Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


77,Szálló felirata, főniciai nyelvemlék folytatása

 

Szálló lelet folytatása

  

szallo-4.jpg

4,                          huN-Kő-B-E aD-Fa eV-E-Z-M B-eN Sz-áL-aK-A-T

                                      aD-Ó-Ba iG-A-Z-O-L A-Z-oN Vo-N-Le-oT Fe      

mai nyelvezettel: Jó-mén Hun kőbe ad fát evezőnek, szálakat adóba, igazol azonnal vonja le ott fenn

  

szallo-5.jpg

 

5,                         E-Ny-I-M HáZ-FöN E-M FáZoL A-L E-Bé-B-K-E aBa Ma Fő éT-eL-eM F-eL-Ó-G A-M-E Fő Ma Itt

mai nyelvezettel: Enyim ház fönn, nem fázol, alul ebédke, abba ma fő ételem, fenn lóg amely fő ma itt…

  

szallo-6.jpg

 

6,                          Tu-D Ma Fő EG-BéD A-Z iDe O-L aD Fa-Sz-E-H aZ-Ba     

mai nyelvezettel:  Tudd, ma is fő ebéd, az ide (itt) olcsó, ad(juk) fazék-az-ba=(fazekadba.)

Értelmes magyar szöveg K.r.e. 8.századból, információs tábla a magyar nyelvű utazóknak , amolyan mai vidékies stílusban, ahogy ejtették, úgy írták le a szöveget.

 Az idegen nyelvű kutatók szerint 2800 éves, csak arra nem jöttek rá, hogy magyar nyelvű, vagy jól titkolták a mai időkig. Bizonyíték, hogy Kánaánban, mai Palesztinában magyar nyelvű népek éltek, utalást találunk az ékírásos szövegre, talán megtalálják azt is a kutatók. Ez bizonyítja, hogy több írásrendszer is volt, már más népek is megfordultak és letelepedtek Kánaánban. E korban még mindig éltek ott magyar nyelvű emberek. Volt magyar nyelvű tájékoztató tábla. (Hogy elnyomták-e a magyar nyelvet, összetörték-e a magyar feliratokat, táblákat, üldözték-e a magyar nyelvű lakosságot, nem tudjuk, de van rá péda a mai Magyarország környező népei által megszáltt magyar területeken.) Az ezen említett leleten Jemen= Jó mén országa, már előző leleteknél bizonyítottuk, hogy magyar nyelvű volt.

 

szallo-kep-2.jpg

 

Mai helyesírással: 1-3 sor:

SZÁLLÓ

Minden éjjel Debóra énekel…

…egy részén a falra írtuk: Óvd lenn a szállást! (azaz, vigyázz mindenre.)

Ékírással is ki van írva: Aki fél az bezárkózhat! (azaz, az ajtó jól zárható.)

 

Mai helyesírással saját olvasatom a lelet folytatásában én olvastam először (2011-07-25): 4-5-6 sor:

Jó-mén ….. un-kőbe ( vagy Jemen hun országába) ad fa szálakat evezőnek adóba.

Igazolom, fönn a ház az enyém, éjjel ott nem fázol (azaz feljöhetsz oda is, jól fűthető)

Lenn minden nap lóg a (kondér) főzik az ételt.

Tudd, hogy ma is jó ebéd fő, olcsón adjuk a fazekadba.

szallo-kep-1.jpg

 A Biblia is beszél a Siloam (később fúrt) alagútról, amelyen Hiero Solyma - Jeruzsálembe (Szent Sólyom városába) bevezették a Gihon = Égi-hon forrás vizét. Mi a későbbi eseményekkel és más népekkel nem kívánunk foglalkozni. Vannak általunk is nagyra becsült, nagy tiszteletű, tudós kutatóik, végezzék saját tudományos munkájukat. A Bibliával sem kívánunk itt bővebben foglalkozni, az olvasó a neten megtalálja a szent szövegeket. (1Móz 2:10–13) (2Krón 32:30). (2Kir 20:20).(Jn 9:1–7).

Jerusalem = Hiero Solyma = Szent Sólyom = Hirosima mind magyar nevek. Miért kellett kiirtani a magyar népet e területekről? Mert Isten választott népe e magyar?

 

 Jézus életéről - Szántai Lajos:

  A témáról szól a Mária Országa honlap írása: (katt a címre.)

"Jézus a magyarok Szent Sólyom városában feszíttetett meg... 

