Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


265,Attila királyunk és az időugrás

 

300 évet ugrottak az időszámításban, hogy a magyarokra támadhassanak, és nemlétező birodalmakat, pápákat uralkodókat írtak le, de nincs semmi kézzel fogható lelet az szóbanforgó 300 évről. Nos ez a sötét Középkor.

Katt, másik honlapra: A történelem hamisítás okai.

Pió atya Magyarországról szóló próféciája (katt.)

Miért mondja a Magyar nyelv: Magyarok Nagyasszonya, égi Patrónánk? (katt)

Magyarok a Bibliában (katt)

Más, párhuzamos írások elérhetősége (katt).

Ha érdekli a téma, az aláhúzottra kattintva másik honlapra lép. (Néha nem engedik működni a honlapot.)

Attila király katt (ezt is állandóan támadják, próbálják itt is: katt: http://maghar.gportal.hu/gindex.php?pg=15194688)

Néhány idézet a cikkből:

"Atilla Róma falainál megállt, mert odabent a Szkíták egyik ága az Etruszkok, vagyis vértestvérek éltek.

Rómát viszont elözönlötték az orrások, akik Jézus hitéből Pénz és Hataloméhes hitet teremtettek.

Az ármány beszivárgott Atilla Birodalmába is, még az új felesége lelkébe is, aki kihegyezett kötőtűvel az orrlyukán át az agyába döfött, halálosan.

Ezután széthordták európérek 40 ökrös szekér aranyat, az ősi Szent Koronával együtt. Itt jön a pápa, aki betoldott a naptárba majd 300 évet. Tehát Árpád Nagyfejedelem az ellopott Szent Koronát és 40 szekér aranyat jött visszakövetelni, bő 100 évvel Attila meggyilkolását követően.

Innen lehull a megmételyezett fátyol a történelemről, amit mindig is hamis Római kereszténység szőtt.

Szent Istvánnak nevezett idegenek országalapítója, ki 40 ezer germán nehézlovassal verette le népét, mert a Vérszerződést megszegve nem Koppányt szolgálta, hanem megölette.

Így szerezte országlását.

A keresztény ezer éves Magyarország mítosza ezzel lelepleződött.


A Magyarságot Anyahita (az igazi Nagy Boldog Asszony), aki a Sziriuszról jött és alapított koloniát, Éa gyermekének (Éva Kis Boldog Asszony) fia Magyar alapította. Ennek 25 ezer éve is meg van. Eztán bejártuk az egész Földet. Indiánok ősnyelve a Magyar. A leghitelesebb Ó-ind szövegek szanszkrit nyelven, mely beszámol a hatezer évvel ezelőtti Földön Kívüliek tanításairól, és szemmel látható űrbázisaik szétlövéséről, ahonnét jártak naponta tanítani a Földi embereket. Majd a gyíkemberek Földi tébolyáról, s megbízatásáról, hogy tegyék rabszolgává a Földi embereket az orrások.

Ebből már egyenesen következeik, hogy Jézus tanításai helyébe, bűnös embert faragtak, az ősi hitvilágot mindenütt leromboltatták, és megint csak eljutunk Atillához, halálához.
Vajk aki nevét is megtagadva irtotta a magyart és ősi tanításokat, Sziriuszról hozott írásunkat (Székely – Sumer rovásírás) is üldözte.

Látható a történelmi visszapillantásban, hogy az idő és helyszínek, népek, és események, vagyis minden meg lett keverve, hogy az ember ne ismerhesse fel igazi dicső, múltját és küldetését. Csakis megélhetése, és nyomora vezesse orránál fogva, az orrások örömére. Vallási és történelmi mítoszokat hoztak létre félrevezetés céljából.

Szóval az idő és minden meg lett keverve, hogy kíméletlen háborúzás, és környezetszennyezés pusztítása árán is megszerezzék a Földi ember feletti hatalmat az orrások. Ez mára megtörtént.

De ez már nem sokáig marad így, mert jönnek, az IGAZAK…"

 

Attila királyunk " édesanyja, a “királynő” és “királyné” származhatott az Edessa-i ADIABANI királyi házból, éppen úgy, mint Jézus Urunk Édesanyja. Ez a származástudat azonban kétirányú volt. Legjobban Atillában élt, és ez ad magyarázatot cselekedeteire, szerénységére, egyszerűségére, igazságosságára és Istenes voltára.

