Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


272,Egyiptomi magyar nyelvemlék 52 Magyar-otthoni rovásírás

Rovásírás Magyar-otthonból

 

Az axumi tájékozódás egyik következménye abban mutatkozott meg, hogy az Egyiptomi Szentírás (=Halottak könyveként ismerjük) mellé Kr. e. 230-tói kezdve fokozatosan bevezették a vonalas vagy rovásírást, amit a szakkönyvek "Meroitic script" néven tartanak nyilván. Ebben az írásban a mondatrészek és gyakran a szavak is kettősponttal vannak egymástól elválasztva s az írásjelek száma a rovásban szokásos huszonöt-harminc körül mozog. Sok ilyen írással készített okmányt találtak a régészek, amiből fejlett írásgyakorlatra következtetnek.

 

beolvasas0056.jpg

 

 Ezeket a magyarhoni írásokat még nem fejtették meg; (mintájukat Dr. Baráth Tibor Canada közli először) de ő  sem fejtette meg.

 Az általa közzétett szöveget,  először én hangzósítottam. Olvasatáról semmilyen forrást nem találtam. Most itt mutatom be. 

 

Nézzük, a betűk összeállnak e szavakká?

 

Rovásírás Magyar-otthonból ( Meroéből) Kr.e. kb. 230-ból.)

 

A szöveget a betűk állása szerint fentről kezdjük, és visszafelé, jobbról-balra olvassuk.

 

beolvasas0040.jpg

 

beolvasas0041.jpg

 

beolvasas0042.jpg

 

beolvasas0043.jpg

 

 

Néhány mondatnál elakadtam, a betűket oda írtam, de egyéb támpont hiányában még nem jöttem rá a szó értelmére. Elképzelhető, hogy használatban levő görög szavakat írtak le magyar rovás betűkkel. Mai korunkban is használunk a mindennapi beszédben idegen szavakat. Itt is ezt látom:

1, A Magyar fű kaszámban ki kille..f...van. Mibe íme be...

2, ebbe ik...v  lenn élve a nép a Nap...besemmi ejb...man.... av-ban fű

3,Az nagy fű lenn az van abban. Népei sírnak, ej nem nő fű ki...

4,Sok az ne fenn m..b..i..i..v..v?..vv.. Napba mily feni lenőve...

5, Mar a Nap mely fáj fasa a fa...v...v..i..i..élve...nej (nőjj?)

6, Pihenj Vele fenn...b (Pe?) M kő.. Ma fi...vén ló..?..el bevés..ii.v..nél.

7, Pej P=B..v..b..hm..v.? befon b..m..v..k kampón a Nap pokoli (ól?vagy) ló.

8, ..fűk ennyi nő fű. El ma von(tatja?) úr-fő (=főúr). Nagy lányban...i .i .in .f...e nap..

9,F..., Vé..f..kán ..bbéf..a..Mén..bé.f.? Mén...nem..l.n.v.s.f.m..?

10,... elvevék élő főmagyar Na-fa(=nagy főúr?) n.s.i.k...? Nagy fő-magyar min él...

 

Görögül Meroéban = Magyar-otthonban magyar nyelven használták a magyar rovásírást.

Bár hiányosan, de magyar szöveget olvasunk. A kipontozott részeket, amint bővebb információnk lesz, vagy görögül és magyarul jól beszélő segítővel találkozom, pótolni fogom. Kérem a kedves olvasót, ha jártas a görögben, írjon a neten, hogy a kipontozott részeket is helyesen hangzósítsuk.

Már e honlapon bemutattam a környékről, Etiópiából származó rovásírásos kő olvasatát, ha meg szeretnék nézni, katt az aláhúzottra. A kutatók 14.000 évesre becsülték az írás korát, igen a vízözön előttire. Katt a kutatókhoz:  a nekünk fontos rész képei a film 7. percénél kezdődnek. Én fordítottam először rovás betűről magyar mai betűinkre a leletet.

 

2012-01-30.

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható művei. Képek az internet szabadon bemutatható képei.) A leletet én fordítottam először magyar rovás betűkről mai betűinkre. A jelek hangzós átírásai szabadon bemutathatók a honlapra való hivatkozással, „Kissúrék rovásírás megfejtései megjegyzéssel.” A megfejtő, a honlap szerkesztője rejtve kíván maradni.