Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


275,Egyiptomi magyar nyelvemlék 55 Napotthoni magyar nép ura

Napotthoni magyar nép ura

 

beolvasas0060.jpg

 

 

Számokkal jelöltem az olvasás sorrendjét.

1,a,  A kobrával és Úr jellel ékesített koron, görögösen UREUS = ő az ÚR+ŐS = ŐS ÚR.

1,b, A koronán a pásztorbot végű Jó-Ma ligatúra, pont olyan, mint a Szent Koronán, Jézus térdén bemutattam: Jó magyar föld ura.

2, Kezében a fokos, a kos végű jogar. Ő a fő-kos, a kosok = kusok ura.

Karja hangsúlyos helyzetben: karja+áll = király.

Összeolvasva: Ős úr, jó magyar föld ura, fő-kos, király.

 

3, Nyakláncán 3 db szkarabeusz bogár: kép, képe hieroglifikus jelentéssel. A kör, amin a nyakban lóg: Úr.

A koronáról lelógó kendő: nemes.

Összeolvasva: Úr-képe, nemese.

 

4, Kötényén kiterjesztett szárnyú madár = magyar.

Ha a szárnyat MA a kobra feje feletti jelet T és a  kobrát AR összeolvasom: a MAGYAR szót írja.

A madár (karvaj) a lába karmaival (karm) botot fog, ami hieroglif A. Karvaj+kar+a.

Jelentése király a hangok összecsengése alapján.

A kar+a = kara = feketét is jelent, ahogy a törökországi Kara-Tepe leletnél ismertette a hétországi magyar rovást.

Az értelme: FEKETE MAGYAR KIRÁLY.

 

5, Marka: MA, karjai: karok, a karperecek: úr, ura szótag. = MAGYAROK URA.

 

6, Kartusa: keretes titulusa feletti jel: fentről lefele olvasom: ŐS ÚR, NAP  FÖLD-

7, Kartusa: ÚR+A ÚR NŐ-NEK AZ URA. = -URA. ÚRNŐNEK AZ URA.

8, Kartusa: Me-Ző-Nek HON-Nak FŐ+MA+ARja. MAGYAR Mai UTU+RA. = MEZŐKNEK, HONNAK FŐMAGYARJA. MAGYAR UTAZÓ ÚR.

 

A királyok Magyarországon is beutazták a birtokaikat, és ott laktak hosszabb ideig, majd tovább utaztak más kastélyaikba.

Nap-otthon:

 

beolvasas0036.jpg

 

 

Már korábbi leleteknél említettem, a képírás olvasását: a testrészek nem eredeti fogalmukkal, nem szótári jelentésükkel szerepelnek a szövegben, hanem csak hangtestükkel. Vagyis az ábrázolt tárgyaknak (szemnek, orrnak, karnak, mellnek) nincs értelembeli közük a szöveg mondanivalójához; azok ott csupán mint írásjelek, betűk szerepelnek. Éppen ezért nem kétséges, hogy már e legrégibb képírás esetében is szoros értelemben vett írással állunk szemben. Mivel azonban a figurává alakított rejtvényírás betűkészlete (az emberi testrészekkel jelezhető hangcsoportok száma) eléggé korlátozott, az effajta írással jobbára csak szavakat és néhány rövid mondatot lehetett írni, bár azok leírása is nagy leleményességet kívánt. Mindezek az elvek és módok a tiszta képírást folytató hieroglifikus írásmódban is szerepet játszottak.

Ezen a képen szintén így olvastam a mondanivalókat.

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható művei. Képek az internet szabadon bemutatható képei.)

A jelek hangzós átírásai szabadon bemutathatók a honlapra való hivatkozással, „Kissúrék rovásírás megfejtései megjegyzéssel.” A kép olvasatát én publikáltam először.

 

Dr. Baráth Tibor is bemutatta a következő magyarázattal:

„A következő képen (Okmánytár 30) a magyar nép MAATAR urát látjuk: kötényén madár

szerepel, erősen kiterjesztett szárnnyal (MAAT), amelynek végében a kobra (AR) látható.”

 

 2012-02-05.