Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


7,Galliai leletekhez bevezetés és gyűrű lelet, Keve úr az ezermester

Fontos információ e leletek olvasása előtt...

Galliából, a mai Franciaország területéről származnak a következő leletek.

(Képeiket múzeumi honlapok netes reklámjaiban találtam.) Többségüket Glozelben találták az ásatások során, megfejteni az írásjeleket az idegen nyelvű kutatóknak nem sikerült. Döbbenten láttam, hogy a magyar rovásírás betűit olvasom, minden betűt felhasználva a rovás szabályai szerint olvasom, és ma is értelmes magyar szöveget írnak.

Az ásatások régészei a leletegyüttes korát 14-15 ezer évesre becsülték. Ez a Vízözön előtti kor,  tehát az első írásbeli leletek Európából magyar nyelvűek és megelőzik minden más nép és nyelv leleteit. Előbb voltak ott a magyar törzsek, mint a most ott élő népek, és talán a vízözön volt az, ami elpusztította, vagy elmenekülésre késztette őket.

  Későbbi korok kutatásaiból majd bizonyítani fogom, hogy amint az életkörülmények olyanok lettek, Keleti = Kelta elnevezéssel visszatértek, és Julius Cézár (Kazár) Galliai hadjárata során 800 települést pusztított el, és egymillió embert, férfit, nőt, gyermeket öletett meg. ( Az adat forrása National Geographic.) Ennek a népirtásnak a következtében halkult el a magyar szó Gallia területén, és települtek be más törzsek a magyar földre.

Előzőleg, és bizonyítani fogom, ha időrendben oda érünk a leletekkel, jött még pár kisebb magyar bevándorló hullám: Trójából menekülő magyarok egy része Éneász vezetésével itáliai hazát keresett, egy másik része Tours (Trója) névvel várost alapítva letelepedett és új életet kezdett. Másik híres magyar városunk Párizs, a trójai Paris királyfiról nevezték el.) van még Trója (Troyes) is.Trója istene a nap képe az Égi Ló volt, amit Apa-lónak, görögösen Apollónak nevezünk. Innen a trójai fa ló cselének ötlete is. Megtaláltuk Homérosz magyar nyelven írt megemlékezését kőbe vésve a trójai eseményekről, egy vendégség keretében mesél a Moáb király udvarában, aki már idős volt és vak. Moábi magyar főniciai nyelvemlék címmel fogom bemutatni, a leletek között a 77-ik-nél kezdődik.

A mai Magyarország területén trójai menekültek alapították Szikambria városát a Pilis-Dunakanyar-Buda területen. Atilla királyunk rendbe hozatja, bővíti, királyi székhelye Atilla-vár. Királyaink megemlítik, hogy ők is a trójaiak leszármazottjai, de erről a lenti videó tanúskodik. Gesta Hungarorum 2.rész. TRÓJA= itT-rója, TuRuL nevünket is ki tudom olvasni a mássalhangzós rovás szerint. Atilla a Turul, a sólyom nemzettség leszármazottja, ma Árpád-házi királyoknak nevezzük őket, de Turul-nemzetségnek nevezi az ősi írás.

Kisebb menekülő csoportok a Kárpát -medencében rokonaiknál letelepedve Túr, nevű településeken emlékül választották az elpusztított trójai nevet, és van híres szentünk, Túri Szent Mártonunk is. Tours püspökévé választották, és a latint akkoriban mindenki beszélte, érdekes, hogy a magyar Szombathelyen élő Márton magyar település püspöke lesz. Valószínűsítem, hogy még élhettek ott magyar nyelvű lakosok. ( Mint a mai Magyar államból elfoglalt részeken a mai időkben, elnyomva de beszélik az anyanyelvet, ami magyar.)

Gallilea magyarjai az asszír hódítás és népirtások elől menekülve új hazájukat Galliának nevezték el. Ezt is bizonyítani fogom, ha időrendben oda érünk.