Hogy Mária, Jézus anyja magyar volt-e - valószínűsíthető, de nem eldöntött vita.  (Már eldőlt, magyar volt. - a szerk.)
Mindenesetre amellett, hogy Szt. István királyunk Máriának ajánlotta fel országát, szerte a világon Magyarországot általában nem így hívták a Turul dinasztiák korában (az Árpád-házi utólagos hazugság), hanem Regnum Marianumnak. Még különösebb: Mária országának egyetlen külső területe volt 700 éven keresztül folytatólagosan: 1218-1918-ig, és ez éppen Jézus megfeszítésének a városa; ami... ma Jeruzsálem

II.Andrásnak köszönhetjük (két szentté avatott lányán és a magyar föld védelmén felül - Aranybulla) a címet, melyet keresztes hadjárata alkalmával érdemelt ki: a mindenkori magyar király Jeruzsálem örökös királya. Mivel a pápa kiátkozta, /mert András nem volt hajlandó az első nyertes csatája után többet vívni az ott felismert és általa rokon népnek tartott ellenséggel, csak jeruzsálem lakói választhatták meg királyuknak, mégha egyik bizánci felmenője már elnyerte ezt a címet korábban...."

"Dr. Zakar András pápai prelátus és szumirológus írja ‘A sumér hitvilág és a Biblia' 113. oldalán, Ijjas Antal püspök ‘Jézus élete' (1970) c. művére hivatkozva:

'Erről érdekes részleteket közöl Ijjas Antal legújabb munkájában. Az 1968. évi jeruzsálemi ásatások során a várfal felszín alatti részén, zsidó régészek szkíta rovásfeliratokat találtak. Ekkor azonban a kutatóárkokat sietve visszatemették.'"

"Zakar prelátus vet fényt ugyanazon a helyen:
'Valószínű, hogy a hikszoszok (szkíták) Egyiptomra mért súlyos csapásai tették lehetővé a zsidó nép Egyiptomból való kimenekülését és az elpusztított városokban talált aranytárgyak magukkal vitelét. Ezt a lovas szittya népet követték, azután a zsidók a pusztai vándorlásuk után Kánaánba is, ahol már addig a szittyák jól berendezkedtek, városokat építettek. Hogy miképpen írtották ki fokozatosan a zsidók a szittyákat, arról elég bőséges adatokat közölnek a szentírás könyvei.'

Ez egyúttal arra is magyarázatot ad, hogy miért kellett a zsidóknak teljes negyven éven át vándorolniuk a pusztában, amikor a távolság Kairótól Jeruzsálemig légvonalban mindössze 430 kilométer. Bujkáltak. Egyrészt a szittyák elől, másrészt a nyomukban."

"Urusolyma elfoglalasa utan David kegyelettel adózott és aldozott a jebuzita papkiralynak.'
Ezzel a mondattal probléma van. Ha a jebuzitákat igázta le Dávid, akkor miért áldozott utána a papkirályuknak? Nyilván nem a leigázás után, hanem előtte történt az adózás és az áldozat. Ezt valószínűsíti a sémi népek hatalomátvételeinek módszerei a különböző korokban.

A sumerekhez (ez is hamis név, őket sem így hívták, hanem kngr-eknek, a magánhangzókat nem ismerjük, de elvileg lehet k=h hungar is) beszivárogtak, fölvették a kultúrájukat, majd mikor elegen voltak, akkor leigázták őket (akkádok). Egyiptomban is így szerezték meg a trónt, és Magyarország is majdnem erre a sorsra jutott a Galíciából beszivárgottakkal 1919-ben.

A zsidók eleinktől vették át az ősi napkultuszos papkirályságot, a sion-t (cion-t)!

'Közben David is papsagot allitott. A Zadokitak monopolizaltak az urusolymai papsagot, mely egyesitette a kiralyi és föpapi méltosagot mely szembekerült a levitakkal. Babylonba hurcolasuk utan a Levita Papsag megszerezte a teljes hatalmat."

 

"A tény azonban áll: a zsidók nem eredeti lakói a mai Izraelnek. Ugyanakkor ez fényt derít arra is, hogy a magyarok miért tartották a sólymot mindig olyan nagy becsben és miért volt a sólyomvadászat már a honfoglalás előtt is egyik jellegzetes nemzeti sportunk. Szittya őseinktől maradt ránk."