Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


247,Egyiptomi magyar nyelvemlék 35 Anubisz = a nép őse

Európai Magyarországon: Egyiptomi magyar nyelvemlék: a Kutya – Anubisz – (=a+né+b=p+őse)

 

A kusok népi szimbólumaként szoktak emlegetni egy másik fekete színű állatot is, amely a

 kutya-családba tartozik.

 

beolvasas0010.jpg

A+Né+Pő+Se = a nép őse


 

 Ezt az állatot az egyiptológusok hol kutyának, hol sakálnak, hol meg farkasnak nézik és nevét.
 

 

beolvasas0012.jpg

őS   +   A  +   Pa ( ős úr-apa)

 

Anubisnak, Sahnak illetve Up-Wawatnak olvassák, de e nevek jelentését nem ismerik.

 

beolvasas0032.jpg

Csak annyit tudtak kideríteni, hogy Anubist a régi görög írók is kutyának nézték, de hozzátették, hogy ősapát is jelent, amikor is KUON = kujon a neve.

 

beolvasas0033.jpg

 

 Kujon leszármazói mind hasonlítottak egymáshoz, mondja tovább a görög hagyomány, de mégis különböző típust testesítettek meg, mert más és más anyától származtak (Budge A Wallis: The Gods of the Egyptians. Newe York 1904, 264 old.)

 

 Ez a görögök által feljegyzett hagyomány nyilván a kusok keveredésére utal, de egyúttal hozzásegít bennünket a szóban forgó állatok írásjeleinek helyes elolvasásához.

 

Ha ugyanis a kutya soknejű, azaz kicsapongó ősapát (kujont) jelent, akkor világos, hogy az

 

beolvasas0010.jpg

 

 alatt szereplő írásjeleket A-Né-Pu-Se, 'A nép őse' értelemben kell olvasnunk, nem pedig az érthetetlen Anubisnak.

Nézzék ismét a jeleit: 

 

beolvasas0012.jpg

 

Összeolvasva a  szereplő jeleket pedig aS +A+ BA, = Ősapa.

 

beolvasas0013.jpg

 

Összeolvasva a jeleket  AB-UT-T-oK, = Ap+áT+T+oK = 'Apátok' értelmében.

 

A következő hieroglifák:

 

beolvasas0011.jpg

A + Né+P ő+Se + Ősúr

 

'A nép ősét' írja, amelyhez az írnok az olvasás helyességét biztosítandó ezúttal még egy 'ősúr' fogalom határozószót is hozzácsatolt.

 

 Mindezek ismeretében világos az is, hogy amikor a fekete embereket Etiópiában "kutya fiaknak" (fils de chien, Doresse Jean: L empire du Pratre Jean, L Ethiopie antiqe, Paris, 1957 16. old.) mondták, ezt nem szükségszerűen csúfolkodásból tették, hanem így utaltak azokra az égett arcú kusokra, akik a kutya szimbólumú ágból származtak.

 

EURÓPAI MAGYARORSZÁGON:

 

 Akkor is ilyen ősi értelmet kell a háttérben keresnünk, amikor az európai középkor nyugati krónikásai a szintén

sötétes arcú Attila királyról halálos komolysággal állítják,

hogy "kutyától" származott.

 

A nyugati krónikások azonban már nem voltak elég műveltek ahhoz, hogy követni tudják a keletiek észjárását, azért szó szerint képzelték el a dolgot:

 

Attilát egy igazi kutyától származtatták és félig állatnak félig embernek hitték, egyszóval szörnyetegnek.

Sok minden világossá lesz az új magyar őstörténet reflektorfényénél, amit azelőtt sehogy sem értettünk.

 

Atilla királyunkról e honlapon az aláhúzottra kattintva olvashat.

Megtalálták Atilla királyunk koronáját? Katt az aláhúzottra.

Van más elképzelés is a királyaink temetkezési helyeiről. A Pilisben volt a királyi központ, a Pálosok vallási vezetése alatt. Itt van legalább kettő földdel betemetett piramis alakú hegy, melyet ásatásokkal érdemes lenne kutatni. A Mai Székesfehérvár neve pár-száz éves. Tehát a Pilisben kell keresni a betemetett és lerombolt királyi központot, így Atilla és a többi királyunk sírját is. Keressék a neten a Pilisi piramisokat. (katt).

2012-01-19

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható művei. Képek az internet szabadon bemutatható képei.) A jelek hangzós átírásai szabadon bemutathatók a honlapra való hivatkozással.