Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


46,Hun korona, Aluhajdeng, Kína

 Hun korona, Aluhajdeng, Kína.

 

hun-korona-aluhajdeng--kina.jpg


A madár= képírással: magyar.
A karmok amikkel kapaszkodik: makarmok= magyarok az összecsengés alapján.
Amin áll, kissé homályos,de úgy látom, hun-ni, hunok szót írja.
A korona köre: Úr szót írja.
Összeolvasva: Magyarok és hunok ura.

Kék a madár, piros a korona alapja, ez egyezik az egyiptomi magyar királyaink színeivel. Vörösvárott uralkodik? (Ezt a képírást én olvastam és publikáltam először. Szabadon bemutatható a honrapra történő hivatkozással 2011-04-02)

 

Őstörténetünk az égbolton (katt a címre). Nimród csillagkép

Egy idézet a cikkből: "A kutatók rájöttek, hogy az egyiptomi piramisok elrendezése, egymáshoz való viszonya, a Szfinx elhelyezkedése az Orion-csillagképet mintázza. Ennél is érdekesebb számunkra, hogy ugyanez a szakrális szimbólum a Pilisben is megtalálható.A „pilisi csillagkép” három fő hegyre épül: Árpád-vár, Rám-hegy, Magas (Mágus) hegy. Ezek egymáshoz viszonyított elhelyezkedése pontosan megegyezik a három nagy gizai piramiséval, és természetesen az Orion övével."

A hunok magyarok. Kínánál is ott voltunk, és úgy mint Egyiptomban piramisokat építettünk. Ugor águnk most is ott lakik, Ujgur néven.

Az ujgurok a magyarok rokonai?

Ordoszi hun korona, Kínában, Hahoot város múzeumában őrzik

Előljáróban: Hahót van a mai Magyarországon, Hungáriában is. (Katt : Hahót) Persze minden mesét nem hiszünk el, csak ha tárgyi vagy írásos bizonyítékok vannak, vagy az írás magyar nyelven szól.

Egy másik honlap ismertetőjét idézem: (katt: Áder János tisztelői csoport) (Az idézet onnét származik.)

hun-korona.jpg

"A HUN KIRÁLYI KORONA


Négy évvel ezelőtt hallottam először Badiny Jós Ferenc professzor úr előadásában az ordoszi hun arany koronaékszerről, amelyet a Krisztus előtti első évezredből származtatnak. A kínai Nagy Faltól északra található Ordosz, az ősi hun népek szellemi központja, az Arvisúrák szerint i.e. 4040-től. A régészeti feltárások eredménye ez a csodálatos lelet, amelyet Hahoot város
múzeumában őriznek. A korona két részből áll. Az alsó, arany spirális körpánt súlya 1022 gramm, a felső, arany körpajzson álló türkizfejű aranytestű turul súlya 192 gramm. A körpántot és a turult süvegre rögzítve viselte a király. A türkizből készített fejet és a farktollat úgy illesztették a turul testéhez, hogy a király fejének biccentésére a madár feje és farka is megbillent, így követte a király mozdulatát. A spirális körpánton sárkány, kos és párduc látható.

A múlt évben az egyik barátom Kínába készült, és tanácsomat kérte, hogy a sok közismert nevezetességen, régészeti helyen, leleten kívül, tudnék-e valami kevésbé ismertet, esetleg velünk is kapcsolatosat ajánlani, amit érdemes felkeresni. Egyből az ordoszi Hun Korona jutott az eszembe a hahooti múzeumból. A múzeumban kiállított korona csak másolat, az eredetit az igazgató szobájának páncélszekrényében őrzik. Barátom és felesége abban a megtiszteltetésben részesült, hogy nemcsak megláthatta, de talán először a magyarok közül kézbe is foghatta az eredeti, közel háromezer éves hatalmi szimbólumot. Ezeken a fényképeken az igazi ősi Hun Koronát láthatják.

Miért fontos ez a lelet azok számára, akik a szkíta - hun - avar - magyar népek azonosságának tudatában élnek, ennek tanulmányozásával foglalkoznak, és a bennük lévő folyamatosságot képviselik? Azért, mert az ordoszi Hun Korona is egy a bizonyítékok sorában. A koronaékszer hivatalosan az i.e.V.-III. szd-ból való. Következésképp, az akkor és ott élő hunoknak királyuk volt, vagyis királyságban éltek, nem pedig laza, primitívnek megítélt, törzsi szerveződésben. A kínai krónikák az időszámításunk előtti időkben is hun királyokról beszélnek, pl: i.e. 33-ban a Han császár a hun királynak tett béke ajánlatot. Attila hunjai ugyancsak Kínából vonultak át Európába a II. -IV. szd.-ban, vagyis a szkíta-hunok számára a királyság ismert volt, ahogy a magyarok számra is természetes államforma volt 1946-ig. Hérodotosz írja, hogy a szkíták voltak a világ egyetlen népcsoportja, amelynek királyi népe volt. A királynak, pedig koronája volt.

A korona szó felismerhető gyöke a "kor", ugyanaz, mint a korong szavunk gyöke, ami nem más, mint a "kör" ősszó. A korona szó másik része az "ona", a hun - magyar "ana", "anya". Arvisúra Anahíta volt a magyarok főistenasszonya. A korona, "köranya" a Napra és a Világegyetem egészére is utal. A szkíta-hun-magyar mágikus világképben a legfelső valóság az Egy, és a belőle megnyilvánuló Világegyetem nemcsak élő, de női természetű is. A Természet Anya maga az Egy Isten, a Boldogasszony, aki az Élő Világegyetem emberi alakban.

