Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


74,Hadramauit-i griff, Jemen

 

Hadramauit-i griff, Jemenből, magyar rovás és képírásból felépülő szöveg

 

hadramauti-griff--jemen.jpg

 

1, A kőtábla keretének apró mintázata: Jó-Ma ligatúrát írja. A magyar Szent Koronán levő Jézus kép két térdén is ugyanazt látjuk, nem ráncolódik a ruha, ahogy leüléskor kellene. Ott van a nagyszentmiklósi kincseken, 2011. febr. 16.-án már ismertettem, Árpád fejedelem rovásánál, hogy a párducra (fekete magyarokra) nyilazó Árpád haja-koronája is e jeleket írja.

A jelek a "Jó folyó", "Jó föld" székely jelekkel azonosak, a Ma = magyarok, mag-urak jellel azonosak.

 

Összeolvasva: Jó folyó, jó föld magyarjai.

 

2, A kép felső ép és alsó sérült részei egyforma indás díszítést írnak.

Az indás díszítés a rovásírás: UN-Ni = elemét írja, itt huni-nak olvasom.

A köröket nézve: a kör az ÚR, Ra, Él jelentést szokta írni.

A virág a ma is élő népművészetünkben: Nap szimbóluma, azaz a Nap képe.

A felső sor közepén a tulipán található, mint az énlaki templomban, olvasatát lásd ott e honlapon.

A virág részei: a középső mandula alakú része mint a cserkészliliomnál (lásd ott e honlapon) US-ŐS-IS jele. Két szélső sziromlevél: TN/NT rovásjel.

A felső és alsó sorban a jelképek száma 5-ös, régiesen UT-US = út-ős = UTAS.

 

ÖsszeolvasvaHunok (hungarok) Ura.

                        Isten a Nap képében az égi utas.

                        Jó vizek és földek magyar ura.

 

A Debreceni Református Nagytemplom szószékén is ez a minta látható!

 

Magyarázatom: Itt a Sábai Királyságban élő nép, a sivatagos országban 1 Istent tisztelt, Istent a Nap képében látta, (de nem napisten), aki adja az éltető vizet és földet.

Fontos megállapítás, hogy a Nap csak Isten képe! Nem Napisten! Ő Isten arca, ő lát, az égen utazik, ő az égi utas, a neve Magyar (Isten) és jó vízzel, földdel élteti a hun (hon) népét.

 

Az idegen nyelvű kutatók a szimbólumokkal nem tudtak mit kezdeni, elnevezték griffes – indás díszítésnek. A szimbólumok tökéletesen érthetők magyar nyelven, a képírás szokásos szabályait és magyar logikáját követve, az ősi kövek szólaltak meg.

 

 

 

hadramaut-1.jpg

 

3, Most nézzük, mit ír a szárnyas oroszlán és a korsó képe.

 

Oroszlán: keleten a neve ma is magaru = magyar úr. Az ősi krónikák a magyarok hangját oroszlánok hangjának nevezik. Tehát aki magaru-ul beszélt, az magyarul beszélt.

 

Madár szárny = megerősíti, hogy magyarról van szó a hangalak összecsengése alapján. A más szájállású ma szláv-nak nevezett népek és egyebek a GY-betűt képtelenek kimondani, a magyart ma is madar-nak írják, mondják.

Híres zarándokhelyünkön Csíksomlyón is a kereszténység előtti időkben a papok tollas ruhában, madár-nyelven (magyar nyelven) imádkoztak az 1 Istenhez.

4, Oroszlán farka: - fentről kezdve US – ŐS – IS szótag

       -          kanyarja     TeN

       -          segge          SeG

Összeolvasva: ISTENSÉG.

 

 

hadramaut-2.jpg

 

5, Szárnya: - első kanyarja Jó – Ma ( jó víz, jó föld, jó magyarja)

-          szárnytollak  Ma- madár = magyar

-          a szárnytoll itt 3 db, a belső szárnyon szintén 3 db = 6 db.