A magyar uralkodói udvarban olyan magas színvonalú volt a latin nyelv beszélése, művelése, hogy nincs a latin iratokban helyesírási hiba. A római püspöki udvarban, a későbbi pápa írnokai olyan latin nyelvű iratokat adtak ki, hogy tele vannak helyesírási hibákkal. Akkor ki volt a kultúra központja Európában?

 Miért kellet a latin? Hogy a barbár népek megértsék, miről is van szó. Természetesen Atilla királyunk megkímélte Rómát, kinek a kérésére? Az angyal jelent meg neki! Isten csak szent embereknek üzen angyalokal. Még a pápa sem látta az angyalt. Mekkora fegyelem volt a magyar seregben, mikor a fizetség a zsákmányolás lehetősége volt, erről lemondjon, hogy vissza fordítsa haderejét? És tudjuk, Atilla apja Benegúz, az ő őse Nimród, annak őse Noé. Atilla leszármazottja Ügek, Álmos (Úr-mása = Szent), fia Árpád, leszármazotta Géza és István (István szó jelentése a latinban Korona) a Vajk nevet egyetlen ősi iratunk sem írja. Viszont Gizella bajorrá lett avar törzs, Bulcsú vezér leszármazottja volt. István az ország szétdarabolását megakadályozta, ez után német iratok szerint 10 évvel nősült, és vette feleségül Gizellát. (Koppány - koppant, nem Atilla leszármazottja a salzburgi püspökhöz húzott, birtokai nyugaton voltak. Az erdélyi Gyula keletre húzott, Konstantinápoly befolyása alatt volt. ajtó úr, Ajtony délre húzott. A honegyesítő István megakadályozta Magyarország feldarabolását. a többiről később... Szent István sokadszorra egyesítette a Kárpáti hazát a hét magyar segítségével, akik megeskütek, hogy Álmos utódait mindíg segítik. semmi nem írja, hogy István vezette be a kereszténységet, de Árpád elötti magyar sírokban ereklyetartós nyakban hordott kereszteket találtak. (Minderről bővebben a lap alján levő videóban.)

 

Galliai lelet, a vízözön előttről:

Keve úr az ezermester

 

ezermester-gyuruje.jpg

 

A gyűrű a kép szerint kőből vagy agyagból készült. A jobb oldali párhuzamos jelnél próbálkozunk, mert itt fordulnak az írásjelek, melyek szerintem föniciai (fenicei) magyar jeleket is tartalmaznak.

 

ezermester-b.jpg


A párhuzamos jel: Gy utána lefelé a mássalhangzók: R,K,V,F,K,D,SZ,K,T (gyanús, hogy a legvégén a T a tárgyeset jele, még ha sok ezer éves leletről is van szó, és feltételezzük, hogy magyarul van.
A Gy-től felfelé balra az írásjelek GY,S,B,V,R.

 

A gyűrű méretét nem ismerjük, de hordhatták nyakban,pl. bőrszíjon is. Ha a képírás kör alakját is olvassuk a külső és belső perem is egy-egy Úr szót ír.


Most olvassuk egybe magyar hangrend szerint, ha értelmes, akkor magyar lelet. A MEGOLDÁS:
1,sor: eGY úR KeVe, Fá(t), Kő(t), DeSZKáT
2,sor: eGYeSBeVeR.


Ma is így mondanánk: Egy úr Keve, fát, kőt, deszkát, egybever. Tehát a Keve nevű ezermesteré volt a gyűrű. (Ha úgy olvasom köve és nem Keve, akkor is értelmes.) Ma is kapnak az iparosok jubileumi gyűrűket a munkájuk elismeréseként.

Gyanús, ha több hasonló is van, nézzük a többit is.
  ( A lelet olvasatát én publikáltam először, mivel magyar nemzeti kincs, szabadon bemutatható "Kissúrék rovásírás megfejtései" címmel. 2011.)

 Az aláhúzottra kattintva másik honlapon értékes olvasni való:

A Kárpát-medence, a bosnyák piramisok
és Glozel jelrendszerének összehasonlítása

Filmajánló, katt: