérte a holtat a Nép Őse Magyar Isten Országába. Ezt a hitet és reményt fejezi ki a kő ábrája.

 

1.jpeg

A nyíl irányától olvasom, körbe a tarkóig.

EZ G EL BAKIK AL GZ BTE AR. Pirossal beírtam a képre magánhangzóinkat. A kő képe ott jelöl egy - egy magánhangzót, ahol az értelmezéshez szükséges.

Mai szavainkkal: EZ méG ELBuKIK ALá, GaZ BuTA ÚR. (Nem volt kedvelt ember.)

 

2.jpeg

Az ureus kobra képírása: ureus= ősúr. Kobra= ko-kő, ra-ura. Értelme: Ország ura.  Feje felett a madár, madar, matar, magyar jelentést látom, mint Egyiptomban. A tarkónál levő jeleket tudom hangzósítani: V I NY A R N I/SZ EL.

Magánhangzóinkkal: öVI NyÁ RoN SZéL. Övé nyáron szél.

Összeolvasva: Magyar ősúr, ország ura. Övé nyári szél. (A többi jelet nem tudom egyértelműen hangzósítani.)

3.jpeg

A kő tele rovásbetűkkel. Van - e értelme?

Piros oszlop irányából oszloponként olvasom jobbról - balra.

Piros oszlop szövege: IK GYEL B T = ik-gyel-betük. Azért olvasom többesszámban, mert a két vonal közé írták.

Mai szóhasználattal: Ékjel betűk.

További oszlopok: BeNeD FőDeT EGY BeL KEL. Ha FéL e OT BaMBáK A ISZNak EGY K F K S Fö(l) DeT EGY MA EGY FAEKE O F EGY OK.

Hosszú üzenet, mai szavainkkal: Bél (Istennel) kelj fel a földed művelni. Ne félj a bambáktól, akik isznak és kur ..kodnak (sértő iparág a kupiban). Igémmel fogd a faekéd és megáldom a földedet.

Honnan van a bencés rend jelmondata? Imádkozzál és dolgozzál? Magyar mondásból származik, ha a kövek latin előttiek.

Köszönöm Andrea Veronika Benkonak, hogy elküldte a képek elérhetőségét.

Köszönöm Kis Kapu névvel küldött elérhetőséget: A Burrows-barlang mítosza.

2015.04.15. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar rovásjelek és hieroglif jelek olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei.   

Ajánló:

A székelyek = hunok = magyarok.

2011-december A cikk elérhetőségét törölték

Egy idézet a cikkből: " Először Anonymus írt Gesta Hungarórum nevű, 1210-ben készült művében arról, hogy a székelyek azonosak a hunokkal, majd Kézai Simon 1283-ban szintén papírra vetette az elképzelést. Több mint két évszázaddal később Werbőczi már Kézaitól vette át az egyre népszerűbb elgondolást és híres Hármas könyvében közölte újra az elméletet. A Kézai krónika (Gesta Hunnorum et Hungarorum, azaz „A hunok és a magyarok cselekedetei”) a Hunor-Magor testvérek történetével kezdődik, akik után említés történik Attila fiairól, Csabáról és Aladárról. A mű szerint a két királyfi összeveszett de mivel Aladár győzött - a németek támogatásával -, így Csabának görög földre kellett menekülnie. A hunok azon része, akik Csabával tartottak, a Csillagmezőnek elnevezett földön telepedtek le..."

"A bécsi képes krónika mint írója 1358 -ban mondja más régebbi krónikákból írta művét a székelységre vonatkozóan az alábbiakat írja -
Attila halála után, a görög anyától származó Csaba, és a német anyáról született Aladár a trón feletti harcra kelvén, a Duna melletti Sicambria környékén vivatott. A 15 napig tartó iszonyú harc ,melyben a hun harcosok nagy része elesett , a végül legyőzött Csaba 15 000 harcossal Görögországba onnan Scythiába húzódott, 3000 hun harcos pedig elszakadván Pannóniában maradt, előbb Czygla mezev nevű térre települt, de a nyugati népektől nyomatva Pannónia határán levő Erdőelvére (ad Erdew elwe confinia videlicet Pannoniae regionis se transstulise)
költöztek, s ott hogy hun -ivadéknak fel ne ismerjék magokat Zekeleknek (Székelynek )nevezték stb. Azután felszaporodván, mikor a magyarok jöttének híre hozzájuk eljutott, nagy örömmel ezek elibé mentek Rutheniáig a s a honfoglaló harcokban azokat segíték.
Ha ezeknek a régi nagy hitelű ,hivatkozott történészek leírásait, a székely krónika adataival egyező állításokat egybe vetjük ,nem kisebbítjük a nép által megőrzött Csaba mondákat, s azon tényt , hogy rettentő bajok idején segedelmet is e királyuktól vártak a székelyek, akik mindig is valós és első királyuknak tekintették - nem mondhatunk mást, mint bizton állíthatjuk, hogy a székelyek az V.század végétől jelenlegi helyükön, mint Székely nemzet él és gyarapodik..."

 

2015.04.15.