Atilla tehát tudta azt, hogy ő Jézus-házi király, vagyis Jézus Urunk Édesanyja családjának, az ADIABANI királyi háznak a leszármazottja."

 

"Megtaláltuk Atilla korabeli nyelvünket …

Amikor a Nemzetközi Orientalista Kongresszus 1974. évi és a Sorbonne-on tartott megnyitó ülésén – igen dobogó szívvel- így kezdtem előadásomat:

“a holtnak tartott sumer nyelv nem tűnt el, hanem megmaradt a magyar nyelvben”,

a világ minden részéből odasereglett sumerológusok hangosan kinevettek. De a végén minden jóra fordult. Ugyanis az 1012-ből származó Tihanyi Apátság Alapítólevelében lévő “magyar szórványokat” mutattam be nekik, nagy falitáblákra írva. Ezeket a sumer nyelven olvasták el, és a saját nyelvükre fordították a jelentését.

Amikor az “ötödik” szöveget mutattam be, a Tel-Avivból érkezett sumerológusok egyike azt kiáltotta felém: “mit akar maga ezekkel a sumer szövegekkel…?” … “Nagyon köszönöm (mondtam), hogy ezeket maga sumernek ismeri fel, mert én eddig azt hittem, hogy ez magyar” és bemutattam az alapítólevelet,fali nagyságban kinagyítottan. Néma csend lett.
A terem tele volt, és a kongresszus elnöke – prof. LABAT – akkor jelentmeg, amikor megkezdtem az előadásomat. Mivel csak az én előadásomra jött be és az előttem szóló prof. KRAMER-t nem hallgatta meg, különös kitüntetésnek vettem megjelenését. Az isvolt, mert előadásomat kiskönyvben kinyomatva az asztalra tettem,és ebből prof. Labat 10 példányt vitt el. De nem ez a fontos, hanem az, hogy 5000 év távolában a Kr. u. 1000 körüli “magyar” nyelvet a kongresszus “sumernek” elismerte. De hogyan jutunk el a címben írt Atilla korabeli nyelvünkhöz? Segítenek ebben a nem magyar, hanem “idegen” tudósok és kutatók, és napjainkbadr. Heribert ILLIG német kultúrtörténész tanár, aki “Wer hat an der Uhr gedreht?” című könyvében (Econ Verlag, München 2001) azt bizonyítja, hogy a 7. századtól a 10. Századig terjedő idős zak sohasem létezett … tehát mindaz, amit a történészek írnak – mint “történést” ebben az időszakban, az mind hamisítás.

Könyvének első fejezetében így ír a “hatalmas” Nagy Károlyról: “Der gekriinte Herscher hat niemals gelebt, so wenig wie der kronenede Papst und die versammelten Zeitgenossen “. (Amegkoronázott uralkodó sohasem élt, még kevésbé az őt megkoronázó pápa és összegyűlt kortársai.) Az első fejezet címe is érdekes így:

“A kitalált Károly – a kitalált idő”. Mit jelent ez nekünk?

Azt, hogy a honfoglalásnak nevezett Álmos-Árpádi “hazatérésünk” sem ebben az időszakban volt, hanem korábban. Talán nem pontosan 300 évvel előbb, de kiszámíthatjuk, valószínűsíthetjük akkor, ha alapul vesszük azt a hagyományt, mely Atillától Álmosig “hét” generációt említ.
Ez a “hét” generáció kitölti az ILLIG-i 3 évszázadot. Így a Tihanyi Apátság alapítólevelében lévő ősmagyar nyelvünk az előtte lévő hét generáció alatt is ugyanaz volt, és így mondhatjuk, hogy megtaláltuk az Atilla korabeli nyelvünket.

Ezért pedig hálás köszönetet mondunk dr. Heribert ILLIG professzornak, mert az ő segítségével még prof. Grover S. Krantz amerikai antropológus azon állítása is megerősítést nyert, mely szerint Krantz a magyar nyelvet “mezolitikus nyelvnek” ismeri fel, mely “megelőz minden neolitikus bevándorlást” . (Könyve: ,,Az európai nyelvek földrajzi kialakulása”.Fordító: IMRE Kálmán.)

De dr. Krantz még azt is kimondja, hogy “a magyar nyelv Európa legősibb, helyben maradó, mezolitikus nyelve”. "

Évszázados átverés (katt az aláhúzottra, másik honlapon olvashat  róla).