-          Testének hangsúlyos hátsó lába 3+3= 6 kövön áll.

-          Tompora és farkalentről nézve rovás V a farok alsó kanyarja lentről rovás R.

Összeolvasva: test+vér+segg.

Az előzőkkel olvasva: JÓ MAGYAROK, 6 TEST+VÉRSÉGE.

Az ősi keleten a mondákban történetekben a nagy törzsek 12 fiútól származnak. 6 törzs testvérisége egy kisebb sivatagi törzset jelent. Kis nép, de magyar!

 

6, A magyar oroszlán feje és első combja is ír valamit.

 

Szem: Úr.

Szeme körüli minta nagy kanyarja, rovás Nyá+ kampós befejezése + homloka íve rovás Na+ két füle által határolt V – alak rovás aK.

 

Összeolvasva: ÚR NYÁJÁNAK.

 

A tarkó két fül közé induló kampós vonala rovás P.

Alsó állkapocs vonala és a tarkó vonala által határolt szög rovás S.

Nyaka 3 vonalas mintája az állkapocs egyenes szárán rovás E.

 

Összeolvasva: PiSE = vize.

 

7, Első lábon címert látok, 6 olyan rombusz vagy domb alakkal, ami a Szent Koronát is díszíti és befejeződik a már említett 3 karéjos szárnyrésszel.

 

Olvasata: HAT+MA+gyarok.

 

8, Vizes korsó: a magaru nyelvével megnyalja az orrát, előtte ember feje: ÚR.

    A korsón 2 emberi kéz: KAROK.

    A korsó alsó részének alakja rovás Víz.

ÚR+KAROK+VIZE

ÖSSZEOLVASVA:  Hat magyarok, urak, hungarok vize.

 

 

Nézzük a hely nevét, ahol a leletet találták:

Leírtam a ma használt alakban, 1 sor, mai betűkkel.

Haboshoni abesszín magyar rovásírással. 2, és 3 sor.

Mai magyar ábécénk megfelelőivel, 4 sor.

Főniciai magyar rovásjelekkel, 5 sor.

Mai székely-hun-magyar rovásírás Kárpát - medencei betűivel 6 sor.

 

hadramaut-3.jpg

HAT-ÚR-MA-UTI = HAT MAGYAR ÚR városa mai hangrendben.

A  kézzel írt ábrán a város neve jól értelmezhető magyar rovással. A szótagok is magyarul vannak, idegen nyelvre csavarva. Azt írják amit a 6 úrról szóló lelet is.

 

 

9, Jemen = Jó Mén magyar országában, a sivatagi Had-Ra- Mauti =

                                       Hat- ÚR –Mauri= Hat magyar úr városának lelete:

                                            A lelet teljes összeolvasása:

 

Indás képírás: Magyar Isten, az égi utas jó vízzel és jó földdel élteti hun (vagy a hon) népét.

Oroszlános kép és rovásírás: Magyarok Istensége (nevében)

Jó magyarok, hat testvér ( vérsége =) szövetsége.

(Ez itt az) Úr Isten nyájának vize. Hat magyarok, hungarok vize.

 ***

 

Az egymással rokon, kemény és lágy ikerhangok bizonyos esetekben, két magánhangzó között, vagy a szó elején és végén felcserélődhettek:

T-D-R, P-B, K-G, N-NY, S-SZ, C-CS, F-V, H-elhagyták, azért írom ide, hogy segítve a régies kiejtés megértését, ami a honfoglalás előtt legalább 4000 évvel íródott okmány, világosan érthető magyar szöveget ír, és magyarul értő olvasónak szól, tehát a Biblia előtt a magyar volt a világnyelv!

Mivel a magyar nyelvű leletek magyar közkincsek a megfejtéseim olvasatai " Kissúrék rovásírás megfejtései" feltüntetésével szabadon közölhetők, felhasználhatók. 2011-06-24. ( Jelen sorok írója, szerkesztője, megfejtője egyenlőre ismeretlen szeretne maradni az olvasók előtt.)