Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


36,Nagyszentmiklósi kincsek 11. Árpád és a lázadó úr

 

Nagyszentmiklósi kincsek 11. Árpád és a lázadó úr

nagyszentmiklos-arpad-es-a-lazado.jpg

Rovás lelet, Nagyszentmiklósi váza képe Árpád és a lázadó úr 1 Érdekes a kép, mert itt a férfialak nem nyeregben ül, pedig elődeink ezt már a korban használták. A képírás e szövegében a nyerget nem kell olvasni, azért nincs ott.
A képírás előzőleg ismertetett kép leleteinél már láttuk, az van a képen, amit olvasni kell, amit közölni akart az aranyműves. Nevét korábban már olvastuk, a kedves olvasó szíveskedjen a korábban ismertetett nagyszentmiklósi tárgyak bemutatásának elején megkeresni, Attila méregpoharának bemutatása után.
Érdekesség, hogy a fejedelmi család fontos alakjait a Hun királyi család történetét írja – ábrázolja aranyba írva. E kincseket földbe rejtve találták meg, mintha egy elporladt zsákban ásták volna el menekülés közben.


A Magyar Királyság e része Ajtony területe volt. Ez a föld a délkeleti határvidék ajtaja volt évezredeken keresztül. A név is összecseng: AJTONY = Ajtó úr- nem nézhette, "hogy német támogatással és szövetséggel Géza fia legyen a király, a magyarok öröklési rendjét felrúgva." Igaz-e az állítás?

Mai kutatók szerint Az erdélyi gyula A Római császárság embere volt, a déli részek ura a szomszédos erőkhöz húzott, Koppány a nyugati somogyi részek ura a Salzburgi püspök szövetségese volt. De 7 igaz magyar esküvel vérszerződést kötött, amíg élnek, Atilla családját, Álmos és Árpád utódait támogatják a trónon. Erről írnak ősi krónikáink. Más írások szerint Gizella Bulcsú vezérünk leszármazottja volt, nem idegen a magyarságtól.


"Vajk, aki megkeresztelkedésekor Estan = Isten? = István nevet vette fel, már nem isten, mint az ősi királycímek, hanem nyugati keresztény mintára Szent jelzőt kapott, és a Krisztus nyugati hitét terjesztette, engedélyezte. Vannak hazánk területén bizánci templom leletek, valószínűleg a két rítus megfért egymás mellett."
Igaz - e az állítás?

Egyetlen krónikánk sem írta le soha a Vajk nevet. Egy német írás említi, de olyan nevekkel, amelyek sohasem léteztek Magyarországon. Tehát ez sem igaz. Az István név a latin Korona szó magyarra csavart változata. Szent István a hét hűséges magyar vezér haderejével országunk feldarabolását akadályozta meg.

 

nagyszentmiklos-arpad-es-a-lazado-a.jpg

 

"Az új király a régi vallásokat megszüntette, a régi vallási jelek, nevek, helységnevek, tájnevek megmaradtak. Az ősi szokásokat keresztény tartalommal töltötték meg." Írják a történelemkönyveink.

   Kereszténység István előtt is volt, bizonyíték a kereszttel díszített csésze, melyet korábban ismertettem. Atilla is keresztény volt, szent emberként írják le a régi iratok. Krisztushoz hasonlóan egyszerűen öltözött, fatányérból evett, fakupából ivott. Rómát a rabló nyugati törzsek többször is kifosztották. A magyar szent ember, Atlla angyalt látott, hogy forduljon vissza. Nem Róma püspöke látta az angyalt, nem a nyugati rablóhadak vezérei. Akkor ki volt a keresztény, ki volt Isten Ostora? A magyar népben kereszténység volt. Egy apokrif evangélium szerint Jézus elküldi Szent András apostolt, menjen, vigye el az örömhírt a MIEINK SZKÍTIÁJÁBA. Ő átkelve a DUNÁN teljesítette Jézus akaratát. Átkelve a Dunán, a Magyar őshazába, a Kárpát-medencébe jött. Az itteni piramisok magyar rovásirással bizonyítják, hogy 30000 éve itt élünk, írunk, olvasunk. (Lásd boszniai piramisok.)

 Attilánál egyes írók feltételezik, hogy több felesége volt. Mai álláspontunk szerint özvegy volt. (Alakját a buja természetű fekete emberekről szóló leírásokkal egybemosták. De ne csodálkozzunk, ma is vannak buja természetű keresztények, 1 feleség, az ágyasokat hárem helyett ma barátnőknek nevezik. Egy-egy férfinak ma is születnek gyermekei több asszonytól.) Lásd Attila méregpohara és Attila koronája címszókat. Az egyiptomi magyarok a buja természetű feketéket anubisszal jelölték, jelentése a nép őse, a görögök kujonnak hívták, jelentése soknejű. A fekete magyarok voltak jellemzően soknejűek a kereszténység előtt, e honlap tartalomjegyzékében az egyiptomi leleteknél keressék bizonyítékait. Jézus után nem találunk soknejűségről adatokat.

 

 

nagyszentmiklos-arpad-es-a-lazado-c.jpg

 

 Nagyszentmiklósi váza képe Árpád és a lázadó úr 2 Képünkön:
A lovas vitéz rabot vezet, és egy fej van a lószerszámhoz kötve. E kép a legegyszerűbbek közé tartozik, de a leghosszabb ideig tartott elolvasni, megfejteni.

