Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


281,Egyiptomi magyar nyelvemlék 57 Magyar utazó fáraó

Magyar utazó fáraó felirata.

Először olvassuk el a képírást, kék színnel jelöltem a számokat. Utána lejjebb megismétlem a hieroglifákat, a piros sorok szerint fentről lefelé, és az írás állása szerint jobbról balra olvassuk.

 

beolvasas0067.jpg

 Már korábbi leleteknél említettem, a képírás olvasását: a testrészek nem eredeti fogalmukkal, nem szótári jelentésükkel szerepelnek a szövegben, hanem csak hangtestükkel. Vagyis az ábrázolt tárgyaknak (szemnek, orrnak, karnak, mellnek) nincs értelembeli közük a szöveg mondanivalójához; azok ott csupán mint írásjelek, betűk szerepelnek. Éppen ezért nem kétséges, hogy már e legrégibb képírás esetében is szoros értelemben vett írással állunk szemben. Mivel azonban a figurává alakított rejtvényírás betűkészlete (az emberi testrészekkel jelezhető hangcsoportok száma) eléggé korlátozott, az effajta írással jobbára csak szavakat és néhány rövid mondatot lehetett írni, bár azok leírása is nagy leleményességet kívánt. Mindezek az elvek és módok a tiszta képírást folytató hieroglifikus írásmódban is szerepet játszottak.

Ezen a képen szintén így olvastam a mondanivalókat:

1, Koronája a két Egyiptom egyesített koronája, elöl az ureus kobra.

Két-Ta (= két ország) ősura.

2, A kezeiben tartja a hatalmi jelvényeket: a pásztorbot: Bothon, az ostor: Esthon (=Nyugati hon) jelképe. Markában: Ma, fogja a feltűnően hangsúlyos karjaiban: Karok.

Nyaklánca kör alakú: Úr, és gyöngyökkel van díszítve, kirakva: Urak.

Tarkóján a Nemes jelentésű kendő.

Összeolvasva:

Két ország ősura.

Bothon és Esthon, magyarok ura.

Urak ura, nemese. ( Vagy olvashatom így is: Magyarok nemes ura.)

 

3,Amin az úr ül, az a széke. Zöld és piros ábrából áll, ő maga fehér. (Mai zászlónk színei is piros-fehér-zöld!)

A  szék két ábrája a zöld és piros négyszöge Hon jelentésű.

Alatta a barnás szőnyeg Té, lába állása Ba = TÉBA.

Alatta keretben a zöldes emelvény alakja Ma, a képkeret alsó körei: aR, úR szótagot írnak. Mögötte a bika farka: bika úr, vagy mén ős jelentés.

Összeolvasva:

Két hon ura, Téba magyar mén őse.

 

4,A szolga fején az utu-jel, feje : Úr = utazó.

Szem+orr+szakáll(kapes) = Szemúr képe ez.

Karjai felfelé állnak Kar+Áll= király.

Összeolvasva:

Utazó szemúr képe ez, a király.

Már korábban írtam más leleteknél, az égi utas, a Nap mintájára a fáraó is utazgatott birodalmában. A Nap pedig az Isten képe volt, reggel felkelt, végig nyargalt égi szekerén, a birodalmán, és az ég ura lenyugodott nyugaton. Eddig egy leletnél sem olvastam, hogy istennek írták volna a Napot. Ha a Nap az isten, szerintem a napisten szó hibás fordítás eredménye lehet, magyarul nem tudó emberek tollából.

 

5, Éppen étkezik, asztala szintén Té alakú + Ba

6, A szolga lába adja a ba szótagot és a fáraó lába szintén azt írja.

7, A  kusok jogara, tehát a kusok felett is ő uralkodik. A fekete magyarok két jelentős tömbben jelen voltak, Északon és Délen. Északon Goshen = Kos+helye, Délen pedig az előző fenti címeknél több részben is olvashattak róluk Nap-otthonnál, Magyar-otthonnál.

 

 

Most lássuk, mit írnak  a hieroglifák magyar nyelven:

beolvasas0067.jpg

 

Lemásoltam és beírtam a latin betűket, hogy Önök is jobban tudják olvasni.

 

 

beolvasas0065.jpg

 

 

beolvasas0066.jpg

 

Piros sorszámozás és a zöld betűk:

1,Kéri magyar néped honában

2,Magyar (utazó) hajós honurát.

3,Nagyuraknak székhonában Est-hon nagyurát.

4, (A) Nagyúr széken (trónján) étkezik.

5, Delta és Égi-ta ura, Bikátok (=bakotok = atyátok), népetek ura.

6,Apád, főurad magyar honúr Égi-ta-ban. =Égi országban, Ménnek országában, mi tudjuk, hogy mai nevén Egyiptomban.

 Arra is rájöttünk, hogy a Mennyek országa szavunk is innen ered.

 

 

 

A képet a neten találtam, azért ezt választottam, mert gyakran megjelent a keresőben.

(Képek az internet szabadon bemutatható képei.) A jelek hangzós átírásai szabadon bemutathatók a honlapra való hivatkozással, „Kissúrék rovás és hieroglif írás megfejtései” megjegyzéssel. A kép ezen olvasatát én publikáltam először.

 

2012-02-21

 

 

 

Talán eljött az ideje a történelemkönyvek kijavításának, azzal kapcsolatosan, amit Egyiptomról tanítanak.