Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


75,Jeruzsálemi magyar rovásos lelet

Rovásos lelet az asszír korból, az olvasók kérésére a címét

Jeruzsálemi magyar rovásos leletre módosítottam.

  Egy írás akkor magyar nyelvű, ha az ősi jelek mellé a mai betűinket írva, magyarul érthető szöveget olvasok. A többi próbálkozás csak belemagyarázás. Erre a töredékes leletre egy bibliai honlapon talált egy kedves olvasónk és figyelmembe ajánlotta. Érdekes cikket olvastam róla, de a töredéken egyetlen utalást sem találtam a magyarázó szöveg alátámasztására. ( A cikk címe: Sába királyának követe Júdeában katt a cikkhez az aláhúzottra.)

Jozefus Flaviusz is leírja Hierosolyma =Szent Sólyom városa az ősi neve. Jeruzsálemben találták ásatások során, állítólag 2009-ben. Kr. e 600-ra becsülték a korát. Ez az asszír hódítások ideje, és a szélén férfiak vannak asszír öltözetben. Az asszírok a legvérengzőbb népirtók voltak a térségben, magyar népeket irtottak ki, kétlem,hogy valakik velük szerettek volna kereskedni.

Zavarosnak látom a cikk magyarázatát: /Az idézetek a cikkből származnak./

"Kr. e. 9. század elején, sőt meggyőző érvek szólnak amellett, hogy a Levante és Dél-Arábia között már a Kr. e. 2. évezred végétől létezett kereskedelmi kapcsolat. " (Most jön 300 éves zavar:)

" A kb. Kr. e. 600-ra keltezhető felirat szerzője egy bizonyos Sabahhumu, aki a dél-arábiai Nashq (mai nevén Al-Bayda, Jemen) városból származott."..."A feliraton hálát ad a szabeus főistennek, Almaqahnak különféle szerencsés megmeneküléseiért..." (Kik és mi elől menekült meg?)

"Ezék 27:20-ban is szerepel mint kereskedelmi célpont (két verssel később pedig a Sébával folytatott kereskedelemről is olvashatunk..." (Tehát a Biblibából és nem a tábláról olvasták. Egyébként Hezekiel neve is magyarul jól érthető: Hoz+ék+jelet, igen a Babiloni (=Baba Ilona városa szintén magyar volt, mai megfelelője Baba Mária Csíksomlyón) árulás után történt, mikor megnyitották a kapukat az ellenség előtt...és vérfürdő, nagy magyar irtás következett....de erről ne többet...)

5 perces rövidfilm a térség anyanyelvéről:

Ennyi bevezető után olvassuk el a töredékeiben is jól érthető magyar szöveget:

A kutatók dél-arábiai szabeus írásnak nevezték.

A korával és az írás elnevezésével egyet értek, de a következő pontosításokkal egészítem ki.

 

Az írás haboshoni - magyar rovásírás. A Sábai kőtábla is ezzel az írással készült. 

A rovás betűk alá írtam sorszámozva soronként a mai magyar abc megfelelőit.

Minden betűt felhasználtam. Nincs kihagyás vagy betoldás. Az írásmód megegyezik az általam korábban megfejtett és közölt magyar leletek írásmódjával. Ugyanazokkal a haboshoni  rovás betűkkel írták, melyek olvasatát korábbi leleteknél bemutattam.

A töredékes sorok jól érthető magyar nyelven szólalnak meg.

A magánhangzók többször is vonallal vannak jelölve. A mai magyar vidékies stílusban jól olvasható és jól érthető. Jobbról-balra olvassuk minden sorát, és fentről lefele az 1-13-as sorig.

Ez egy írásbeli bizonyíték, hogy Kr. elött 600 táján Jeruzsálemben magyar nyelven írtak, beszéltek, és olvastak. A divat az asszír viselet volt. (Természetesen Nasareti (=Nagysárréti) Jézus idejében is volt még magyar nyelv, de erről máskor... pártusok, médek, elamiták, galileaiak..stb...mind magyar nyelven író és beszélő nép, akik Pünkösdkor saját nyelvükön értették Szent Péter beszédét... de erről máskor...)

A modern fordítású könyvek Jeruzsálem nevét Sálemnek nevezik. Jeruzsálem eredeti neve Szent Sólyom városa. Görög időkben Hierosolyma: a szent szót görögül írja, de a magyar nevet nem tudja helyettesíteni, ezért meghagyja. Jeruzsálemet Dávid király foglalta el és tette fővárossá.

 

salem.jpg

Itt feldaraboltam a szöveget, a jó olvashatóság segítésére, jobbról balra olvassuk. 

 

salem-1.jpg

1, ...ÍR ALI MAZSaRI...  Ma így mondjuk: ...Magyar Ali ír...

 

salem-2.jpg

 2, ...TI...ÁRI uRa LaKRa D..I..Kő i S.L.MI... Ma így mondjuk: ..Ti...Árja ura lakra...kői Sólyomi...

 

salem-3.jpg

 3, ...IK...KíSéRI BeNne IGÉT TI DIKTál KI BeSZé(l)... Ma így mondjuk:  ...ik kíséri benne. Az igéket diktálja aki beszél...

