Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


248,Egyiptomi magyar nyelvemlék 36 Masai = mezei

Egyiptomi magyar nyelvemlék: Masai – Mezei

 

Az afrikai kusok egy bizonyos csoportjával kapcsolatban sokszor szerepel a MASAI név, amit Gardiner professzor Medjay, Budge professzor pedig Matchai alakban közöl. Mindkét tudós jól körülírja a szó értelmét, de egyikük sem tudja megmondani, hogy

ez is magyar s a városlakó emberrel szemben a vidékit jelenti:

a Mezei,

Megyei illetve

Mucsai embert, e ma is használt szavaink pontos megfelelőjét.

Gardiner professzor a Megyei (Medjay) szónak szenteli Egyiptomról készített földrajzi szótárában a leghosszabb cikket (Gardiner Alan H. Ancient Egyptian onomastica. Oxford, 1968, csillagos 73- 89.old.), ahol minden adatot bemutat, amit a kérdés megvilágítására össze tudott gyűjteni.

 

 Szerinte a Medjay szó a VI. dinasztia idejében bukkant fel s alatta akkor a 2. kőtorlasz vidékéről Egyiptomba vándorolt kusokat értették.

 

Budge szerint a szó (Mezei) eredetileg területfogalom volt, s aztán vele jelölték meg azokat az embereket is, akik Núbián túlról származtak.

 

Ezek a Mezei nevű bevándorlók Egyiptomban is vidéken éltek, rendszerint a sivatag széle felé eső sovány legelőkön (sohasem a Nílus partján lévő termőföldeken) és mint csőszök, mezei rendőrök és pásztorok, kisebb közigazgatási feladatokat végeztek.

 

Kusföldön lakó csoportjaik politikai jelentőségre akkor tettek szert, amikor Egyiptom már kettészakadt és a thébai királyságnak mindjobban gyarmati erőforrásaira kellett támaszkodnia. A thébai király trónnevei közt ekkor jelent meg rövid időre a "Matchau népek és Punt ura" cím (Budge: The Gods of the Egyptians 6.old).

 

 Mi jól értjük az átírást: Magyar népek és Punt ura.

 

Amit az egyiptológusok a Mezei kusokról körülményes vizsgálattal megállapítottak, azt mi az általuk közölt feliratok szövegéből a magyar nyelv segítségével közvetlenül és sokkal értelmesebben megtudjuk.

 

beolvasas0014.jpg

 

 

Nézzük a fenti szöveg betűzését és olvasását:

 M.E-Ze-JI UT-AS-oK, 'Mezei utasok',

 tehát, akik a mezőkön teljesítenek valamilyen szolgálatot. Ott az úr - ember értelemhatározó, emberekről van szó, a  három vonal a K-jele, többes számú nép.

 

beolvasas0015.jpg

 

 

 Mi volt a feladatuk:  M.E-Ze-A-E V-I-SET SZ-aB-AJoSZ-oK, 'Mezők vízét szabályozók' (így is: 'Mezők vizét szabályozzák'), vagyis akik az öntözőcsatornák karbantartását végzik.

 

2012-01-19

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható művei. Képek az internet szabadon bemutatható képei.) A jelek hangzós átírásai szabadon bemutathatók a honlapra való hivatkozással.