Az Égi Ló ( Atya-ló, Atilau, Apaló, Apolló) hívei uralkodója Árpád, az ő hitük szerint a Nap, isten képe, az égi világító az égi lovon nyargal. Az ő segítségével győztek a lázadókon, akik nem fogadták el királyuknak Attila örökösét.

1, A vitéz feje:
A fej maga is AZ, ÁR, ÚR szótagot ír.
Sapka kis háromszöge, ha fektetve nézem a képet, rovás A-Á.
Vízszintes szemöldöke a régi rovás R.
Arca szögletessége régi rovás P.
Sapka alakja, a nagy háromszög régi rovás D.
Összeolvasva: ÁRPÁD.
2,Mást is le tudok a képről olvasni.
Sapka formáját, ha állítva nézem:
A két madártoll által bezárt szög ék alakú rovás régi K.
A két egyenes két S.
A sapka háromszöge szintén rovás régi 2 S.
Összeolvasva: KÉTESSEK= kétségtelen (mai szóhasználatunkban).

Feje: ÚR, szemei SZEM, orra OR, szakálla KAPES.
Összeolvasva: (SZEM) ÚR KÉPE EZ.
Mai szóhasználattal: Kétségtelenül Árpád úr képe ez.

3,Lándzsa: hangsúlyos erős karral tartja.
Marokkal fogja: MA.
A vállán lándzsa, azon zászló, sajnos az írásjeleit nem tudom olvasni.
A zászló 2 farka lehet rovás R szétállása ék alakú rovás K.
Lándzsa vége rombusz K.
Ruhája tele ÚR pöttyökkel, tehát nagyúr.
Összeolvasva: MA+KAR+OK+NAGY+URA= MAGYAROK NAGY URA.

4, Karjával a fogoly haját markolja: ma-kar-haj.
A fejénél: kör= fej= úr vagy él.
Haj alakja kampós G, homlok vonal horga L = GáL.
Fogoly feje: szem+orr+szakáll= úr+kapes= úr képe ez.
A ruhája tele úr jelekkel, ő is nagyúr (volt).
Itt először nehéz eldönteni, melyik olvasatot fogadjuk el, ezért mindkettőt közlöm.

Összeolvasva: Ma+kar+ el+ g+l+úr képe ez.
MAGYAR ÚR GÁL KÉPE EZ. ( Egy (h)on gál= országnagy?)
Ma+kar+elő+ge+lő+úr képe ez.
MAGYAR ELŐ KELŐ ÚR KÉPE EZ. (Ez esetben g=k összecsengés alapján.)
5,Nyakán NAK, kör ÚR, karja lefele lóg megkötözve és hátul.
Karok vonala rovás R.
Kezének ujjai szögletes kaput, ősi rovás B-t mutatnak.
Összeolvasva: NYAKAS ÚR RAB.

6,Törzse: Törzs, kezétől a láb-combok az öve vonalától oldalról nézve rovás F (fektetve írva).
Összeolvasva: TÖRZSFŐ.

7, Ló lábai:
Rombusz K-másik láb és arab első lába P
Törzsfő lába O és S
Harmadik ló láb a rab hátsó felével: comb íve N háromszög D vagy S,
Nagy alak K alatta P és két hátsó ló láb rombusz K.
Olvassuk össze: KaP OS üNDe eS KaPoK
Kap ős büntetést, vagy
KÉP ŐSTŐL BÜNTETÉST KAPOK.
Kép ős= isten képe, földi helyettese, a király.8,Ló fején a dísz jele: egy, égi, us ős hangcsoport.
Ló+szem+orr+száj+nyak= ÉGI ŐSE SZEM (NAP) ORSZÁGNAK.
Ló haja: 5+1=6 hat=had az összecsengés alapján.
Nyaka vonala P melle N kantár vonala L rajta a jel dísze: K S.
Összeolvasva: Had pan les= HADBAN LESZ.

 

 

nagyszentmiklos-arpad-es-a-lazado-cc.jpg

 

 Nagyszentmiklósi váza képe Árpád és a lázadó úr 3

9, Ló tompora: PeN= fen = fön.
Farka ÚR, utána N G, lefele ős vagy el él, és kettő lefele mutat KET vagy amit formál, rovás S. Itt a jelek mást is írnak, kikövetkeztetve a magyar logika szerint:
Olvasva: FőN (úr) Nem eNGe dEL mES= FŐ ÚR NEM ENGEDELMES.

A kép ívelt írásjeleivel mást is ír, de nehezen értem, régi kifejezéssel szól. A levágott fej környezete is ír valamit, de nehézkes az olvasása és nagyítása. Bízom benne, hogy más olvasó itt besegít a hozzászólásoknál.

Elégséges bizonyítékunk van, hogy a nagyszentmiklósi kincsek magyarok, magyar szövegeket írnak, egy magyar uralkodócsalád tulajdonát képezték. Bécsben őrzik, nem kellene visszakérni, Magyarországon őrizni? Jelen kutatásainkkal bizonyítottam magyar eredetét, szövegét, származását.

Az aranykincs olvasata szabadon felhasználható és terjeszthető „Kissúrék rovás lelet kutatásai és megfejtései” megjegyzés feltüntetésével. 2011-február 23.

 

 

 

A honlapra felkerült: 2011-06-16. 

 

 Ajánló: (A szkíták magyarok - katt)