Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


274,Egyiptomi magyar nyelvemlék 54 Magária királya

Ismerjük a Magyar- Otthonban székelő egyik-másik király arcképét is.  

 

beolvasas0057.jpg

 

 

Már korábbi leleteknél említettem, a képírás olvasását: a testrészek nem eredeti fogalmukkal, nem szótári jelentésükkel szerepelnek a szövegben, hanem csak hangtestükkel. Vagyis az ábrázolt tárgyaknak (szemnek, orrnak, karnak, mellnek) nincs értelembeli közük a szöveg mondanivalójához; azok ott csupán mint írásjelek, betűk szerepelnek. Éppen ezért nem kétséges, hogy már e legrégibb képírás esetében is szoros értelemben vett írással állunk szemben. Mivel azonban a figurává alakított rejtvényírás betűkészlete (az emberi testrészekkel jelezhető hangcsoportok száma) eléggé korlátozott, az effajta írással jobbára csak szavakat és néhány rövid mondatot lehetett írni, bár azok leírása is nagy leleményességet kívánt. Mindezek az elvek és módok a tiszta képírást folytató hieroglifikus írásmódban is szerepet játszottak.

Magyar-otthon, Magária egyik királya van a képen, olvassuk el, ki is ő?

Ugyanazzal a logikával, ahogy e honlapon a nagyszentmiklósi leleteket is értelmeztem.

Ezen a képen szintén így olvassuk a mondanivalókat:

 

beolvasas0057.jpg

 

beolvasas0058.jpg

 

beolvasas0059.jpg

 

 

Itt folytatom a kéziratom olvasatát:

 1, Kobrákkal ékesített korona = Ureus = ő az ÚR+ŐS = ŐS ÚR.

2, Jogara kos véggel = fokos = ő a FŐ-KOS, a kusok ura.

3, Másik kezében ostor és bot, Egyiptom jogarai = a két Egyiptom, Esthon és Bothon Ura.

4, Karján a szkarabeusz bogár = kép jele. A karperecen = ÚR elhelyezve. Felette rosszul látom, talán napszimbólum. Könyöke -es szótag. = NAP+ÚR+KÉPE+EZ.

5, Fél vállán a Nemes - kendő, karján a karperec - Úr, a könyöke -es, ez szótag. = NEMES+ÚR+EZ.

6, Háta mögött az onk keresztje, jelentéseiről már korábban írtam. Kör = Él, a nyele T -at, -et szótag. A marok Ma, a karja Kar, karperece = Ur. Mégegy kar látszik, = karok.  Összeolvasva: ÉLET+URA, MA+KAROK URA. Élet ura a magyarok ura.

7,Kezeivel a jogart tartja: marka: ma, karja: Kar, karperece: Úr, ( mivel kettő kéz van, többesszámban olvasom). Ezt írja: MAGYAROK URA EZ.

8, Fentről lefelé olvassuk: téglalap: HON, az uralkodó alakja: ÚR, a széke amin ül: Szék. A széklábak téglalapja ismét: HON, lába alakja: -ba, -abba, -ába. Talpa alatti oroszlán a magyarok ősi jele, melyet korábban már ismertettem ma is magarunak nevezik.

Összeolvasva: HON+ÚR, SZÉK+HON+ÁBAN, MAGYAROK FELETT URALKODIK.

9, Szárny: Mat, korona: Ar, nőalak: Nő. = MAT+AR NŐ: Magyar nő.

10, A nő feje: Ur, mellei: emlő x 2 db = emlőket = emléket. Csípőtől előre a szárny: Mat, kezében a fő-kos jogar, és nézi az urát, aki ül. Összeolvasva: ÚR+EMLÉKET MAGYAR FŐKOSNAK SZÜL. a szék alatt ott vannak ábrázolva a gyermekeik is, így az olvasatunk helyes.

Úr-emléket, a kicsikéket a magyar főkosnak szülte.

11, Fiú alak: fején Úr-pánt, vállán a Nemes kendő, karja hangsúlyosan áll: kar+áll= király.

Kiderült, hogy ő a trón várományosa, a herceg: Király fia nemes úr -értelemben olvasom.

12, A kusok fekete kutya szimbóluma: Anubis = a+nép+őse és a király gyermekei, mai szavunkkal a hercegek. Anubiszt görögösen Ku+ON = kujonnak is hívták, jelentése soknejű. A gazdag uralkodók soknejűek voltak. Attila királyunkról is feljegyezték, hogy kutyától származik. Ő is soknejű volt. Bővebben Attiláról feljebb több írást is olvashatnak e honlapon. 

Attila király méregpohara, Katt az aláhúzottra.

Magária, Magyar-otthon:

 

beolvasas0036.jpg

 

Baráth Tibor úr e képet így mutatta be: a király Dél-Egyiptom kobrákkal ékesített koronáját viseli, nyakában aranyláncon Amén-isten képe látható. 


Jobbjában kost ábrázoló jogart tart, baljában az egyiptomi két ország jogarát, az ostort és a botot. Királyi széke (trónja) alatt ül 'A Nép őse' (Anubis), ez a kus származásra emlékeztető fekete kutya, előtte kisgyermekek képében az utódok.

 2012-02-03.

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható művei. Képek az internet szabadon bemutatható képei.) A jelek hangzós átírásai szabadon bemutathatók a honlapra való hivatkozással, „Kissúrék rovásírás megfejtései megjegyzéssel.” Ebben a formában én ismertettem először a kép olvasatát.