 

salem-4.jpg

 4,...éKeM eDoMI(úr)aK eNyi Kö(vet) MIRi URAMaT uRI... Ma így mondjuk: ...ékem. Edomi urak ennyi követ mérnek. Uramat uri...

 

salem-5.jpg

 5,...éLeT AKaR ÉKeD Kő LIPKe NIPNeK... Ma így mondjuk: ...élet(et) akar. Ékeden, a kövön lépkednek a népek...

 

salem-6.jpg

 6,...eMeL AI SáBAI DIAR HÁZ az KáRMEL... Ma így mondjuk: ...Sábai Ai emel( a következő régies szó szavát nem értem=) Diar-ház  (az) Kármel... (ilyen hegy van most is)...

 

salem-7.jpg

 7,...KI ABASI SZóNoKI ALúR NIÁRI... Ma így mondjuk: ...ik. Abasi Szónok alúr, nyári...

 

salem-8.jpg

8,...éPíR IA=(jó) iRGaLMI úR éKeKkeL IZ... Ma így mondjuk: ... ép ír. Jó irgalmas úr ékekkel iz....

 

salem-9.jpg

 9,...RIT LAKRa-I-R-URAM Ta Ra ÉKeD AI... Ma így mondjuk: ...rit. Lakra ír uram, ta(laj)ra éked, AI (ez egy név)...

 

salem-10.jpg

 

 10,...R. BÉLKő ÉKeD ALITA ÖNTI... Ma így mondjuk:...r. Bélkő éked Alita önti...( Alita korabeli név, mint az Ai.)

salem-11.jpg

 

 11,...L. ÍMe úRi (él)eTeME úR MÉN a HÁZ uRa. I A L... Ma így mondjuk: ...l...íme úri életemet. Úr-Mén a ház ura...

 

salem-12.jpg

 

 12,...MaZAz KŐ úRI SZeMuR-Ra ÉL... Ma így mondjuk: ...magyar kő(=ország) Szemura él...

salem-13.jpg

13, ...éLNI Kő MI HÁZBA IB MIN... Ma így mondjuk: ...élni a kő házba (ib= ) hív minket...

Biztosan tudjuk, hogy összetört kőtábla darabja. A jobbról-balra történő olvasáskor a mondatok eleje hiányzik.

Összefoglalva amit megtudtunk,  ma is így mondjuk: 

1, ...Magyar Ali ír...

2,...Ti...Árja ura lakra...kői Sólyomi...

3, ...ik kíséri benne. Az igéket diktálja aki beszél...

4,...ékem. Edomi urak ennyi követ mérnek. Uramat uri...

5, ...élet(et) akar. Ékeden, a kövön lépkednek a népek...

6,...Sábai Ai emel( a következő régies szó szavát nem értem=) Diar-ház (az) Kármel... (Kármel =kar+mell hegy van most is)...

7, ...ik. Abasi Szónok alúr, nyári...( Ma is van Avas városrész Miskolcon)

8, ... ép ír. Jó irgalmas úr ékekkel iz....

9,...rit. Lakra ír uram, ta(laj)ra éked, AI (ez egy név, de Él-nek is tudom olvasni, mint Él-úr = főúr.)...

10,.r. Bélkő éked Alita önti...( Alita korabeli név, mint az Ai. Bél, bál szavunk mai Magyarországon ismétlődik: Balaton= Bál a tón, vagy Bál-otthon. Bélkő, Bélapátfalva, Bakonybél, Béla királyaink nevében, és ma is Bált tartunk nagy ünnepeken, farsangi+bál, falu+bál iskola+bál, stb.)

11,...l...íme úri életemet. Úr-Mén a ház ura...

12,...magyar kő(értsd=ország) Szemura él...

13,...élni a kő házba (ib= ) hív minket...

Sajnos ennyi a töredékek értelme, a hiányok miatt értelezését zavarosnak látom.

  Mind a 13 sor töredéke magyarul hangzósítva érthető.

Aki nem hiszi, járjon utána.

2011-június 30. Mivel magyar közkincs, az olvasata szabadon publikálható: " Kissúrék rovásírás megfejtései" megjegyzéssel, a honlapra történő hivatkozással.
 

litvan-maria.jpgKb. 5 évvel ezelőtt Litvániából indult egy zarándokcsoport Jeruzsálembe. Ahol megálltak, Fekete Mária képét osztogatták a templomi hívőknek. A kép hátoldalán pecsételve a kiindulási és érkezési úticél.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

litvan-maria---jeruzsalem.jpg

 Tisztelnek a mai Egyházak Fekete Madonna - Szűz Mária kegyhelyeket, melyek előképe az Ízisz kultuszból eredhet. Jasna Gora Lengyelországban az egyik leghíresebb ilyen kegyhely. Thébai remete Szent Pálról nevezett magyar pálosok által alapított kegyhely.

De ezekkel később foglalkozunk.

 

 

 

 

 

 

 

Hogy megértsük a helyzetet, a Duna Tv. műsorából filmajánló: katt: Szent László és a kapcsolódó ősiség