A kerecsen sólyom kék csőre és a Hun Koronán lévő turul közötti azonosság nyilvánvaló. Az Egyisten hitű érdeknélküli szeretet szellemmadara a király tudatát összekapcsolta a Teremtővel, beavatta a teremtői tervben való szerepébe, feladatába. A körpánton ábrázolt sárkány ősjelentése: "sár"= tüzes, izzó, kány" = kán, tehát tűzúr vagy tűzkirály. A kos égi származásunkat, a hunok a Kos világhónapban lévő központi szerepét, a kusok emberiséget egyesítő feladatát is jelképezi. A párduc, a Panthera Dei, Isten párduca, Nimród ősapánk totem jelképe, valójában népünk Káldeus - Kusita eredetére is utal. A párduc pettyes bundája az istenek és lelkek csillagpettyes hazáját is idézte. A misztikusoknál a párduc az életlehelet, a Szentlélek megfelelője. Nimród égi király az oroszlán atya, az ősatya, a nemzet magvát őrző férfi őserő, de rejtett kettősségében női tulajdonságokat is hordoz: az égi királynőt, a maga boldogasszonyi minőségével, aki a mítikus időben, mint nappárduc jött le az égből az ő népéhez. A hun szó jelentése = Egy, Első. A hun királyi koronát viselő személy a Teremtővel való egység szellemében, a lélek újbóli megtestesülése tanításának, és az ember kozmikus szerepének ismeretében uralkodott és szolgált. Ez fejeződik ki a Szent Korona Tanban is. A hun -magyar folyamatosság értelemszerű."
Ernő Szelekovszky

2012-szept.-31. Köszönet Szelekovszky úrnak. -szerk-

hun-korona.jpgA korona olvasata magyar képírás szerint.

 A madár= képírással: magyar.
 A karmok amikkel kapaszkodik: ma+karmok= magyarok az összecsengés alapján. 
 Amin áll, itt is kissé homályos,de úgy látom, hun-ni, hunok szót írja.
A korona köre: Úr szót írja.
Összeolvasva: Magyarok és hunok ura.

 Kék a madár, fehér a korona alapja, ez is egyezik az egyiptomi magyar királyaink színeivel. (Fehérvárott uralkodik?)

 A sárkány, mint az idézetben olvastuk: Sár+kán = tüzes kán, Tűz+király.

A kos fej: A kusokról e honlapon sok írást találnak, ezt most nem részletezem, fekete magyaroknak nevezzük őket. Jelképük a kos, a világ minden kusok által lakott vidékén Egyiptomtól a mai Kínáig , Sumér Mezopotámia (szemúri) Mezőföld és a mai Kárpát-medence Magyarországán megtalálhatók leleteik, melyeket e honlap cikkei között megtalálnak.

Párduc (a képen ezt az állatot nem látom) Nimród a magyarok és hunok  ősatyja jelképe, de mást is jelent. Ha a párduc fekete, akkor a fekete hun/magyarokat. Ha a párduc vagy épp a korona fehér, a fehér hun/magyarokat. Természetesen a hunok egyenlők a magyarokkal. A pettyes bunda nemcsak lelkünk égi hazáját, a csillagpettyes égboltot idézi számomra. Az Isten papjai szem formájú jelvényeket viseltek, a leleteknél e honlapon megtalálják. A Pettyes állatbőr ami a Nap (Szem+úr) képére emlékeztette a szemlélőt, magas főpapi tisztéget jelent. Szem-mének-nek is nevezték papjainkat, ebből keletkezhetett a sámán szava a magyarul nem tudó népeknenek.

A párduc mellett a kutya is a hunok jelvény állata,  a nagyszentmiklósi kincsek bemutatásánál részletesebben olvashatnak róla. Atilla királyunkról mondták az ellenségei, hogy kutyától származik. Igen, lefordították nekik a kutya jelvényű törzsünk elnevezését. Atillánál = Atya-lónál bővebben írok e honlapon.

 Lófejet látok a kosfejjel szemben a képen. Lovas nemzet vagyunk, arra híres lótenyésztő nép élt, a ló szakadatlanul ismétlődik jelképeiken: Lauristán = Ló-úr-isten magyar törzse. 

 

Érdemes megvizsgálni az ősi kínai - hun - magyar barátságot, esetleges távoli rokonságot, mert az egymás mellett élő népek egymással össze is házasodtak. Mai korunkban is nagyra becsülenő ez a rokonság, úgy mint a magyar - török rokonságunk.

(Leleteink gyűjteményét végigolvasva meg fogják látni, a magyar népnek van a világon a legnagyobb rokonsága 5 kontinensen, és az ősiőkben a magyar volt a világnyelv.

Ízelítő a bizonyítékokból: Káprázatos magyar nevek 5 földrészen katt az aláhúzottra.)

 

magyar-helynevek-a-vilagterkepen.jpg

 Egy térkép az 57-ből, a magyar helynév elnevezéseket látjuk.

 

2012-10-02. A honlapra való hivatkozással a cikk ingyenesen és szabadon bemutatható. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok...