Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


97,Egyiptomi magyar nyelvemlék 5 Send felirat

5. sz. egyiptomi nyelvemlék. A fáraó ünnepel

A jelenetben Egyiptom thébai fáraóját és hitvesét látjuk, amint ételeket ajánlanak fel ünnep alkalmával. A tábla eredetijét Angliában az oxfordi múzeumban őrzik és a legfelső sorban lévő ovális keretbe zárt írásjelek alapján SEND felirat néven tartják nyilván.

 A szöveget még senki sem olvasta el és senki sem értette meg. Dr. Baráth Tibor a képet és olvasatát a montreáli ,The Printing Review' 1966 márciusi száma után közli.

 

beolvasas0057.jpg

 

Kételkedve olvastam, hogy magyar nyelven van, ezért alul mutatom a képet, és beírtam a szótagokat.

 A szépen írt felső sor (1. sor) elmondja a lényeget. Az írásjeleket jobbról balra haladva így olvassuk: Te-Te-K KEN-ER-A-A T ME(g) cS-UR-Ké-T SZ-eN-T éT-RE NATy-UR oLT-A-AR-A: Mai nyelvezettel olvasva: Tettek kenyeret meg csirkét szent étre Nagyúr oltárára.

A helyes olvasás tárgyi bizonyítékait látjuk a képen:

- a két személyt,

- az oltárt s a

- szövegben megnevezett ételeket:

- a hosszú sorban álló kenyereket 7db+4db és az

- oltáron tornyosuló csirkét.

 

egyipt016.jpg

egyipt016a.jpg

 

 

A képen azonban más ételeket is látunk és a fölöttük elhelyezett középső négy oszlop elmondja, mik azok, a szélső két oszlop viszont a felajánlást tévő személyeket nevezi meg.

 A bal szélső oszlopban lévő jeleket balról jobbra és felülről lefelé olvasva, ábécésen így írjuk át: (1, oszlop): eZ NAT-UR aTY-A, aKi TeBa

Az alak képírási olvasata, úgy, mint a nagyszentmiklósi kincsnél bemutattam:

- A férfi feje RA,

- vállán viselt jele MA,

- karja KAR,

- marka MA,

- jobb keze tartása Sa.

 Együtt: -Ezt (a) nagyúr adja, aki Théba ura, Makar (Magyar isten) mása.

 

A hatodik oszlop jobbról balra olvasandó és szinten az emberi alakkal fejezendő be:

( 6. oszlop): Ez- a-NAT-ÚR áGYa-Sa aKI Té-Ba

Az alakja: Ne-Me-Se

Együtt: - Ez a nagyúr ágyasa, aki Théba nemese.

 

 A balról számított második oszlopba írt írásjelekkel az adományozó figyelmezteti a szöveg alatt T-csonttal látszó hús iránt érdeklődőt, hogy abból mérséklettel falatozzék:

(2. oszlop): Ne Sa-Bá Sok-aT; Me So-S

Összeolvasva: Ne zabálj sokat, mert sós!

 

 A csirkére a felette elhelyezett harmadik és negyedik oszlop ad óvást:

(3-4. oszlop): A-Lá-A TeT S-ok S-I-R-T: Alája tett sok zsírt.

 Ar-RA B-oRT. TEL-T: Arra bort töltött.

 

Az ötödik oszlop így szól (5. oszlop): (SeP-Ra) Hú-Su-áT SoK(an) Sze-RE-T-iK, Zebra húsát sokan szeretik.

 

A kenyerek közül az első hetet jobbról balra olvassuk, ugyanúgy az alatta két oszlopban írt kiegészítő jeleket: 7 MA-AR-oK-a-D=Ta-Ga: Hét magyarok adagja.

 

Ebből azt gondolhatjuk, hogy itt a dél-egyiptomi magyarok honfoglaló hét törzsének ünnepéről van szó. Az oltár másik oldalán lévő négy kenyeret és az alattuk lévő írásjeleket nem tudjuk megérteni, de úgy látszik, ezt négy mágus tette. A hosszú szöveg pompás bepillantást enged a Kr. e. IV. és III. évezred fordulóján. (v. ö. Budge A. Wallis: The Book of the Dead. London, 1956. 11.old) szokásos magyar ünnepség egyik főmozzanatába.

 ( Irja Baráth T.)

A 4 mágus szövegét megfejtettem, lejjebb elolvashatják. (-szerk)

 

egyipt016.jpg

 

 

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, képek forrása internet szabadon bemutatható képei.)

 

Innen én folytatom a szöveg megfejtésének befejezését:

 

4 kenyér és az alatta levő jelek: 4 Mag- US –KUS aDA-Ga.

Négy mágus –kus adagja, tehát a Kus- főpapok adagja.

 

A kusokról= kosokról már szóltunk a nagyszentmiklósi leletek elolvasásánál, de még visszatérünk hozzájuk, ők a fekete magyarok. Jelképük a kos.

 

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, képek forrása internet szabadon bemutatható képei.)